Tag Archives: Vlookup

Vlookup หลายไฟล์และหลายชีตในคราวเดียว

😀 การใช้ Vlookup ให้ทำการค้นหาข้อมูลจากหลายชีตพร้อมกันในคราวเดียวนับว่าเป็นการใช้ Vlookup ขั้นสูงที่มีการใช้สูตรอย่างซับซ้อน แต่เรายังสามารถพัฒนาความสามารถของ Vlookup ให้เหนือไปกว่านั้นได้อีก 😳😮

Vlookup หลายชีตพร้อมกันในคราวเดียว

😎 เมื่อสามารถใช้ Vlookup หาค่าจากหลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียวได้ หากเราจะประยุกต์ Vlookup ทำสิ่งที่ท้าทายกว่านั้น คือให้สามารถค้นหาค่าในหลายชีตพร้อมกันในคราวเดียวจะสามารถทำได้หรือไม่ 😱

Vlookup หาค่าจากบรรทัดด้านบน

💻 อะไร ๆ ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ในการใช้ Vlookup เราได้เห็นการ Vlookup จากขวาไปซ้าย ทั้ง Vlookup หลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียวมาแล้ว ถ้าให้ Vlookup จากบรรทัดล่างไปยังบรรทัดบนจะเป็นไปได้หรือไม่ 👀

Vlookup หลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียว

😯 Vlookup จากขวาไปซ้ายนับว่าน่าทึ่งในความสามารถเป็นอย่างมาก แต่นั่นเป็นเพียงความสามารถขั้นกลางของ Vlookup เท่านั้น สิ่งที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นคือเราสามารถใช้ Vlookup ค้นหาค่าจากหลายคอลัมน์พร้อมกันได้

Vlookup จากขวาไปซ้าย

😛 ฟังก์ชั่น Vlookup ถูกสร้างมาเพื่อค้นหาในแนวตั้งและเป็นการค้นหาจากซ้ายไปขวา โดยค่าที่เราต้องการค้นหาจะอยู่ในคอลัมน์แรกของตาราง หากพบค่าที่ต้องการค้นหาแล้วให้นำค่าในคอลัมน์ที่เรากำหนดมาแสดง

เมื่อ Vlookup แล้วได้ค่าผิดพลาด #N/A

😐 เมื่อ Vlookup แล้วได้ค่าผิดพลาด #N/A แสดงว่าค่าที่เรานำไป Lookup นั้นไม่มีอยู่ในคอลัมน์แรกของตารางที่เราใช้ในสูตร Vlookup

การค้นหาข้อมูลจากหลายไฟล์หลายชีตหลายคอลัมน์ด้วย Vlookup

 ในกรณีที่เรามีข้อมูลชนิดเดียวกันอยู่หลายหลายชีตในแต่ละชีตมีข้อมูลอยู่หลายคอลัมน์ โดยข้อมูลในแต่ละชีตมีลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบ คือข้อมูลแต่ละชุดมีการเยื้องกันไปมาทั้งในแนวบรรทัดและแนวคอลัมน์ เราสามารถใช้ Vlookup

การค้นหาข้อมูลจากหลายชีตหลายคอลัมน์ที่ไม่เป็นระเบียบด้วย Vlookup

 ในกรณีที่เรามีข้อมูลชนิดเดียวกันอยู่หลายชีตและในแต่ละชีตมีข้อมูลอยู่หลายคอลัมน์ โดยมีลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบ คือข้อมูลแต่ละชุดมีการเยื้องกันไปมาทั้งในแนวบรรทัดและแนวคอลัมน์ เป็นที่น่ายินดีว่าเราสามารถใช้ Vlookup

ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ใช้บ่อย

 การใช้งานพื้นฐานทั่วไปจะมีการใช้งานบ่อย ๆ อยู่จำนวนหนึ่งไม่กี่ฟังก์ชั่นตามที่เรียบเรียงมาด้านล่างครับ ซึ่งเราควรจะศึกษาให้เข้าใจและใช้ให้เป็นเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการใช้งานแบบประยุกต์ต่อไป หากเราเข้าใจการใช้งานฟังก์ชั่นพวกนี้แล้ว จะช่วยให้การทำงานกับ Excel ที่ต้องการการคำนวณหาคำตอบ

การค้นหาข้อมูลที่สัมพันธ์กันแต่บรรทัดไม่ตรงกัน

สำหรับการค้นหาข้อมูลที่สัมพันธ์กันแต่บรรทัดไม่ตรงกันนั้นสามารถทำได้ด้วยหลายสูตรขึ้นอยู่กับความสามารถในการประยุกต์ของผู้ใช้งาน สำหรับวิธีการที่จะเสนอต่อไปนี้เป็นการนำฟังก์ชัน Vlookup มาใช้ร่วมกับ Offset เพื่อหาค่าที่สัมพันธ์กันแต่อาจจะอยู่บรรทัดเดียวกัน

เปลี่ยนค่าผิดพลาด #N/A เป็นค่าอื่นใน Excel 2003

ฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยที่สุด Top Hit ติด Chart ฟังก์ชั่นหนึ่งคือ Vlookup ซึ่งเป็นการ Lookup ข้อมูลที่มีค่าตรงกันกับค่าที่ต้องการ แล้วนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาแสดง และเมื่อ Lookup กันแล้วเมื่อไม่เจอค่าที่ต้องการจะเกิดค่าผิดพลาดขึ้นมาเป็น #N/A ปัญหาที่ตามมาคือ

ประเภทข้อมูลใน Excel

สำหรับ Excel แล้ว สิ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับประเภทข้อมูลใน  Excel คือ Excel รองรับข้อมูลแบบใดบ้าง การวางตำแหน่งภายในเซลล์ของข้อมูลแบบต่าง ๆ เป็นอย่างไร  Excel รองรับข้อมูลแบบใดบ้าง? ข้อมูลที่คีย์ลงใน Excel สามารถมีได้ 4 รูปแบบคือ ข้อมูลประเภทตัวอักษร ได้แก่ตัวหนังสือ เช่น Santipong