การ Lookup ข้อมูลพร้อมทำ Hyperlink กลับไปยังต้นแหล่ง

การทำ Hyperlink นั้นอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการนำไปใช้งาน และหากเราดึงข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการมาได้แล้ว สามารถคลิกรายการที่สนใจ เพื่อ Link กลับไปยังข้อมูลต้นแหล่งได้ด้วย นับว่ายิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับงานเราอย่างน่าทึ่งมากครับ

ยกตัวอย่างการดึงข้อมูลตามเงื่อนไขตามภาพด้านล่าง ใน Sheet2 เป็นการดึงข้อมูลเฉพาะเซลล์ที่มีความยาวข้อมูลระหว่าง 60 ถึง 70 ตัวอักษรจาก Sheet1 และสำหรับเซลล์ที่แสดงผลนั้น สามารถอ้างถึงตำแหน่งที่มาของข้อมูลและยังมีความพิเศษที่สามารถคลิกลงบนรายการที่สนใจ เพื่อ Link กับไปยังข้อมูลต้นแหล่งได้อีกด้วย

ภาพประกอบการ Lookup พร้อมทำ Hyperlink กลับไปยังต้นแหล่ง

ListAndHyperlink
ภาพ 1 การ Lookup พร้อมทำ Hyperlink

ตามวิธีการด้านล่างนี้จะต้อง Save ไฟล์ก่อน เพราะจะต้องนำชื่อไฟล์มาใช้ในสูตร

ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. Sheet1 เซลล์ B1 คีย์ 0 เพื่อใช้เป็นเซลล์ต้นทางในสูตร Lookup
 2. Sheet1 เซลล์ B2 คีย์สูตรเพื่อให้ลำดับกับข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข
  =IF(AND(LEN(A2)>=60,LEN(A2)<=70),LOOKUP(9.99999999999999E+307,
  $B$1:B1)+1,"")

  Enter > Copy ลงด้านล่าง
 3. Sheet2 เซลล์ B1 คีย์สูตรเพื่อหาจำนวนที่พบทั้งหมดจากข้อ 2
  =LOOKUP(9.99999999999999E+307,Sheet1!B:B)
  Enter
 4. Sheet2 เซลล์ A2 คีย์สูตรเพื่อ List รายการที่ตรงตามเงื่อนไข
  =IF(ROWS($A$2:A2)>$B$1,"",HYPERLINK("[LookupListHyperlink.xls]"&"
  Sheet1!A"&MATCH(ROWS($A$2:A2),Sheet1!$B:$B),
  "Sheet1 Cell A"&MATCH(ROWS($A$2:A2),Sheet1!$B:$B)))

  Enter > Copy ลงด้านล่าง

หมายเหตุ

จากสูตรในข้อ 4 ขอเพิ่มเติมคร่าว ๆ เพื่อเป็นแนวทางครับ

 1. LookupListHyperlink.xls คือชื่อไฟล์
 2. Sheet1!A เป็นการระบุว่าให้นำมาจาก Sheet1 คอลัมน์ A
 3. MATCH(ROWS($A$2:A2),Sheet1!$B:$B) หาตำแหน่งที่พบข้อมูล

Revised: January 28, 2017 at 17:08

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.