Tag Archives: Sumproduct

Sumproduct

😎 Sumproduct คือฟังก์ชั่นที่มีความเก่งกาจและอรรถประโยชน์ฟังก์ชั่นหนึ่งของ Excel สามารถที่จะใช้นับก็ได้ รวมก็ได้ สามารถใช้แทน Countif, Countifs, Sumif, Sumifs ได้ ปกติเราจะใช้ Sumproduct คำนวณหาผลลัพธ์ที่มีเงื่อนไขซับซ้อนโดยไม่จำเป็นต้องกดแป้นแบบ Arrray 

Sumproduct+Sumif (2)

📚 เมื่อเราผนึกกำลัง Sumprduct และ Sumif เข้าด้วยกันเพื่อสรุปรวมข้อมูลในมิติใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการเขียนสูตรที่ซับซ้อนหรือใช้ VBA เข้ามาจัดการ น่าสนใจเป็นยิ่งนักว่ารายงานลักษณะที่ว่านั้นเป็นอย่างไร 📚📚📚

Sumproduct + Sumif (1)

💻 Sumif ใช้สำหรับการรวมข้อมูลแบบมีเงื่อนไขเพียงเงื่อนไขเดียว ส่วน Sumproduct ใช้สำหรับหาผลรวมของผลคูณของข้อมูล เรามาดูกันว่าจะประยุกต์ใช้ Sumproduct กับ Sumif เพื่อให้หาผลรวมของข้อมูลหลายรายการจากรายการทั้งหมดได้อย่างไร 🤔

การรวมข้อมูลหลายเงื่อนไขด้วย Sumif

เราสามารถรวมข้อมูลตามเงื่อนไขโดยมีเงื่อนไขเพียงเงื่อนไขเดียวด้วยฟังก์ชั่น Sumif ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่คำนวณตามกรณีนี้ได้รวดเร็วที่สุดหรือหากเป็นการรวมหลายเงื่อนไขและแต่ละเงื่อนไขอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน เราสามารถใช้ Sumif+Sumif+Sumif+… ไปเรื่อย ๆ

การสรุปข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย Sumproduct

สูตร Sumproduct นั้นใช้รวมหรือนับค่าตามเงื่อนไข คือ ถ้าระบุเฉพาะช่วงข้อมูลที่เป็นเงื่อนไข จะเป็นการนับ ถ้าระบุช่วงข้อมูลที่ต้องการผลลัพธ์ไว้ด้วยจะเป็นการรวม ยกตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั่น Sumproduct เพื่อสรุปข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Database ใน Sheet1

การสรุปข้อมูลจากฐานข้อมูลที่แบ่งเป็นช่วง ๆ

 โดยปกติแล้วฐานข้อมูลที่ควรจะเป็นนั้น ข้อมูลจะต้องเรียงติดกันจากบนลงล่าง ไม่มีบรรทัดว่าง ไม่มีค่าใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับฐานข้อมูลอยู่ด้านข้างและด้านล่างของฐานข้อมูล เพื่อที่จะนำความสามารถที่มีเช่น PivotTable มาสรุปเป็นรายงานได้อย่างง่าย ๆ

การคำนวณจากพื้นที่แบบสามเหลี่ยม

การคำนวณที่คิดว่ายาก ไม่น่าจะเป็นไปได้ อย่างเช่นกรณีที่คำนวณหาข้อมูลในพื้นที่สามเหลี่ยมนั้น ขอบอกว่า Excel สามารถทำได้สบายมากครับ แต่สูตรค่อนข้างจะซับซ้อน สูตรที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นสูตรที่ผมใช้ตอบปัญหาเมื่อ เม.ย. 2550 การหาข้อมูลในพื้นที่สามเหลี่ยมใช้ประโยชน์ในการใดได้บ้าง ขอยกตัวอย่างง่าย ๆ

การรวมค่าจากการปัดเศษด้วยสูตรเดียว

ปกติหากเราต้องการหาค่ารวมจากการปัดเศษ จะต้องเขียนสูตร Round ก่อนแล้วค่อย Sum ค่าที่ได้ทั้งหมดออกมาอีกที การใช้วิธีลัดเพื่อรวมค่าที่ปัดเศษทีเดียวทั้งหมดโดยไม่ต้องเขียนสูตร Round ไว้ก่อนจะทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดเซลล์ได้มาก ยกตัวอย่างเช่น A2:A6 ประกอบด้วย