ปัญหา Memory ไม่พอเมื่อลบหรือแทรกเซลล์

 ไฟล์ Excel ที่มีการสืบทอดกันมาหลายมือหรือรับไฟล์มาจากผู้อื่นซึ่งใช้ Excel คนละ Version อาจจะประสบปัญหาว่า เมื่อลบเซลล์ใด ๆ แล้วโปรแกรมฟ้องว่า Memory ไม่พอให้ทำเช่นนั้นได้

ที่เกิดปัญหาดังกล่าวเนื่องจากว่าเคยใช้พื้นที่ในการทำงานขนาดใหญ่จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ไฟล์จะจดจำพื้นที่ดังกล่าวเอาไว้และเมื่อมีการทำงานโดยการแทรกหรือลบก็จะเกิดการจัดการกับพื้นที่ดังกล่าว เช่นเมื่อต้องการจะแทรก โปรแกรมก็จะต้องย้ายเซลล์ลงไปด้านล่าง ซึ่งการย้ายพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นนี้ย่อมต้องการ Memory มหาศาล ข้อสังเกตของไฟล์ที่จะเกิดปัญหานี้ได้คือ ขนาดไฟล์มีขนาดใหญ่มาก ทั้ง ๆ ที่ข้อมูลมีเพียงเล็กน้อย

หากว่าทำงานกับ Excel ในรุ่นที่เป็น 32bit จะไม่สามารถใช้ Memory (Virtual address space) ได้เกิน 2G ซึ่งจะไม่สามารถจัดการกับปัญหาลักษณะนี้ที่ต้องการ Memory มากกว่า 2GB ได้ แต่สามารถทำได้ด้วย Excel ในรุ่นที่เป็น 64bit และควรมี Memory อย่างต่ำ 8GB หากใช้เพื่อแก้ไขไฟล์ที่พบปัญหานี้

ปกติแล้วโปรแกรมจะป้องกันการทำงานกับพื้นที่ขนาดใหญ่โดยไม่จำเป็นให้เราอยู่แล้ว โดยในแต่ละครั้งที่เราทำงานกับพื้นที่ขนาดใหญ่โปรแกรมจะฟ้องให้เห็นเสมอว่าพื้นที่มีขนาดใหญ่เกินไป ไม่อนุญาตให้กรอกข้อมูลได้ เป็นต้น

การทำงานกับ Excel ไม่ว่าจะ Version ใด รุ่นได สิ่งที่เราควรคำนึง ให้ตรวจสอบ Last Cell อยู่เสมอ หากพบว่า Last Cell อยู่ในพื้นที่ที่เกินจากเซลล์ที่มีข้อมูลเซลล์สุดท้ายไปมาก ให้กำหนด Last Cell เสียใหม่ การเข้าถึง Last Cell สามารถกดแป้น F5 > Special > Last Cell > OK

วิธีการกำหนด Last Cell ใหม่

ให้ทำการลบบรรทัดว่างหลังข้อมูลจนถึงบรรทัดสุดท้ายของชีตนั้น และลบคอลัมน์ว่างหลังข้อมูลจนถึงคอลัมน์สุดท้ายของชีตนั้น หลังจากนั้นให้กดแป้น Ctrl+Home แล้ว Save โปรแกรมจะกำหนด Last Cell เป็นเซลล์ทีอยู่มุมขวาล่างของพื้นที่ที่ใช้งานของชีตนั้น ๆ