Text Functions

Text Functions

เทคนิคการตัดคำกรณีอักขระมีความยาวไม่เท่ากัน

สำหรับการตัดคำด้านซ้ายหรือขวาของข้อความกรณีที่ความยาวของอักขระที่ตัดเท่ากันมักจะไม่ค่อยเป็นปัญหาครับ แต่หากความยาวของอักขระไม่เท่ากันแล้วหากต้องการจะตัดมาจำนวนหนึ่งไม่ว่าจะทางขวาหรือทางซ้ายของข้อความก็ต้องพิจารณาเงื่อนไขให้ดีว่าหลังจากตัดข้อความมาแล้วให้คำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ ยกตัวอย่างตามด้านล่าง

เทคนิคการตัดคำกรณีอักขระมีความยาวไม่เท่ากัน Read More »

การตัดข้อความกรณีที่คำนำหน้านามติดกับชื่อ

กรณีที่คำนำหน้านามไม่ติดกับชื่อ สามารถใช้ Excel จัดการได้ง่าย ๆ ครับไม่ว่าจะด้วยสูตรหรือใช้ Text to columns แต่หากเมื่อใดที่คำนำหน้านามมีความหลากหลายทั้งยังอยู่ติดกับชื่อแล้ว การจัดการจะยุ่งยากขึ้นครับ ตามตัวอย่างนี้จะแสดงวิธีการหนึ่งที่จะแยกคำนำหน้านาม

การตัดข้อความกรณีที่คำนำหน้านามติดกับชื่อ Read More »

Site Map

แยกภาษาไทยออกจากอังกฤษหรืออังกฤษออกจากไทย

กรณีที่มีการเขียนภาษาอังกฤษต่อด้วยภาษาไทยหรือตรงกันข้ามกัน ในลักษณะที่เป็นคำติดกัน ไม่เว้นด้วยวรรคหรืออักขระอื่นใดคั่น หากต้องการแยกคำออกมา สามารถใช้สูตรในการแยกออกจากกันโดยพิจาณาค่าอักขระออกมาได้ครับ สมมุติ

แยกภาษาไทยออกจากอังกฤษหรืออังกฤษออกจากไทย Read More »

การดึงตัวเลขออกจากตัวอักษร

ในกรณีที่มีข้อมูลและตัวเลขผสมกันอยู่เป็นกลุ่ม ๆ และมีตำแหน่งที่ไม่แน่นอน กลุ่มตัวเลขสามารถอยู่ชิดซ้าย ชิดขวา หรืออยู่ตรงกลางข้อความ ซึ่งหากต้องการนำเฉพาะตัวเลขออกมาใช้งานต่อโดยการคีย์ใหม่นั้นเป็นเรื่องที่วุ่นวายพอสมควร แต่น่ายินดีว่าเราสามารถใช้สูตรที่สกัดเอาเฉพาะตัวเลขที่อยู่ติดกันเป็นกลุ่ม ๆ นี้มาใช้งานได้ครับ

การดึงตัวเลขออกจากตัวอักษร Read More »

Scroll to Top