🤗 snasui.com ยินดีต้อนรับ 🤗
ยินดีต้อนรับสู่กระดานถามตอบ Excel and VBA และอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับทุกท่าน มีไฟล์แนบมหาศาล ช่วยให้ท่านค้นหาและติดตามศึกษาได้โดยง่าย 👍

💥 โปรดทราบ 💥
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ด
 2. การสมัครสมาชิก การ Login การกู้คืนรหัสผ่าน
  1. สมัครสมาชิกดูขั้นตอนได้ที่ 👉🏾 สมัครสมาชิก
  2. Login เข้าระบบโดยคลิกปุ่ม Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ 👆🏾
  3. การ Login ผ่าน Facebook ดูวิธีที่ 👉🏾 Login ผ่าน Facebook
  4. ลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่ 👉🏾 Reset รหัสผ่าน
 3. มีปัญหาการใช้งาน แจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ 👉🏾 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 4. กำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษดูได้ที่ 👉🏾 ตั้งค่าส่วนตัว
 5. การตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ 👉🏾 วิธีการตั้งและตอบกระทู้
 6. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ 👉🏾 จัดรูปแบบตัวอักษร
 7. กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ดูได้ที่ 👉🏾 กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser

ต้องการรันเลขใบสั่งซื้อโดยใช้ VBA

ฟอรัมถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Access and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถามและตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบและต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. กรุณาอธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อมแสดงคำตอบที่ถูกต้องมาในไฟล์ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสะดวกต่อการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่นที่อาจจะถูกลบทิ้งไปโดยต้นทางในภายหลัง นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. กรณีเป็นคำถามเกี่ยวกับ Programming เช่น VBA, VB.Net, C#, SQL ฯลฯ ต้องลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน กรุณาโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code คือเปิดด้วย [code] และปิดด้วย [/code] ตัวอย่างเช่น [code]dim r as range[/code] เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่างเพิ่มเติม)
 6. กรุณาแจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
teenoie
Member
Member
Posts: 8
Joined: Fri Dec 21, 2012 2:48 pm
Contact:

ต้องการรันเลขใบสั่งซื้อโดยใช้ VBA

#1

Post by teenoie »

ผมต้องการรันเลขใบสั่งซื้อที่มีรูปแบบที่มีรูปแบบดังนี้ครับ
รูปแบบเลขที่ใบสั่งซื้อ P22001-001

P คือค่าคงที่
22 คือ ปี ค.ศ. 2022 แต่เอามาแค่ 2 ตัว
001 คือรหัส job
-001 คือลำดับที่ 1 แล้วต้องการให้มันรันไปทีละหนึ่ง

Code: Select all

Function ModRunPoNo() As String
Dim Db As DAO.Database
Dim Rstpo As DAO.Recordset
Dim Stryear As String                         
Dim Strdummy As String                       
Dim StrSQL As String
Dim StrPlat As String, StrOrderNo As String
Stryear = Format(Right(Year(Date), 2), "00")
Strdummy = "P"
StrOrderNo = Format(Mid(!PONo, 4, 3), "000")
StrPlat = Strdummy & Stryear & StrOrderNo & "-"
StrSQL = "SELECT POHeader.* FROM POHeader WHERE POHeader.PONo" & _
     " Like '" & StrPlat & "*'" & _
     " Order by POHeader.PONo"

Set Db = CurrentDb
Set Rstpo = Db.OpenRecordset(StrSQL, dbOpenDynaset)
  With Rstpo
    If .RecordCount > 0 Then
      .MoveLast
      ModRunPoNo = StrPlat & "-" & Format(Str(Right(!PONo, 3) + 1), "000")
    Else
      ModRunPoNo = StrPlat & "-" & "000"
    End If
    .Close
  End With
End Function
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 29443
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: ต้องการรันเลขใบสั่งซื้อโดยใช้ VBA

#2

Post by snasui »

:D กรุณาแนบไฟล์ Access ตัดมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้มาด้วยจะได้ช่วยกันดูให้ได้ครับ
teenoie
Member
Member
Posts: 8
Joined: Fri Dec 21, 2012 2:48 pm
Contact:

Re: ต้องการรันเลขใบสั่งซื้อโดยใช้ VBA

#3

Post by teenoie »

ผมหาทางแนบไฟล์ Access ไม่ได้ ผมขออนุญาตแชร์เป็น link แทนนะครับ
https://nepsolutions-my.sharepoint.com/ ... w?e=fj1uA9

ซึ่งผมทำเป็น form ไว้ ผมจะคีย์ในหัวข้อ PO เมื่อเวลาคลิ๊กปุ่ม Add แล้ว จะให้โปรแกรมมันรันเลข PO ทีละ 1 โดยที่มีเงื่อนไขดังนี้ครับ
1. เลขที่ PO อาจจะมี OrderNo หลาย Order เพราะฉะนั้น เลขที่ขึ้นต้นด้วย P22001 หมายถึง OrderNo Lot ที่ 1
2. ในเลขที่ PO นั้นจะมี OrderNo อื่นด้วย เช่น P22002 คือ OrderNo Lot ที่ 2

ผมต้องการให้โปรแกรมมันรันเลขที่ PO เป็น P22001-001 (หมายถึง เราเริ่ม PO ใน Lot ที่ 1 ลำดับที่ 1) ไปเรื่อยๆ หากเรามี PO P22002-001 (หมายถึงเราเริ่ม PO Lot ที่ 2 ใบที่ 1) แล้วให้มันรันต่อไปเรื่อยๆ โดยให้โปรแกรมมันรันลำดับในแต่ละ Lot เองครับ

ผมขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 29443
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: ต้องการรันเลขใบสั่งซื้อโดยใช้ VBA

#4

Post by snasui »

:D กรุณาแจ้งปัญหาของการแนบไฟล์ว่าเกิดปัญหาใด จะได้ช่วยแนะนำต่อได้ครับ
Post Reply