🤗 snasui.com ยินดีต้อนรับ 🤗
ยินดีต้อนรับสู่กระดานถามตอบ Excel and VBA และอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับทุกท่าน มีไฟล์แนบมหาศาล ช่วยให้ท่านค้นหาและติดตามศึกษาได้โดยง่าย 👍

💥 โปรดทราบ 💥
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ด
 2. การสมัครสมาชิก การ Login การกู้คืนรหัสผ่าน
  1. สมัครสมาชิกดูขั้นตอนได้ที่ 👉🏾 สมัครสมาชิก
  2. Login เข้าระบบโดยคลิกปุ่ม Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ 👆🏾
  3. การ Login ผ่าน Facebook ดูวิธีที่ 👉🏾 Login ผ่าน Facebook
  4. ลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่ 👉🏾 Reset รหัสผ่าน
 3. มีปัญหาการใช้งาน แจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ 👉🏾 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 4. กำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษดูได้ที่ 👉🏾 ตั้งค่าส่วนตัว
 5. การตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ 👉🏾 วิธีการตั้งและตอบกระทู้
 6. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ 👉🏾 จัดรูปแบบตัวอักษร
 7. กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ดูได้ที่ 👉🏾 กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser

ปัญหา Code เดียวกัน อีกไฟล์ รันได้ อีกไฟล์รันไม่ได้

ฟอรัมถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถามและตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบและต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. กรุณาอธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อมแสดงคำตอบที่ถูกต้องมาในไฟล์ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสะดวกต่อการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่นที่อาจจะถูกลบทิ้งไปโดยต้นทางในภายหลัง นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. กรณีเป็นคำถามเกี่ยวกับ Programming เช่น VBA, VB.Net, C#, SQL ฯลฯ ต้องลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน กรุณาโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code คือเปิดด้วย [code] และปิดด้วย [/code] ตัวอย่างเช่น [code]dim r as range[/code] เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. กรุณาแจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
User avatar
tigerwit
Bronze
Bronze
Posts: 329
Joined: Wed Mar 31, 2010 10:51 pm
Location: สกลนคร
Excel Ver: 2019
Contact:

ปัญหา Code เดียวกัน อีกไฟล์ รันได้ อีกไฟล์รันไม่ได้

#1

Post by tigerwit »

จากไฟล์ที่แนบมาครับ
เป็น Code เดียวกัน แต่ใช้กับไฟล์หนึ่งได้ผล อีกไฟล์หนึ่งไม่ได้ผล
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟล์ด้วยครับ

Code: Select all

Sub ExpGPAVicha()
  Dim sFolderPath As String
  Dim wb1 As Workbook
  Dim ws1 As Worksheet
  Dim wb2 As Workbook
  Dim Path As String
  Dim FName As String
  
  On Error Resume Next
  Application.ScreenUpdating = False
  sFolderPath = "C:\" & Range("A20").Value

  If Dir(sFolderPath, vbDirectory) = "" Then
    MkDir sFolderPath
  End If
  Set wb1 = ThisWorkbook
  Set ws1 = wb1.Sheets("ExPublish2")
  
  FName = ws1.Range("K2") & ".xlsx"
  ws1.Range("A:G").Copy
  Set wb2 = Workbooks.Add
  With wb2.ActiveSheet.Range("A:G")
    .PasteSpecial (xlValues)
    .PasteSpecial (xlFormats)
  Range("A2").Select
  Application.DisplayAlerts = True
  End With
  Application.DisplayAlerts = False
'  wb2.SaveAs FileFormat:="Excel Files (*.XLSX), *.XLSX"
  wb2.SaveAs Filename:=sFolderPath & "\" & FName
  Application.CutCopyMode = False
  wb2.Close
  Application.ScreenUpdating = True
'  Sheets("ScoreVicha").Select
MsgBox "ส่งออกไฟล์ไปไว้ที " & "C:\" & Range("A20").Value & "\" & Worksheets("ExPublish2").Range("K2").Value & ".xlsx" & " เรียบร้อยแล้ว"

You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 29758
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: ปัญหา Code เดียวกัน อีกไฟล์ รันได้ อีกไฟล์รันไม่ได้

#2

Post by snasui »

:D ช่วย Mark คำสั่ง on error resume next ให้เป็น Comment เสียก่อน > ทดสอบ > ช่วยแจ้งมาอีกรอบว่าติดปัญหาที่บรรทัดไหน อย่างไรครับ
User avatar
tigerwit
Bronze
Bronze
Posts: 329
Joined: Wed Mar 31, 2010 10:51 pm
Location: สกลนคร
Excel Ver: 2019
Contact:

Re: ปัญหา Code เดียวกัน อีกไฟล์ รันได้ อีกไฟล์รันไม่ได้

#3

Post by tigerwit »

ขอบคุณครับ เจอแล้วครับ
เซล K2 ตั้งชื่อไฟล์ผิดกฎ (มี\)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Post Reply