Tag Archives: Upper

Text Functions

🔥 Text Functions คือกลุ่มฟังก์ชั่นที่ใช้ในการจัดการข้อความ เช่นการตัดคำ การนับ การเปลี่ยนแทนค่าเดิมเป็นค่าใหม่ การนับจำนวนอักขระ การแสดงเป็นอักษรตัวใหญ่ แสดงเป็นอักษรตัวเล็ก การ Clean หรือลบอักขระที่เกินจำเป็นเช่นค่าที่ไม่สามารถแสดงทาง

การแกะสูตรการหาจำนวนอักขระจากข้อความ

สำหรับหัวข้อนี้ผมอยากแนะนำให้พวกเราได้สัมผัสกับการใช้ฟังก์ชั่นง่าย ๆ ซ้อนกันหลายฟังก์ชั่นเพื่อหาคำตอบตามต้องการ ก็คิดขึ้นมาได้ว่า การหาจำนวนครั้งที่ปรากฏของตัวอักษรในประโยคน่าจะเป็นโจทย์ที่ดีในการแนะนำฟังก์ชั่นที่มองดูว่าซับซ้อนนี้ ซึ่งอันที่จริงแล้วเป็นฟังก์ชั่นที่ง่าย ๆ

การเปลี่ยนตัวอักษรในภาษาอังกฤษให้เป็นตัวเล็ก, ใหญ่ หรือ ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ (VBA)

สำหรับการเปลี่ยนตัวอักษรภาษาอังกฤษจากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ หรือตรงกันข้ามหรือเปลี่ยนจากคำนำหน้าให้เป็นตัวใหญ่ โดยปกติสามารถใช้ฟังก์ชั่น Upper(), Lower() หรือ Proper() ได้ แต่หากข้อมูลที่ได้รับมากระจัดกระจาย