:D snasui.com ยินดีต้อนรับ :D
ยินดีต้อนรับสู่กระดานถามตอบ Excel and VBA และอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับทุกท่าน มีไฟล์แนบมหาศาล ช่วยให้ท่านค้นหาและติดตามศึกษาได้โดยง่าย :thup: สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ระบุ Version ของ Excel ที่ใช้งานจริง สามารถทำตาม Link นี้เพื่อจะได้รับคำตอบที่ตรงกับ Version ของท่านครับ :arrow: ระบุ Version ของ Excel

:!: โปรดทราบ :!:
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ด
 2. การสมัครสมาชิก การ Login การกู้คืนรหัสผ่าน
  1. สมัครสมาชิกดูขั้นตอนได้ที่ :arrow: สมัครสมาชิก
  2. Login เข้าระบบโดยคลิกปุ่ม Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ :roll:
  3. การ Login ผ่าน Facebook ดูวิธีที่ :arrow: Login ผ่าน Facebook
  4. ลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่ :arrow: Reset รหัสผ่าน
 3. มีปัญหาการใช้งาน แจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ :arrow: ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 4. กำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษดูได้ที่ :arrow: ตั้งค่าส่วนตัว
 5. การตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ :arrow: วิธีการตั้งและตอบกระทู้
 6. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ :arrow: จัดรูปแบบตัวอักษร
 7. กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ดูได้ที่ :arrow: กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser

ถ้าต้องการ Sum ซ้อน Case when สามารถทำได้ไหมครับ

ฟอรัมถาม-ตอบเกี่ยวกับ SQL
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถามและตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบและต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. กรุณาอธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อมแสดงคำตอบที่ถูกต้องมาในไฟล์ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสะดวกต่อการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่นที่อาจจะถูกลบทิ้งไปโดยต้นทางในภายหลัง นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. กรณีเป็นคำถามเกี่ยวกับ Programming เช่น VBA, VB.Net, C#, SQL ฯลฯ ต้องลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน กรุณาโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code คือเปิดด้วย [code] และปิดด้วย [/code] ตัวอย่างเช่น [code]dim r as range[/code] เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่างเพิ่มเติม)
 6. กรุณาแจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
bondham
Member
Member
Posts: 67
Joined: Sat May 18, 2013 10:42 am

ถ้าต้องการ Sum ซ้อน Case when สามารถทำได้ไหมครับ

#1

Post by bondham »

Code: Select all

SELECT DISTINCT case LEFT(a.[VBELN],2) when '00' then RIGHT(a.[VBELN],8)
    else a.[VBELN] end as [Bill_No]
   ,cast(b.FKDAT as datetime2) as [Bill_Date]

	 ,case when left(a.[AUBEL],2)='00' then RIGHT(a.[AUBEL],8)+RIGHT('00'+RIGHT(cast(a.[AUPOS] as int)/10,2),2)
	 else trim(right(a.[AUBEL],9))+RIGHT('00'+RIGHT(a.[AUPOS]/10,1),2) end as [SOOrderItem]

	 ,case b.FKART     when 'ZPA1' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
	                when 'ZPA3' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
					when 'ZPC0' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
					when 'ZPC2' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
					when 'ZPC3' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
					when 'ZPC4' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
					when 'ZPC5' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
					else CAST(a.[NETWR] as money) end as [Amount THB]

 FROM [dbo].[VBRP] a
 left join [dbo].[VBRK] b
 on a.VBELN = b.VBELN

 where a.VSTEL = 'R221' and a.GSBER = 'R200' and a.VRKME <> 'ST' and a.WERKS = 'R221'
 and cast(b.FKDAT as datetime2) between '2022-08-01' and '2023-03-31'
ถ้าต้องการ Sum >>>

Code: Select all

,case b.FKART when 'ZPA1' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
when 'ZPA3' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
when 'ZPC0' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
when 'ZPC2' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
when 'ZPC3' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
when 'ZPC4' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
when 'ZPC5' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
else CAST(a.[NETWR] as money) end as [Amount THB]
และ Group By

Code: Select all

,case when left(a.[AUBEL],2)='00' then RIGHT(a.[AUBEL],8)+RIGHT('00'+RIGHT(cast(a.[AUPOS] as int)/10,2),2)
	 else trim(right(a.[AUBEL],9))+RIGHT('00'+RIGHT(a.[AUPOS]/10,1),2) end as [SOOrderItem]
สามารถเขียนออกมาได้แบบได้บ้างครับ
Last edited by bondham on Mon Mar 13, 2023 2:14 pm, edited 1 time in total.
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 30216
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: ถ้าต้องการ Sum ซ้อน Case when สามารถทำได้ไหมครับ

#2

Post by snasui »

:D กรุณาครอบ Code ให้ตรงกับ Tag ที่เป็น Code ดูตัวอย่างกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนประกอบครับ :roll:
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 30216
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: ถ้าต้องการ Sum ซ้อน Case when สามารถทำได้ไหมครับ

#3

Post by snasui »

:D ลองใส่ Sum เข้าไปครอบเป็น

Code: Select all

Sum(case b.FKART when 'ZPA1' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
when 'ZPA3' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
when 'ZPC0' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
when 'ZPC2' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
when 'ZPC3' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
when 'ZPC4' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
when 'ZPC5' then CAST(a.[NETWR] as money) *-1
else CAST(a.[NETWR] as money) end) as [Amount THB]
และ

Code: Select all

Group By [SOOrderItem]
ดูว่าได้ผลเป็นอย่างไรครับ
Post Reply