เทคนิคการทำ Validation แบบสัมพันธ์กันหลายระดับ

💡 Validation หมายถึงการตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่คีย์ลงใน Excel โดยมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนว่า ให้เซลล์เป้าหมายของเราสามารถรับค่าใดได้บ้าง หากไม่ได้คีย์ค่าตามที่กำหนดก็ให้แจ้งผู้ใช้ด้วยข้อความลักษณะต่าง ๆ ตามระดับความสำคัญเช่น แจ้งข้อความเพื่อทราบ แจ้งข้อความเตือนให้พิจารณาเนื่องจากเป็นข้อความที่มีความสำคัญหรือแสดงข้อความผิดพลาดและไม่ยอมให้คีย์ได้กรณีที่ข้อความมีความสำคัญสูง

Validation แบบสัมพันธ์กันหลายระดับเป็นการสร้างการตรวจสอบค่าในเซลล์หลาย ๆ เซลล์โดยให้เซลล์เหล่านั้นแสดงค่าที่สัมพันธ์กันเท่านั้น หมายถึง หากเราเลือกหรือคีย์ค่าในเซลล์แรกแล้ว ในเซลล์ที่สองเราสามารถที่จะคีย์หรือเลือกค่าที่สัมพันธ์กันกับเซลล์แรกได้เท่านั้น ในเซลล์ที่สามเราสามารถจะคีย์หรือเลือกค่าที่สัมพันธ์กันกับเซลล์ที่สองได้เท่านั้น เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ

Video ด้านล่างนี้เป็นการแสดง Validation แบบสัมพันธ์กันหลาย ๆ ระดับเพื่อเป็นแนวทางให้สามารถที่จะประยุกต์ใช้ต่อไป โดยได้ยกตัวอย่างการกรอกข้อมูลที่เป็น จังหวัด อำเภอ ตำบล มีลักษณะคือ เมื่อเลือกจังหวัดแล้ว สามารถเลือกอำเภอในจังหวัดนั้นได้เท่านั้น เมื่อเลือกอำเภอแล้ว สามารถเลือกตำบลในอำเภอนั้นได้เท่านั้น เพื่อลดความผิดพลาดในการคีย์หรือเลือกข้อมูลและเกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้ 😆

Video แสดงการทำ Validation แบบสัมพันธ์กันหลายระดับ

สอบถามปัญหาการใช้งาน Excel และ VBA ได้ที่ snasui.com

Scroll to Top