🤗 snasui.com ยินดีต้อนรับ 🤗
ยินดีต้อนรับสู่กระดานถามตอบ Excel and VBA และอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับทุกท่าน มีไฟล์แนบมหาศาล ช่วยให้ท่านค้นหาและติดตามศึกษาได้โดยง่าย 👍

💥 โปรดทราบ 💥
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ด
 2. การสมัครสมาชิก การ Login การกู้คืนรหัสผ่าน
  1. สมัครสมาชิกดูขั้นตอนได้ที่ 👉🏾 สมัครสมาชิก
  2. Login เข้าระบบโดยคลิกปุ่ม Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ 👆🏾
  3. การ Login ผ่าน Facebook ดูวิธีที่ 👉🏾 Login ผ่าน Facebook
  4. ลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่ 👉🏾 Reset รหัสผ่าน
 3. มีปัญหาการใช้งาน แจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ 👉🏾 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 4. กำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษดูได้ที่ 👉🏾 ตั้งค่าส่วนตัว
 5. การตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ 👉🏾 วิธีการตั้งและตอบกระทู้
 6. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ 👉🏾 จัดรูปแบบตัวอักษร
 7. กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ดูได้ที่ 👉🏾 กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser

การเปิดไฟล์ Excel ใน VB.net

ฟอรัมถาม-ตอบเกี่ยวกับ Visual Basic
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถามและตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบและต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. กรุณาอธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อมแสดงคำตอบที่ถูกต้องมาในไฟล์ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสะดวกต่อการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่นที่อาจจะถูกลบทิ้งไปโดยต้นทางในภายหลัง นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. กรณีเป็นคำถามเกี่ยวกับ Programming เช่น VBA, VB.Net, C#, SQL ฯลฯ ต้องลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน กรุณาโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code คือเปิดด้วย [code] และปิดด้วย [/code] ตัวอย่างเช่น [code]dim r as range[/code] เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่างเพิ่มเติม)
 6. กรุณาแจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
colinz
Member
Member
Posts: 22
Joined: Thu Mar 26, 2015 11:39 am

การเปิดไฟล์ Excel ใน VB.net

#1

Post by colinz »

รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการ Import Excel to DataGridview จากโค๊ดที่ผมเขียนไว้ หลังจากทดลองรันดูแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้ รันแล้วหน้าต่างก็ปิดตัวกลับมาหน้าที่เขียนโค๊ดเหมือนเดิม เลยไม่แน่ใจว่าผมทำผิดตรงส่วนไหนหรือครับ

Code: Select all

Option Explicit On
Option Strict On

Imports Microsoft.Office.Interop.Excel
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Data.OleDb
Imports System.IO


Public Class Form1


  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click

    Dim _dlgOpenFile As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()
    Dim _oleConnect As OleDb.OleDbConnection
    Dim _oleCommand As OleDb.OleDbCommand
    Dim _oleAdapter As OleDb.OleDbDataAdapter
    Dim _dataSet As DataSet
    Dim _strConn As String

    With _dlgOpenFile
      .Title = "FIle Selection"
      .Filter = "All Files (*.*)|*.*|Excel files (*.xlsx)|*.xlsx|CSV Files (*.csv)|*.csv|XLS Files (*.xls)|*xls"
      .FilterIndex = 1
      .RestoreDirectory = True
    End With

    If _dlgOpenFile.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
      'TextBox1.Text = dlgOpenFile.FileName

      _strConn =
        " Provider = Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" &
        " Data Source = " & _dlgOpenFile.FileName & ";" &
        " Extended Properties = Excel 12.0 XML;" &
        " HDR = YES"

      Try
        _oleConnect = New OleDb.OleDbConnection
        _oleCommand = New OleDb.OleDbCommand
        _oleConnect.ConnectionString = _strConn
        _oleCommand.CommandText = "Select * FROM [Sheet1]"
        _oleCommand.Connection = _oleConnect

        _oleAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter(_oleCommand)
        _dataSet = New DataSet
        _oleConnect.Open()
        _oleAdapter.Fill(_dataSet, "Sheet1")
        DataGridView1.DataSource = _dataSet.Tables("Sheet1")

      Catch ex As Exception
        MessageBox.Show(ex.Message)
      Finally
        _oleConnect = Nothing
        _oleCommand = Nothing
        _oleAdapter = Nothing
        _dataSet = Nothing
      End Try

    End If


  End Sub

End Class
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 29443
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: การเปิดไฟล์ Excel ใน VB.net

#2

Post by snasui »

:D ลองดูจาก Link นี้ครับ http://vb.net-informations.com/datagrid ... import.htm

อีกที่จากที่เขียนมาควรจะ Debug แล้วดูว่า Code กระโดดออกไปที่ Catch ที่บรรทัดไหน จะได้ติดตามหาความผิดพลาดได้โดยเร็วครับ
Post Reply