:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 669 matches

by parakorn
Wed Oct 18, 2017 10:26 am
Forum: Excel
Topic: ขอวิธีการนับเวลาเรียนแบบมีเงื่อนไขครับ
Replies: 17
Views: 124

Re: ขอวิธีการนับเวลาเรียนแบบมีเงื่อนไขครับ

ลองระบุตัวอย่างผลลัพท์ที่ต้องการมาดูครับ
by parakorn
Tue Oct 17, 2017 12:43 pm
Forum: Excel
Topic: ดึงข้อมูลข้ามชีท โดยมีเงื่อนไข
Replies: 8
Views: 152

Re: ดึงข้อมูลข้ามชีท โดยมีเงื่อนไข

C2 =SUMIFS(Sheet1!$D:$D,Sheet1!$B:$B,Sheet2!$A$2,Sheet1!$C:$C,Sheet2!$B2) Enter+Copy ลงมาจนถึง C8 C9 =SUMIFS(Sheet1!$D:$D,Sheet1!$B:$B,Sheet2!$A$9,Sheet1!$C:$C,Sheet2!$B9) Enter+Copy ลงมาจนถึง C15 G2 =SUMIFS(Sheet1!$D:$D,Sheet1!$B:$B,Sheet2!$E$2,Sheet1!$C:$C,Sheet2!$F2) Enter+Copy ลงมาจนถึง C24 J2 =...
by parakorn
Tue Oct 17, 2017 9:36 am
Forum: Excel
Topic: ขอสอบถามสูตรแยกวันที่เริ้มต้นถึงสิ้นสุดครับ
Replies: 1
Views: 54

Re: ขอสอบถามสูตรแยกวันที่เริ้มต้นถึงสิ้นสุดครับ

I2 =SUM(H$2:H2)-H2+1 Enter + Copy ลงไปถึง I5 A10 =LOOKUP(ROWS(A$10:A10),$I$2:$I$5,A$2:A$5) Enter + Copy ลงไปถึง A19 F10 =IF(ISNUMBER(F9),IF(COUNTIF($A$9:$A9,$A10)>0,F9+1,LOOKUP(ROWS(F$10:F10),$I$2:$I$5,$F$2:$F$5)),LOOKUP(ROWS(F$10:F10),$I$2:$I$5,$F$2:$F$5)) Enter + Copy ไปทางขวาและลงด้านล่างครับ
by parakorn
Tue Oct 17, 2017 9:22 am
Forum: Excel
Topic: ขอวิธีการนำข้อมูลจาก Sheet1 มาลง Sheet2 ตามรูปแบบกำหนดครับ
Replies: 4
Views: 75

Re: ขอวิธีการนำข้อมูลจาก Sheet1 มาลง Sheet2 ตามรูปแบบกำหนดครับ

parakorn wrote:D2 =SUM(B2:C2) Enter+Copy ลงด้านล่าง
E2 =SUMIFS(Sheet1!C$2:C$70,Sheet1!$A$2:$A$70,Sheet2!$A2) Enter+Copy ไปทางขวา และ ลงด้านล่าง
:D
by parakorn
Mon Oct 16, 2017 5:33 pm
Forum: Excel
Topic: ขอวิธีการนำข้อมูลจาก Sheet1 มาลง Sheet2 ตามรูปแบบกำหนดครับ
Replies: 4
Views: 75

Re: ขอวิธีการนำข้อมูลจาก Sheet1 มาลง Sheet2 ตามรูปแบบกำหนดครับ

B2 =IF(SUMIFS(Sheet1!$B$2:$B$70,Sheet1!$A$2:$A$70,MID(Sheet2!$A2,4,LEN($A2)-3)&" "&MID(Sheet2!B$1,FIND("(",Sheet2!B$1)+1,FIND(")",Sheet2!B$1)-FIND("(",Sheet2!B$1)-1))=0,SUMIFS(Sheet1!$B$2:$B$70,Sheet1!$A$2:$A$70,$A2&" "&MID(Sheet2!B$1...
by parakorn
Tue Oct 10, 2017 8:16 pm
Forum: Excel
Topic: Sort And Clear content [VBA]
Replies: 1
Views: 28

Sort And Clear content [VBA]

ต้องการปรับปรุง Code สำหรับการ Sort ข้อมูล ให้คลุมช่วงข้อมูลเท่าที่มีในแต่ละชีท (จากที่ Default ไว้บรรทัดที่8 ถึง 200) ครับ และแก้โค้ดให้ไม่วนกลับมาทำงานที่ชีทแรก อีกทีครับ (หรือแก้ไขไม่ให้เพิ่มบรรทัดบนสุด หลังจากโค้ดวนกลับมาทำงานอีกครั้งครับ :flw: ) Sub SortAndDel() ' SortAndDel Macro For i = 1 To ...
by parakorn
Fri Oct 06, 2017 9:40 am
Forum: Excel
Topic: (Macro VBA)ต้องการดึงไฟล์มาทีละหลายๆไฟล์ นำมาแปลงไฟล์ครับ
Replies: 26
Views: 584

Re: (Macro VBA)ต้องการดึงไฟล์มาทีละหลายๆไฟล์ นำมาแปลงไฟล์ครับ

ติดขัดที่ บรรทัด For Each wb In Workbooks If InStr(tb.Name & "incentive_A.txt" & "incentive2_A.txt" & "incentiveA_A.txt", wb.Name) = 0 Then With Workbooks("incentive_A.txt").Sheets(1) wb.Sheets(1).UsedRange.Offset(1, 0).Copy .Range("a" &a...
by parakorn
Thu Oct 05, 2017 6:33 pm
Forum: Excel
Topic: (Macro VBA)ต้องการดึงไฟล์มาทีละหลายๆไฟล์ นำมาแปลงไฟล์ครับ
Replies: 26
Views: 584

Re: (Macro VBA)ต้องการดึงไฟล์มาทีละหลายๆไฟล์ นำมาแปลงไฟล์ครับ

ขอกลับมาปรับปรุงโค้ดเพื่อใช้แปลงข้อมูล โดย Run Code แล้วเลือกทุกไฟล์ทีเดียว แต่ให้โค้ดทำงานทีละ 2 ไฟล์ครับ :D โดยต้องการให้ทำงานดังนี้ครับ จัดคู่ไฟล์ตามชื่อ Incentive_A คู่กับ Incentive_B โดยให้นำข้อมูล Incentive_B มาต่อไฟล์ Incentive_A แล้วแก้ไขชื่อชีท และชื่อไฟล์ เป็น Incentive Incentive2_A คู่กับ...
by parakorn
Thu Oct 05, 2017 2:00 pm
Forum: Excel
Topic: เปลี่ยน 1/1 เป็น 1-1
Replies: 2
Views: 60

Re: เปลี่ยน 1/1 เป็น 1-1

C1 ปรับ Format จาก Text ให้เป็น General แล้วใส่สูตร =SUBSTITUTE(A1,"/","-") Enter+Copy ลงด้านล่างครับ
by parakorn
Wed Oct 04, 2017 6:15 pm
Forum: Excel
Topic: ทำชีทสรุปโดยดึงข้อมูลจากหลายๆชีท ซึ่งชีทข้อมูลมีเพิ่มตลอดยังไงครับ
Replies: 2
Views: 88

Re: ทำชีทสรุปโดยดึงข้อมูลจากหลายๆชีท ซึ่งชีทข้อมูลมีเพิ่มตลอดยังไงครับ

ต้องการ Sum ข้อมูลทุกๆชีทตลอดเลยใช่ไหมครับ

แนะนำให้สร้างชีทหลอกไว้ 1ชีท ไว้ท้ายสุดก่อนถึงชีท Summary
โดยอ้างอิงสูตรคำนวณไปถึงชีทนั้น เมื่อมีชีทใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาก็นำมาแทรกเรื่อยๆ
แค่นี้ผลลัพท์จากชีทที่สร้างใหม่ ก็จะถูกประมวลผลที่ Sheet Summary โดยไม่ต้องปรับอะไรเลยครับ
by parakorn
Wed Oct 04, 2017 9:14 am
Forum: Excel
Topic: ขอวิธีนำคะแนนมาใส่ตามสีแบบมีเงื่อนไขครับ
Replies: 10
Views: 172

Re: ขอวิธีนำคะแนนมาใส่ตามสีแบบมีเงื่อนไขครับ

ปรับเป็น =IF(AND(G2<ROUNDUP(MAX(IF($B$2:$B$192=$B2,$G$2:$G$192))/2,0),H2=""),G2,IF(G2<ROUNDUP(MAX(IF($B$2:$B$192=$B2,$G$2:$G$192))/2,0),ROUNDUP(MAX(IF($B$2:$B$192=$B2,$G$2:$G$192))/2,0),G2)) Ctrl+Shift+Enter ครับ
by parakorn
Tue Oct 03, 2017 6:25 pm
Forum: Excel
Topic: อยากสอบถามเกี่ยวกับ code vba ครับ
Replies: 6
Views: 66

Re: อยากสอบถามเกี่ยวกับ code vba ครับ

แนบตัวอย่างไฟล์มาด้วยครับ :D
by parakorn
Tue Oct 03, 2017 5:55 pm
Forum: Excel
Topic: อยากสอบถามเกี่ยวกับ code vba ครับ
Replies: 6
Views: 66

Re: อยากสอบถามเกี่ยวกับ code vba ครับ

คำถามเกี่ยวกับ VBA ต้องลองทำเองแนบตัวอย่างไฟล์มา ตามกฎของบอร์ดครับ

ตัวอย่างการบันทึกมาโคร วิธีการคือการ End Mode ลงไปลบข้อมูลบรรทัดสุดท้ายครับ
by parakorn
Tue Oct 03, 2017 12:03 pm
Forum: Excel
Topic: ขอวิธีนำคะแนนมาใส่ตามสีแบบมีเงื่อนไขครับ
Replies: 10
Views: 172

Re: ขอวิธีนำคะแนนมาใส่ตามสีแบบมีเงื่อนไขครับ

ปรับสูตรเป็น =IF(AND(G2<ROUNDUP(MAX(IF($B$2:$B$192=$B2,$G$2:$G$192))/2,0),H2=""),"",IF(G2<ROUNDUP(MAX(IF($B$2:$B$192=$B2,$G$2:$G$192))/2,0),ROUNDUP(MAX(IF($B$2:$B$192=$B2,$G$2:$G$192))/2,0),G2)) Ctrl+Shift+Enter ครับ
by parakorn
Tue Oct 03, 2017 11:56 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามสูตรpivot แบบ auto ตามจำนวนข่อมูล
Replies: 7
Views: 105

Re: สอบถามสูตรpivot แบบ auto ตามจำนวนข่อมูล

แถมอีกวิธีครับ :D
คลิ๊กขวาช่องไหนก็ได้ บนตารางTable > Table > Convert to Range
by parakorn
Tue Oct 03, 2017 11:21 am
Forum: Excel
Topic: ขอวิธีนำคะแนนมาใส่ตามสีแบบมีเงื่อนไขครับ
Replies: 10
Views: 172

Re: ขอวิธีนำคะแนนมาใส่ตามสีแบบมีเงื่อนไขครับ

I2 =IF(G2<ROUNDUP(MAX(IF($B$2:$B$192=$B2,$G$2:$G$192))/2,0),ROUNDUP(MAX(IF($B$2:$B$192=$B2,$G$2:$G$192))/2,0),G2) Ctrl+Shitf+Enter+Copy ลงด้านล่างครับ
by parakorn
Tue Oct 03, 2017 10:46 am
Forum: Excel
Topic: ต้องการใช้สูตรIfครับ
Replies: 6
Views: 104

Re: ต้องการใช้สูตรIfครับ

H5 =IF(G5="","",IF(G5=0,"Waiting","Arrived")) ครับ
by parakorn
Mon Oct 02, 2017 7:26 pm
Forum: Excel
Topic: Automatic ป้อนข้อมูลใน excel
Replies: 10
Views: 201

Re: Automatic ป้อนข้อมูลใน excel

เผอิญผมต้องเดินทาง เบื้องต้นลองศึกษาจากคลิปนี้ครับ https://www.facebook.com/santipong.nasu ... =3&theater

หรือไม่ก็ต้องรอท่านอื่นๆมาตอบครับผม

Go to advanced search