Database

แปลงข้อมูลให้เป็น Database ด้วย VBA

? บ่อยครั้งทีเดียวที่เราได้รับข้อมูลมาแล้วไม่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่คั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่าและวางอยู่ในคอลัมน์เดียว หากข้อมูลเหล่านั้นคั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่าด้วยจำนวนที่ไม่แน่นอนจะยิ่งยุ่งยากลำบากในการจัดการ ?

แปลงข้อมูลให้เป็น Database ด้วย VBA Read More »

การแปลงข้อมูลแบบรายงานให้เป็น Database ด้วย VBA

กรณีที่ต้องทำงานกับข้อมูลที่ถูกแปลงมาเป็นรายงานแล้วนั้น ค่อนข้างจะยุ่งยากลำบากในการนำมาจัดการต่อ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูล การจัดเรียง การนำไปแสดงเป็นกราฟ ฯลฯ ในหลายกรณีจึงจำเป็นต้องนำข้อมูลมาเรียงเสียใหม่ให้เป็น Database เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

การแปลงข้อมูลแบบรายงานให้เป็น Database ด้วย VBA Read More »

การนำข้อมูลจากหลาย Sheet มาต่อกันใน Sheet เดียว

 ปัญหาหนึ่งสำหรับการทำรายงานคือข้อมูลแยกกันอยู่หลายชีตแทนที่จะเรียงต่อกันในชีตเดียว ทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากในการใช้สูตรสรุปข้อมูลเพื่อทำรายงาน ในกรณีที่ข้อมูลมีรูปแบบเหมือนกันแต่แต่แยกเป็นหลาย Sheet และต้องการนำมาต่อกันเป็นฐานข้อมูลใน Sheet เดียวกันนั้น สามารถใช้สูตรทำได้ครับ แต่อาจจะมีวิธีการหลายขั้นตอน ดังจะแสดงตามด้านล่าง

การนำข้อมูลจากหลาย Sheet มาต่อกันใน Sheet เดียว Read More »

Scroll to Top