นำข้อมูลจากหลายชีตมาเรียงใหม่เฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำ

💥 Excel มีเครื่องมือสำหรับการนำเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำมาแสดงคือ Data > Remove Duplicates แต่จะทำเช่นนี้ได้ข้อมูลจะต้องอยู่ในชีตเดียวกันเท่านั้น หากข้อมูลอยู่ในหลาย ๆ ชีต แต่ละชีตมีหลายตำแหน่ง จะไม่สามารถใช้เครื่องมือตัวนี้จัดการได้ในทันที จำเป็นต้องใช้ VBA เข้ามาจัดการ 🙂

Video ด้านล่างนี้เป็นการนำค่าจากหลายชีตและหลายคอลัมน์และมีตำแหน่งไม่แน่นอนมาจัดเรียงใหม่เป็น Database ด้วย VBA โดยข้อมูลที่ซ้ำกันจะนำมาแสดงเพียงค่าเดียว สามารถทำซ้ำได้ตามต้องการ หากเป็นการทำซ้ำโปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่มีอยู่เดิมใน Database ทิ้งไปก่อนแล้วค่อย Loop เพื่อนำค่ามาแสดงใหม่

Video แสดงการนำข้อมูลหลายชีตมาเรียงใหม่เฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำ