Tag Archives: Vlookup

การค้นหาข้อมูลจากหลายไฟล์หลายชีตหลายคอลัมน์ด้วย Vlookup

 ในกรณีที่เรามีข้อมูลชนิดเดียวกันอยู่หลายหลายชีตในแต่ละชีตมีข้อมูลอยู่หลายคอลัมน์ โดยข้อมูลในแต่ละชีตมีลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบ คือข้อมูลแต่ละชุดมีการเยื้องกันไปมาทั้งในแนวบรรทัดและแนวคอลัมน์ เราสามารถใช้ Vlookup

การค้นหาข้อมูลจากหลายชีตหลายคอลัมน์ที่ไม่เป็นระเบียบด้วย Vlookup

 ในกรณีที่เรามีข้อมูลชนิดเดียวกันอยู่หลายชีตและในแต่ละชีตมีข้อมูลอยู่หลายคอลัมน์ โดยมีลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบ คือข้อมูลแต่ละชุดมีการเยื้องกันไปมาทั้งในแนวบรรทัดและแนวคอลัมน์ เป็นที่น่ายินดีว่าเราสามารถใช้ Vlookup

ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ใช้บ่อย

 การใช้งานพื้นฐานทั่วไปจะมีการใช้งานบ่อย ๆ อยู่จำนวนหนึ่งไม่กี่ฟังก์ชั่นตามที่เรียบเรียงมาด้านล่างครับ ซึ่งเราควรจะศึกษาให้เข้าใจและใช้ให้เป็นเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการใช้งานแบบประยุกต์ต่อไป หากเราเข้าใจการใช้งานฟังก์ชั่นพวกนี้แล้ว จะช่วยให้การทำงานกับ Excel ที่ต้องการการคำนวณหาคำตอบ

การค้นหาข้อมูลที่สัมพันธ์กันแต่บรรทัดไม่ตรงกัน

สำหรับการค้นหาข้อมูลที่สัมพันธ์กันแต่บรรทัดไม่ตรงกันนั้นสามารถทำได้ด้วยหลายสูตรขึ้นอยู่กับความสามารถในการประยุกต์ของผู้ใช้งาน สำหรับวิธีการที่จะเสนอต่อไปนี้เป็นการนำฟังก์ชัน Vlookup มาใช้ร่วมกับ Offset เพื่อหาค่าที่สัมพันธ์กันแต่อาจจะอยู่บรรทัดเดียวกัน

เปลี่ยนค่าผิดพลาด #N/A เป็นค่าอื่นใน Excel 2003

ฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยที่สุด Top Hit ติด Chart ฟังก์ชั่นหนึ่งคือ Vlookup ซึ่งเป็นการ Lookup ข้อมูลที่มีค่าตรงกันกับค่าที่ต้องการ แล้วนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาแสดง และเมื่อ Lookup กันแล้วเมื่อไม่เจอค่าที่ต้องการจะเกิดค่าผิดพลาดขึ้นมาเป็น #N/A ปัญหาที่ตามมาคือ

ประเภทข้อมูลใน Excel

สำหรับ Excel แล้ว สิ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับประเภทข้อมูลใน  Excel คือ Excel รองรับข้อมูลแบบใดบ้าง การวางตำแหน่งภายในเซลล์ของข้อมูลแบบต่าง ๆ เป็นอย่างไร  Excel รองรับข้อมูลแบบใดบ้าง? ข้อมูลที่คีย์ลงใน Excel สามารถมีได้ 4 รูปแบบคือ ข้อมูลประเภทตัวอักษร ได้แก่ตัวหนังสือ เช่น Santipong

การใช้ Vlookup

ฟังก์ชั่น Vlookup เป็นฟังก์ชั่นหนึ่งที่ใช้บ่อยมาก แต่ผู้ที่ใช้ส่วนมากก็ยังไม่เข้าใจว่าทำงานอย่างไร อ่านใน Help แล้วก็ยังไม่เคลียร์ เมื่อเกิดปัญหาก็เลยไม่สามารถแก้ไขได้ มาดูส่วนประกอบหรือไวยากรณ์ของ Vlookup กันก่อนครับ Vlookup มีไวยากรณ์ดังนี้ Vlookup(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])