crop woman using calculator while counting bills in workspace

Excel กับ 3 พื้นฐานที่สำคัญที่สุด

การเรียนรู้ Excel ให้เข้าใจพื้นฐานที่แท้จริงเพื่อให้เรียนรู้ในระดับกลาง ระดับสูง ต่อไปได้อย่างราบรื่นนั้นมีสิ่งใดที่สำคัญและจำเป็นที่ท่านจะต้องทราบก่อนบ้าง โปรดติดตามได้ในบทความนี้

person holding paper in left hand and pen on right hand sitting beside desk

Solver

งานอย่างหนึ่งของหน่วยงานบัญหรืองานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขที่มักจะประสบปัญหาบ่อยครั้งคือการกระทบยอดตัวเลข ยกตัวอย่างเช่น มีตัวเลขอยู่ 10 รายการ แล้วต้องการจะทราบว่าใน 10 รายการนั้นมีตัวเลขใดบ้างที่รวมกันแล้วได้ 3,000 เช่นนี้เป็นต้น

chart close up data desk

ฝ่าย IT ไม่ยอมรับการสร้างเทมเพลตระดับสูงให้ User ใช้

ผมทราบมาว่าอาจารย์ทำงานด้าน dev และเขียนโปรแกรมเป็นหลากหลาย จึงอยากปรึกษาหน่อยครับว่า อาจารย์ใช้หลักเกณฑ์ใดในการเลือกว่าจะแก้ปัญหาด้วยเอ็กเซล หรือโปรแกรม และงานที่อาจารย์เคยแก้ปัญหาด้วยเทมเพลทเอ็กเซลหลายๆอัน จำเป็นต้องกลับมาเขียนโปรแกรมหรือเปล่า และมีมุมมองยังไง

code projected over woman

การสร้าง Event ขึ้นมาใช้เอง

Event (อีเว้นท์) หมายถึงเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งใน Excel มีเหตุการณ์เช่นนี้ซึ่งติดมากับ Excel อยู่แล้วมากมาย เช่น การเลือกเซลล์ การเปลี่ยนแปลงค่าในเซลล์ การคลิกชีต การเปิดไฟล์ใหม่ ฯลฯ เราสามารถนำ Event นี้ไปใช้ในการทำงานอื่นต่อได้

woman sharing her presentation with her colleagues

การทำงานด้วย Excel ร่วมกับผู้อื่น

หากว่าผู้ร่วมงานของเราขาดทักษะที่จะเรียนรู้วิธีการทำงานด้วยสูตรก็เป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องจัดให้มีการเข้าอบรมพนักงานแต่ไม่ใช่มากล่าวโทษผู้ที่พัฒนางานให้เป็นอัตโนมัติว่าทำให้เกิดความยุ่งยาก เพราะความยุ่งยากนั้นเกิดจากความไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ของผู้นั้นเอง