:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

Search found 20666 matches

by snasui
Wed Feb 22, 2017 12:42 am
Forum: Excel
Topic: อยากปรึกษาการลบวันเวลาพร้อมหาค่าเฉลียครับ
Replies: 1
Views: 19

Re: อยากปรึกษาการลบวันเวลาพร้อมหาค่าเฉลียครับ

:D ตัวอย่างสูตรครับ ⋅ เซลล์ E2 คีย์ =INT(D2)&" วัน "&TEXT(MOD(D2,1),"h ""ชั่วโมง"" m ""นาที""") Enter > Copy ลงด้านล่าง ⋅ เซลล์ F6 คีย์ =INT( MIN (D2:D57))&" วัน &...
by snasui
Wed Feb 22, 2017 12:23 am
Forum: Excel
Topic: ลบเว้นวรรค และ จุด ที่ด้านท้ายข้อความ อย่างไรคะ
Replies: 2
Views: 25

Re: ลบเว้นวรรค และ จุด ที่ด้านท้ายข้อความ อย่างไรคะ

:D ตัวอย่างสูตรครับ

เซลล์ B1 คีย์

=TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1,".",""),CHAR(160),""))

Enter > Copy ลงด้านล่าง
by snasui
Wed Feb 22, 2017 12:16 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามการการดึงค่าข้าม sheet และเวลามี sheet เพิ่มค่ะ
Replies: 1
Views: 27

Re: สอบถามการการดึงค่าข้าม sheet และเวลามี sheet เพิ่มค่ะ

:D ดูวิธีการแสดงชื่อชีตที่นี่ สามารถเปลี่ยน เพิ่ม ลด ชีตได้ตามต้องการ ลองทำให้ได้ตามบทความนี้ก่อนแล้วค่อยแนบมาถามกันใหม่ครับ wordpress/list-all-sheets/
by snasui
Wed Feb 22, 2017 12:11 am
Forum: Access
Topic: Auto Number ใน Access
Replies: 1
Views: 5

Re: Auto Number ใน Access

:D แนบไฟล์ตัวอย่างเฉพาะที่เป็นปัญหามาด้วยจะได้สะดวกในการตอบครับ
by snasui
Wed Feb 22, 2017 12:10 am
Forum: Excel
Topic: ดึงข้อมูลข้าม Sheet โดยยึดตามวันที่ครับ
Replies: 1
Views: 41

Re: ดึงข้อมูลข้าม Sheet โดยยึดตามวันที่ครับ

:D เอาวันที่ในเซลล์ E5 ของ Sheet2 ไปเทียบกับคอลัมน์ไหนของ Sheet1 ช่วยแจ้งมาด้วยครับ
by snasui
Wed Feb 22, 2017 12:06 am
Forum: Excel
Topic: รบกวนขอสูตร หรือ โค้ด ฟังชั่น Vba งาน Excel
Replies: 5
Views: 54

Re: รบกวนขอสูตร หรือ โค้ด ฟังชั่น Vba งาน Excel

:D ดูไฟล์แล้วไม่เข้าใจครับ

ช่วยทำตัวอย่างคำตอบที่ต้องการมาด้วยพร้อมชี้ให้เห็นว่าค่านั้นได้มาด้วยเงื่อนไขใดบ้าง พิจารณาค่าใด ที่ไหน อย่างไรครับ
by snasui
Wed Feb 22, 2017 12:02 am
Forum: Excel
Topic: การ run macro โดยใช้ auto fill ให้ถึงทัดสุดท้าย
Replies: 2
Views: 19

Re: การ run macro โดยใช้ auto fill ให้ถึงทัดสุดท้าย

:D ตัวอย่าง Code ครับ Sub AutoFill() ' ' AutoFill Macro ' ' Keyboard Shortcut: Ctrl+l ' Dim lastRow As Long Columns("A:A").Select Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlFixedWidth, _ FieldInfo:=Array(Array(0, 1), Array(12, 1)), TrailingMinusNumbers:=True la...
by snasui
Tue Feb 21, 2017 11:57 pm
Forum: Excel
Topic: รบกวนแก้ไข Code ในการดึงข้อมูลข้าม Sheet ให้หน่อยครับ
Replies: 2
Views: 30

Re: รบกวนแก้ไข Code ในการดึงข้อมูลข้าม Sheet ให้หน่อยครับ

:D ตัวอย่าง Code ครับ Dim rngJanAll As Range, rngJan As Range Dim janStrAll As Variant, i As Integer Dim strJoin() As Variant, j As Integer Dim rngPIAll As Range, rngPI As Range With Worksheets("Jan") Set rngJanAll = .Range("b3", .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp))...
by snasui
Tue Feb 21, 2017 6:17 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามเรื่องการคำนวนเวลาที่.30 ให้เป็น.5 แทน
Replies: 11
Views: 109

Re: สอบถามเรื่องการคำนวนเวลาที่.30 ให้เป็น.5 แทน

ถ้าคีย์เวลาให้มีรูปแบบเป็นเวลา (คั่นชั่วโมงและนาทีด้วย ":") จะทำให้คำนวณง่ายครับ ส่วนกรณีนี้ลองแบบนี้ครับ :thup: กระทู้นี้ผมอ่านเร็วไปหน่อยไม่ได้สังเกตว่าเป็นการคีย์มาเป็น . :tt: เวลา 14:30-20.00 ลบแล้วได้ 5.70 ซึ่งต่างจากพวก จะต้องเพิ่มค่าอะไรเข้าไปครับ ถึงจะได้ คำตอบเป็น 5.5 ตัวอย่างสูต...
by snasui
Mon Feb 20, 2017 10:16 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามเรื่องการคำนวนเวลาที่.30 ให้เป็น.5 แทน
Replies: 11
Views: 109

Re: สอบถามเรื่องการคำนวนเวลาที่.30 ให้เป็น.5 แทน

:D คำว่า "อะครับ" ให้ใช้คำว่า "ครับ" แทน อ่านกฎการใช้บอร์ดข้อ 1 ด้านบนประกอบครับ

ช่วยแนบไฟล์ Excel พร้อมแสดงตัวอย่างคำตอบที่ต้องการมาด้วย ช่วยชี้ให้เห็นว่าค่าที่ถูกคือค่าใด คำนวณวิธีใด

สำหรับที่ถามมาตามกระทู้นี้ที่ผมโพสต์ไปคือคำตอบครับ
by snasui
Mon Feb 20, 2017 8:49 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามเรื่องการคำนวนเวลาที่.30 ให้เป็น.5 แทน
Replies: 11
Views: 109

Re: สอบถามเรื่องการคำนวนเวลาที่.30 ให้เป็น.5 แทน

:D ตัวอย่างสูตรครับ

เซลล์ C2 คีย์

=HOUR(B2-A2)+MINUTE(B2-A2)/60

Enter > จัดรูปแบบเป็นตัวเลขธรรมดา
by snasui
Sat Feb 18, 2017 9:24 pm
Forum: Excel
Topic: การสั่งพิมพ์โดยเขียน vba ให้เลือกตามข้อมูลที่มี
Replies: 4
Views: 80

Re: การสั่งพิมพ์โดยเขียน vba ให้เลือกตามข้อมูลที่มี

:D ชีตใดก็ควรที่กำหนดพื้นที่การพิมพ์เช่นที่ผมแจ้งไปครับ Code นั้นเป็นการยกตัวอย่างเท่านั้น สามารถปรับเป็นชีตที่ใช้จริงได้ตามสะดวกครับ การทำตัวอย่างควรจะมีข้อมูลตัวอย่างมาด้วยโดยไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริง แล้วอธิบายมาว่าจากตัวอย่างที่เห็นอยู่นั้น ต้องการให้พิมพ์แล้วออกมามีลักษณะเป็นอย่างไร จะได้เข้า...
by snasui
Sat Feb 18, 2017 8:58 pm
Forum: Excel
Topic: การสั่งพิมพ์โดยเขียน vba ให้เลือกตามข้อมูลที่มี
Replies: 4
Views: 80

Re: การสั่งพิมพ์โดยเขียน vba ให้เลือกตามข้อมูลที่มี

:D หากต้องการพิมพ์เฉพาะที่ใช้งานสามารถใช้ UsedRange เข้ามาช่วยได้ครับเช่น Sheets("Data").UsedRange.PrintOut แต่ดูเหมือนว่าไฟล์ที่ส่งมานี่้จะใช้งานทั้ง Worksheet เพราะว่ามีการตีเส้นโดยคลุมทั้งคอลัมน์ ซึ่งเป็นการทำงานที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นครับ ควรจะเลือกเฉพาะที่มีข้อมูลแล้วค่อยจั...
by snasui
Sat Feb 18, 2017 6:48 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามเรื่องสูตรการคำนวณ
Replies: 4
Views: 67

Re: สอบถามเรื่องสูตรการคำนวณ

:D กรณีที่ต้องการหารค่าเดิมด้วยค่าในคอลัมน์ B ให้ทำดังนี้ครับ
 1. คลุม B5:B8 > คลิกขวา > Copy
 2. คลุม E5:G8 > คลิกขวา > Paste Special > Values > Divide > OK
by snasui
Sat Feb 18, 2017 12:12 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถาม!! การคีย์ข้อมูลในแถวเดียวกัน โดยไม่ต้องกด Enter
Replies: 1
Views: 36

Re: สอบถาม!! การคีย์ข้อมูลในแถวเดียวกัน โดยไม่ต้องกด Enter

:D การกด Enter จะเป็นการบอกให้ Excel รับรู้ว่าเป็นการสิ้นสุดการกรอกข้อมูล หากไม่ Enter จะถือว่าการกรอกข้อมูลยังไม่สิ้นสุด

หากพิจารณาได้ว่าให้คีย์ตัวเลขตัวเดียวเสร็จ ต้องอาศัยการเขียน VBA และต้องใช้ Control มาช่วย แต่สำหรับการเขียน VBA จะต้องเขียนกันมาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
by snasui
Fri Feb 17, 2017 10:34 pm
Forum: Excel
Topic: ผมอยากทราบว่าพอจะมีสูตรที่ดึงค่าใกล้เคียง ค่ามากกว่าหรือเท่ากับที่เรากำหนด มาแสดง ต้องทำอย่างไรครับ
Replies: 8
Views: 103

Re: ผมอยากทราบว่าพอจะมีสูตรที่ดึงค่าใกล้เคียง ค่ามากกว่าหรือเท่ากับที่เรากำหนด มาแสดง ต้องทำอย่างไรครับ

:D กรอกตัวอย่างลงมาด้วย พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าพิจารณาความใกล้เคียงอย่างไรคำตอบจึงเป็นค่าตามตัวอย่างนั้น จะได้สะดวกในการทำความเข้าใจครับ ในเบื้องต้นให้ลองตามด้านล่างครับ ⋅ ยกเลิกการ Merge ที่เซลล์ B8:C8 ⋅  เซลล์ B8 คีย์สูตร =INDEX(sheet1!$B$5:$B$95,MATCH(MIN(ABS(sh...
by snasui
Fri Feb 17, 2017 10:27 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามสูตรรวมเวลาสายกับจำนวนวันที่ขาดให้แสดงผลเป็นตัวเลขยังไงคะ
Replies: 4
Views: 96

Re: สอบถามสูตรรวมเวลาสายกับจำนวนวันที่ขาดให้แสดงผลเป็นตัวเลขยังไงคะ

:D ปกติการเก็บข้อมูลควรเป็น Database คือเก็บข้อมูลเป็นรายคน รายวัน เรียงลงไปด้านล่างเรื่อย ๆ แล้วค่อยสรุปเป็นรายงานเหมือนที่แนบมานี้ครับ หากจะใช้ตารางนี้เก็บข้อมูลก็จะต้องแสดงค่าใด ๆ ให้แตกต่างกันระหว่างขาดกับสาย ซึ่งอาจจะกรอกตัวอักษรลงไปด้วยเป็น ข 4, ส 8 โดย ข หมายถึงขาดและ ส หมายถึงสาย แต่สูตรที่ใ...

Go to advanced search