โปรแกรม Copy Sheets

฿200.00

โปรแกรม Copy Sheets เป็นไฟล์ Excel ที่ประกอบด้วยคำสั่ง VBA เพื่ออำนวยความสะดวกในคัดลอกชีตหลาย ๆ ชีตข้ามไฟล์พร้อมลบ Range Name จากชีตต้นทางออกไปด้วย (ขั้นตอนในการดาวน์โหลดคือ คลิก Add to cart > View card > Proceed to checkout > ระบุที่อยู่ > Place order > ขำระเงิน > แจ้งการชำระเงินโดยแนบเอกสารส่งอีเมลไปที่ snasui@gmail.com > รอการตรวจสอบ (ไม่เกิน 30 นาที) > Download ไฟล์โปรแกรมได้จาก My Account)

SKU: Program_S0003 Category: Tag:

โปรแกรม Copy Sheets เป็นไฟล์ Excel ที่ประกอบด้วยคำสั่ง VBA เพื่ออำนวยความสะดวกในคัดลอกชีตหลาย ๆ ชีตข้ามไฟล์พร้อมลบ Range Name จากชีตต้นทางออกไปด้วย ท่านที่ใช้ Excel มาระยะหนึ่งอาจจะเคยพบประเด็นที่เป็นปัญหาสำหรับการคัดลอกชีตข้ามไฟล์

นั่นคือหากมี Range Name ชื่อเดียวกันทั้งในไฟล์ปลายทางและชีตต้นทางที่กำลังจะคัดลอกมาใช้ยังไฟล์ปลายทาง โปรแกรมจะฟ้องว่าชื่อซ้ำกัน ให้เราทำการเปลี่ยนชื่อใหม่ ถ้าหากมี Range Name ที่มีชื่อซ้ำกันจำนวนมากก็จะเสียเวลาในการจัดการ

เพื่อลดปัญหาดังกล่าวโปรแกรมนี้ได้เขียนคำสั่งให้ลบ Range Name ที่ติดมากับชีตต้นทางเสียก่อนที่จะนำมาวางยังไฟล์ปลายทาง ความสามารถเด่นอีกข้อหนึ่งคือ สามารถที่จะคัดลอกชีตจากไฟล์ต้นทางไปแสดงยังไฟล์ที่เปิดขึ้นมาใหม่หรือไปแสดงยังไฟล์ปลายทางตามที่ผู้ใช้ต้องการได้

ความต้องการของระบบ

 1. Excel 2017 เป็นต้นไป
 2. ต้องเปิดการใช้งาน Macro
  1. เข้าเมนู File
  2. เลือก Option
  3. เลือก Trust Center
  4. เลือก Trust Center Setting
  5. เลือก Macro Setting
  6. เลือก Enable all macros (not recommended; potentially dangerous code can run)
  7. คลิกปุ่ม OK

การติดตั้ง

 1. ดาวน์โหลดและ Unzip ไฟล์ไว้ในตำแหน่งปลายทางที่ต้องการ

การถอนการติดตั้ง

 1. ลบไฟล์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

ระยะเวลา Support

ยังไม่กำหนดวันสิ้นสุดการ Support

เมนูการใช้งาน

 1. Copy Sheets ลักษณะการทำงานคือ
  1. คลิกปุ่ม Copy Sheets
  2. ตรง Copy to เลือกว่าเลือกว่าเป็น New file (ไฟล์ใหม่) หรือ Selected file (ไฟล์ที่ผู้ใช้เลือก)
   1. กรณีเลือก New file
    1. คลิกปุ่ม Select source file เพื่อเลือกไฟล์ต้นทาง
    2. ตรง Select sheet(s) คลิกเลือกชีตตามที่ต้องการ
    3. คลิกปุ่ม Copy เพื่อทำการคัดลอกชีตจากไฟล์ต้นทางไปยังไฟล์ที่เปิดขึ้นมาใหม่
    4. หากต้องการยกเลิกคลิกปุ่ม Cancel
   2. กรณีเลือก Selected file
    1. คลิกปุ่ม Select source and target file เพื่อเลือกไฟล์ต้นทาง
    2. ตรง Select sheet(s) คลิกเลือกชีตตามที่ต้องการ
    3. คลิกปุ่ม Copy เพื่อทำการคัดลอกชีตจากไฟล์ต้นทางไปยังไฟล์ที่เปิดขึ้นมาใหม่
    4. หากต้องการยกเลิกคลิกปุ่ม Cancel
 2. Help คลิกเพื่อเปิดคู่มือการใช้งาน
Scroll to Top