Sale!

IF ล้วน ๆ

฿99.00

คอร์ส IF ครอบคลุมการใช้ IF จำนวนรวม 42 บทเรียน  ในเวลาเพียง 1ชั่วโมง 35 นาที ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ไปทีละขั้นอย่างง่ายๆ การอธิบาย เจาะไปที่เนื้อหานั้นๆกันเลย แบบสั้นๆ สไตล์แมวใหญ่ ด้วยตัวอย่างที่มากเพียงพอที่จะทำให้ผู้เรียน สามารถเข้าใจและนำ IF ไปใช้ได้อย่างแน่นอน (ขั้นตอนในการสมัครเรียน คลิก Add to cart > View card > Proceed to checkout > ระบุที่อยู่ > Place order > ขำระเงิน > แจ้งการชำระเงินโดยแนบเอกสารส่งอีเมลไปที่ snasui@gmail.com > รอการตรวจสอบ (ไม่เกิน 30 นาที) > ตรวจสอบอีเมลยืนยันการรับเงิน)

SKU: Ex_Course_E001 Category: Tag:

เกี่ยวกับคอร์ส

ผมยืนยันว่า อยากเก่ง Excel ต้องใช้ IF ให้คล่องๆ …แม้ว่า Excel มีฟังก์ชั่นมากมาย หลายร้อยฟังก์ชั่นให้เลือกใช้ แต่ฟังก์ชั่นที่จะช่วยให้ผู้ใช้ Excel เข้าใจ หลักการทำงานของ Excel ในระดับที่สลับซับซ้อนลงไปนั้น คือต้องเข้าใจการใช้ฟังก์ชั่น IF เป็นหลักเบื้องต้นก่อน

ผู้ใช้ Excel ไม่มีทางเข้าใจหลักการทาง Array และกลวิธีในการใช้ Excel อย่างลึกซึ้งได้เลย หากไม่เข้าใจฟังก์ชั่น IF อุปมาได้กับ ผู้ที่ใช้สูตรคูณไม่คล่อง เข้าใจแต่ บวก กับ ลบ จะไม่สามารถเข้าใจวิธีการหารได้เลย แม้ทำการหารได้ ก็เป็นการ ทำจากการจดจำ ไม่สามารถนำหลักการ คูณไปใช้ในการหาร ได้อย่างที่ใจต้องการได้อย่างแท้จริง

เข้าใจ IF และใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญ คือหัวใจสำคัญของการ ก้าวไปสู่การเป็นผู้ใช้ Excel ที่ดี หากท่านตั้งใจ ต้องการเป็นผู้ใช้ Excel ที่ดีคนหนึ่ง ได้ด้วยตัวท่านเอง ไม่ต้องคอยให้ผู้อื่นมานั่งทำ Report รายงาน หรือการแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อน ที่มากกว่าการใช้ Excel พื้นๆ ทั่วๆไปท่านฝึกใช้ IF เถอะครับ

ย้ำอีกครั้ง ทางลัดสั้น ที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้ใช้ Excel ได้ดีนั้น คือการเรียนรู้ IF และใช้ IF ให้คล่อง

  1. เริ่มจาก IF ชั้นเดียว
  2. IF ซ้อน IF แบบง่ายๆ
  3. IF แบบขั้นบันได
  4. IFร่วมกับ OR
  5. IF ร่วมกับ AND

เนื้อหาในคอร์สนี้ ครอบคลุมการใช้ IF ที่กล่าวมาทั้งหมด จำนวนรวม 42 บทเรียน  ในเวลาเพียง 1ชั่วโมง 35 นาที ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ไปทีละขั้นอย่างง่ายๆ การอธิบาย เจาะไปที่เนื้อหานั้นๆกันเลย แบบสั้นๆ สไตล์แมวใหญ่ ด้วยตัวอย่างที่มากเพียงพอที่จะทำให้ผู้เรียน สามารถเข้าใจและนำ IF ไปใช้ได้อย่างแน่นอน

คอร์ส IF ล้วนๆ 1 ชั่วโมง 35 นาที

ตัวอย่างการสอน

บทที่ 7: IF ชั้นเดียว-7 01:36 นาที

 

บทที่ 12: IF แบบขั้นบันได-2 01:23 นาที

 

บทที่ 36: IF ซ้อน IF 01:33 นาที

 

บทเรียนทั้งหมด

ลำดับที่ ชื่อ เวลา หมายเหตุ
1. การอ่าน IF 03:02 นาที
2. IF ชั้นเดียว-1 01:09 นาที
3. IF ชั้นเดียว-2 01:09 นาที
4. IF ชั้นเดียว-3 01:00 นาที
5. IF ชั้นเดียว-4 01:18 นาที
6. IF ชั้นเดียว-5 01:15 นาที
7. IF ชั้นเดียว-6 01:06 นาที
8. IF ชั้นเดียว-7 01:36 นาที ดูตัวอย่างด้านบน
9. IF ชั้นเดียว-8 00:52 นาที
10. IF ชั้นเดียว-9 00:50 นาที
11. IF ชั้นเดียว-10 01:21 นาที
12. IF แบบขั้นบันได-1 01:29 นาที
13. IF แบบขั้นบันได-2 01:23 นาที ดูตัวอย่างด้านบน
14. IF แบบขั้นบันได-3 01:50 นาที
15. IF แบบขั้นบันได-4 01:41 นาที
16. IF แบบขั้นบันได-5 01:45 นาที
17. IF แบบขั้นบันได-6 01:14 นาที
18. IF แบบขั้นบันได-7 02:23 นาที
19. IF แบบขั้นบันได-8 02:12 นาที
20. IF แบบขั้นบันได-9 02:20 นาที
21. IF_OR พื้นฐาน-1 03:54 นาที
22. IF_OR พื้นฐาน-2 03:40 นาที
23. IF_OR พื้นฐาน-3 03:49 นาที
24. IF_OR พื้นฐาน-4 02:57 นาที
25. IF_OR พื้นฐาน-5 02:39 นาที
26. IF_OR พื้นฐาน-6 03:32 นาที
27. IF_AND พื้นฐาน-1 03:29 นาที
28. IF_AND พื้นฐาน-2 02:59 นาที
29. IF_AND พื้นฐาน-3 03:41 นาที
30. IF_ AND พื้นฐาน-4 02:19 นาที
31. IF_AND พื้นฐาน-5 02:40 นาที
32. IF_AND พื้นฐาน-6 01:40 นาที
33. IF_AND vs IF_OR 02:10 นาที
34. IF_AND ซ้อน OR-1 02:57 นาที
35. IF_AND ซ้อน OR-2 03:49 นาที
36. IF_AND ซ้อน OR-3 03:22 นาที
37. IF ซ้อน IF 01:33 นาที ดูตัวอย่างด้านบน
38. IF ซ้อน IF 01:28 นาที
39. IF ซ้อน IF 01:24 นาที
40. IF ซ้อน IF 01:45 นาที
41. IF ซ้อน IF 01:24 นาที
42 IF ซ้อน IF vs IF_OR 03:09 นาที
43. IF ซ้อน IF vs IF_OR 03:58 นาที

วิธีการเรียน

เรียนผ่านระบบ VDO. ใน Facebook กลุ่มปิด

ความต้องการเบื้องต้น

สิ่งที่ผู้เรียนต้องมี คือบัญชี Facebook

*** เมื่อผู้เรียน สมัครเรียนแล้ว ให้ไปขอเข้าร่วมกลุ่มที่นี่ ***

https://web.facebook.com/ExcelBigcat9/groups

Scroll to Top