การตัดข้อความกรณีที่คำนำหน้านามติดกับชื่อ

กรณีที่คำนำหน้านามไม่ติดกับชื่อ สามารถใช้ Excel จัดการได้ง่าย ๆ ครับไม่ว่าจะด้วยสูตรหรือใช้ Text to columns แต่หากเมื่อใดที่คำนำหน้านามมีความหลากหลายทั้งยังอยู่ติดกับชื่อแล้ว การจัดการจะยุ่งยากขึ้นครับ

ตามตัวอย่างนี้จะแสดงวิธีการหนึ่งที่จะแยกคำนำหน้านาม ชื่อ และนามสกุลออกจากกันในกรณีที่คำนำหน้านามมีความหลากหลาย สามารถใช้ตารางแสดงคำนำหน้านามและคำที่จะใช้มาช่วยเพื่อลดการเขียนสูตรที่ซับซ้อนได้

ภาพประกอบการตัดข้อความกรณีมีคำนำหน้านามติดกับชื่อ

ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. จากภาพให้ทำการกรอกคำนำหน้าชื่อและคำที่จะนำไปใช้ที่คิดว่าจะมีทั้งหมดก่อนที่ F2:G13
 2. จากนั้นคีย์สูตรดังนี้
  1. เซลล์ B3 คีย์สูตรเพื่อนำคำหน้านามมาแสดง
   =LOOKUP(2,1/(SEARCH($F$2:$F$13,A3)>0),$G$2:$G$13)
   Enter > Copy ลงด้านล่าง
  2. เซลล์ C3 คีย์สูตรเพื่อนำชื่อมาแสดง
   =SUBSTITUTE(LEFT(A3,FIND(" ",A3)-1),B3,"")
   Enter > Copy ลงด้านล่าง
  3. เซลล์ D3 คีย์สูตรเพื่อนามสกุลมาแสดง
   =TRIM(SUBSTITUTE(A3,B3&C3,""))
   Enter > Copy ลงด้านล่าง

สำหรับตารางการเปรียบเทียบคำนำหน้าและคำที่จะใช้หากใช้สูตร Lookup ตามข้อ 1 ควรวางคำว่า “นางสาว” ไว้หลังจากคำว่า “นาง” จะวางติดกันหรือไม่ก็ได้ ตารางเปรียบเทียบนี้สามารถคีย์ซ้ำได้ สูตรจะเลือกเอาค่าสุดท้ายไปใช้เสมอ

สามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบตามด้านล่างไปศึกษาได้ตามสะดวกครับ 😀

Revised: May 23, 2021 at 14:47

Attachments

5 thoughts on “การตัดข้อความกรณีที่คำนำหน้านามติดกับชื่อ”

 1. คำนำหน้าเราตัดมาแล้วทำไมมันยังมีชื่อติดมาด้วยละคะ งงอ่ะ ทวนสูตรหลายรอบแล้วก็ตรงกันนะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.