การปลด Link ที่ URL หรือ E-Mail Address

ปกติแล้วเมื่อเราคีย์ URL เช่น https://www.snasui.com หรือคีย์อีเมลเช่น snasui@gmail.com หรือวาง Path ของไฟล์ใด ๆ โปรแกรมจะสร้าง Hyperlink มาให้ด้วยเสมอ ซึ่งสามารถไปกำหนดไม่ให้สร้าง Hyperlink