snasui Tools for Excel

snasui Tools for Excel เป็น Add-ins เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานกับข้อมูล ลบสิ่งที่เป็นสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เปิดไฟล์ไม่ขึ้น ไฟล์คำนวณนาน ทำงานช้า แสดงข้อมูลที่สำคัญเพื่อช่วยให้สามารถติดตามหาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ

จำหน่ายและดาวน์โหลดได้ที่ Shop

ความต้องการของระบบ

 1. Windows 7 เป็นต้นไป
 2. Excel 2010 เป็นต้นไป

โปรแกรมทดลองใช้งาน

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Version สำหรับทดลองใช้งานได้ที่ ExcelToolsTrial20210211

การติดตั้ง

 1. ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 2. เช็คว่า Unblock หรือไม่ โดย
  1. คลิกขวา Zip ไฟล์ที่ได้
  2. เลือก Properties
  3. หากมีช่อง Unblock ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้
  4. คลิกปุ่ม Apply แล้วคลิก OK
 3. Unzip ไฟล์ไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัยจากการถูกลบโดยบังเอิญ จะได้โฟลเดอร์และไฟล์ดังนี้
  1. โฟลเดอร์ Application Files
  2. ไฟล์ setup.exe
  3. ไฟล์ Excel Tools.vsto
 4. ตรวจสอบว่ามีการปิดโปรแกรม Excel เรียบร้อยแล้ว
 5. Double click ไฟล์ setup.exe แล้วเลือก Install แล้วเลือก Close
 6. เปิดไฟล์ Excel แล้วตรวจสอบว่ามีเมนู Excel Tools แสดงให้เห็น

การถอนการติดตั้ง

 1. ตรวจสอบว่ามีการปิดโปรแกรม Excel เรียบร้อยแล้ว
 2. คลิก Icon Type here to search (Icon รูปแว่นขยายถัดจากปุ่ม Windows ตรงซ้ายล่างของจอ)
 3. คีย์คำว่า Control Panel
 4. ตรง View by: เลือกเป็น Category
 5. ตรง Programs คลิก Uninstall a program
 6. คลิกขวาที่ Excel Tools แล้วเลือก Uninstall แล้วคลิก OK

ระยะเวลา Support

ยังไม่กำหนดวันสิ้นสุดการ Support

เมนูการใช้งาน

 1. Close and Save

  1. Close and Del ปิดไฟล์ที่เปิดอยู่ในปัจจุบันพร้อมลบทิ้ง ใช้กับไฟล์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานอีกต่อไปเพื่อที่จะไม่ต้องตามไปลบโดยผู้ใช้ในภายหลัง
  2. Save all files ทำการ Save ทุกไฟล์ที่เปิดใช้งานในปัจจุบันพร้อมกันในคราวเดียว เมื่อปิดโปรแกรมจะได้ไม่แสดงกล่องข้อความสอบถามถึงการ Save ไฟล์
  3. Close all files ทำการปิดไฟล์ที่เปิดใช้งานพร้อมกันในคราวเดียวมักใช้ร่วมกับเมนู Save all files ตามข้อ 2
  4. Save As Delete ทำการ Save ทับไฟล์เดิมพร้อมลบไฟล์ปัจจุบันทิ้ง ยกตัวอย่างเช่น ไฟล์ปัจจุบันชื่อ Book1 (2) โดยเมื่อผู้ใช้เลือก Save ทับไฟล์ Book1 โปรแกรมจะลบไฟล์ Book1 (2) ทิ้งไปเหลือแค่ไฟล์ Book1 แค่ไฟล์เดียว ใช้เมื่อมีการดาวน์โหลดไฟล์มาซ้ำ ๆ และต้องการจะเก็บไว้เพียงไฟล์เดียว
 2. Task

  1. Error Fixing

   1. Name list ใช้สำหรับแสดงรายการของ Range Name ทั้งหมดในไฟล์ปัจจุบัน โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดไปแสดงในไฟล์ที่เปิดขึ้นมาใหม่
   2. Delete error names ใช้สำหรับลบ Range Name ที่เกิดความผิดพลาดในการอ้างอิงตำแหน่ง เช่นแทนที่จะอ้างอิงถึงเซลล์กลับอ้างเป็น #Ref! การที่มี Range Name ลักษณะที่ผิดพลาดเช่นนี้อยู่มาก ๆ จะเป็นภาระในการคำนวณของไฟล์ ทำให้มีการคำนวณช้าลง
   3. Delete none built-in styles ใช้สำหรับลบ Style ที่สร้างหรือคัดลอกติดมาจากไฟล์อื่นโดยผู้ใช้ เมนูนี้จะทำการล้าง Custom Style ทิ้งทั้งหมดเพื่อทำการ Reset ให้เหลือเฉพาะ Style ที่มีมากับโปรแกรมเท่านั้น การที่มี Style ที่ไม่ได้ช้งานจำนวนมาก ๆ จะทำให้ไฟล์ใหญ่และทำงานช้า
   4. Delete all objects ใช้เพื่อลบวัตถุทั้งหมดทิ้งไป วัตถุบางชนิดเช่น TextBox อาจจะถูกซ่อนขอบโดยผู้ใช้ทำให้มองไม่เห็นและหากมีการคัดลอกมาทับถมกันจำนวนมากจะทำให้ไฟล์ใหญ่ แสดงผลช้ามากจนไม่สามารถแสดงผลได้อีก
   5. Reset last cell ใช้เพื่อกำหนดเซลล์มุมขวาล่างของพื้นที่ใช้งานเสียใหม่ เซลล์มุมขวาล่างของพื้นที่ใช้งานควรอยู่ติดกับข้อมูล หาก Last cell มีระยะห่างจากข้อมูลเป็นระยะทางไกลมาก ๆ แสดงว่า Excel มีการสำรองพื้นที่ใช้งานเอาไว้จำนวนมากส่งผลให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น
  2. List Items
   1. External links ใช้เพื่อแสดง Link ซึ่งเป็นข้อมูลต้นทางของไฟล์ปัจจุบัน โดยจะนำข้อมูลนี้ไปแสดงในไฟล์ที่เปิดขึ้นมาใหม่
   2. All formulas ใช้เพื่อแสดงสูตรทั้งหมดในไฟล์ปัจจุบัน โดยจะนำข้อมูลนี้ไปแสดงในไฟล์ที่เปิดขึ้นมาใหม่
   3. Error formulas ใช้เพื่อแสดงสูตรที่แสดงค่าผิดพลาดทั้งหมดในไฟล์ปัจจุบัน โดยจะนำข้อมูลนี้ไปแสดงในไฟล์ที่เปิดขึ้นมาใหม่
   4. Big range formulas ใช้เพื่อแสดงสูตรที่ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ทั้งหมดในไฟล์ปัจจุบัน โดยจะนำข้อมูลนี้ไปแสดงในไฟล์ที่เปิดขึ้นมาใหม่
   5. List sheet name ใช้เพื่อแสดงชื่อชีตทั้งหมดในไฟล์ปัจจุบัน โดยจะนำข้อมูลนี้ไปแสดงในไฟล์ที่เปิดขึ้นมาใหม่
   6. List all comments ใช้เพื่อแสดง Comment ทั้งหมดในไฟล์ปัจจุบัน โดยจะนำข้อมูลนี้ไปแสดงในไฟล์ที่เปิดขึ้นมาใหม่
  3. Worksheet sorting ใช้เพื่อจัดเรียงรายชื่อชีตจาก A-Z หรือ Z-A
  4. Split File ใช้เพื่อแยกข้อมูลในไฟล์ใด ๆ ตามที่ผู้ใช้เลือกไปเป็นหลายไฟล์ โดยจะแบ่งเป็นชีตละไฟล์
  5. Merge Files ใช้เพื่อรวมข้อมูลจากหลายไฟล์มาเป็นไฟล์เดียว เป็นลักษณะของการคัดลอกชีตของทุกไฟล์ตามที่ผู้ใช้เลือกมาวางในไฟล์ปัจจุบัน
  6. Import Data ใช้เพื่อดึงข้อมูลจากทุกชีตของไฟล์ที่ผู้ใช้เลือกนำเรียงต่อกันไปทางด้านล่างในชีตปัจจุบันของไฟล์ปัจจุบัน เหมาะกับการใช้นำข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งมาอยู่ในชีตเดียวกันเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลใหม่ ข้อมูลที่ดึงมาแต่ละครั้งจะวางต่อกันไปทางด้านล่าง
 3. Text & Quick search

  ใช้เพื่อค้นหาข้อความตามที่ผู้ใช้ระบุใน Text Box จากทุกชีตในไฟล์ปัจจุบัน โดยนำข้อมูลที่ได้ไปแสดงในไฟล์ที่เปิดขึ้นมาใหม่
 4. Data adjustment

  1. Example Data สำหรับสร้างข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการทำตัวอย่างในกรณีเป็นผู้สอนการใช้งานที่ต้องการตัวอย่างประกอบมี 4 คอลัมน์คือ
   1. Id เรียงจากน้อยไปหามาก
   2. PdName ได้จากการสุ่ม
   3. Qty ได้จากการสุ่ม
   4. Amt ได้จากการสุ่ม
  2. Character case
   1. Upper case ใช้เพื่อเปลี่ยนข้อความภาษาอังกฤษให้เป็นอักษรตัวใหญ่
   2. Lower case ใช้เพื่อเปลี่ยนข้อความภาษาอังกฤษให้เป็นอักษรตัวเล็ก
   3. Proper case ใช้เพื่อเปลี่ยนข้อความภาษาอังกฤษให้อักษรตัวแรกของแต่คำเป็นอักษรตัวใหญ่
  3. Trim data ใช้เพื่อลบวรรคที่เกินความจำเป็นในแต่ละเซลล์ของชีตปัจจุบัน
  4. Insert blank rows ใช้เพื่อแทรกบรรทัดว่างในพื้นที่ที่ผู้ใช้เลือก โดยสามารถจะเลือกแทรกทั้งบรรทัดหรือเฉพาะเท่าจำนวนคอลัมน์ที่ได้เลือกไว้
  5. Delete blank rows ให้เพื่อลบบรรทัดว่างของแต่ละชีตในไฟล์ปัจจุบันเพื่อขยับข้อมูลทั้งบรรทัดขึ้นด้านบน
  6. Break all links ใช้เพื่อเปลี่ยนการเชื่อมโยงทั้งหมดจากต้นทางให้กลายเป็นค่าคงที่ หรือที่เรียกว่า Break links ในคราวเดียว
 5. Excel Places เป็น Link เพื่อเข้าถึงข้อมูลแหล่งต่าง ๆ ได้แก่

  1. Excel Knowledge
   1. Response message ใช้สำหรับผู้ช่วยตอบปัญหาใน snasui.com โดยคลิกเลือกเซลล์ตั้งต้นที่เป็นสูตร กรณีหลายเซลล์ไม่ติดกันให้เลือกด้วยการกดแป้น Ctrl+Click เลือกเซลล์ จากนั้นคลิก Excel Knowledge > Response message > นำไปวางในกล่องความเห็นที่กระดานถามตอบ snasui.com
   2. Excel Forum เป็น Link เพื่อไปยังกระดานถามตอบ https://www.snasui.com
   3. Excel tips and tricks เป็น Link เพื่อไปยัง Blog https://www.snasui.com/wordpress
   4. Facebook timeline เป็น Link เพื่อไปยัง https://www.facebook.com/santipong.nasui
   5. Facebook pange เป็น Link เพื่อไปยัง https://www.facebook.com/santipong.nasui.excel.tips.tricks/
   6. User manual เป็น Link เพื่อไปยัง https://www.snasui.com/wordpress/docs
   7. Contact me เป็น Link เพื่อไปยัง https://snasui.com/wordpress/contact/
 6. Help and Support

  1. Help ใช้เพื่อเปิดไปยังคู่มือการใช้งาน snasui Tools for Excel ใน snasui.com
  2. About ใช้เพื่อแสดง Version ของโปรแกรมและผู้พัฒนา

VDO สาธิตการใช้งาน Add-Ins Excel Tools

Scroll to Top