Tag Archives: Min

การค้นหาข้อมูลจากหลายไฟล์หลายชีตหลายคอลัมน์ด้วย Vlookup

 ในกรณีที่เรามีข้อมูลชนิดเดียวกันอยู่หลายหลายชีตในแต่ละชีตมีข้อมูลอยู่หลายคอลัมน์ โดยข้อมูลในแต่ละชีตมีลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบ คือข้อมูลแต่ละชุดมีการเยื้องกันไปมาทั้งในแนวบรรทัดและแนวคอลัมน์ เราสามารถใช้ Vlookup

การค้นหาข้อมูลจากหลายชีตหลายคอลัมน์ที่ไม่เป็นระเบียบด้วย Vlookup

 ในกรณีที่เรามีข้อมูลชนิดเดียวกันอยู่หลายชีตและในแต่ละชีตมีข้อมูลอยู่หลายคอลัมน์ โดยมีลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบ คือข้อมูลแต่ละชุดมีการเยื้องกันไปมาทั้งในแนวบรรทัดและแนวคอลัมน์ เป็นที่น่ายินดีว่าเราสามารถใช้ Vlookup

ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ใช้บ่อย

 การใช้งานพื้นฐานทั่วไปจะมีการใช้งานบ่อย ๆ อยู่จำนวนหนึ่งไม่กี่ฟังก์ชั่นตามที่เรียบเรียงมาด้านล่างครับ ซึ่งเราควรจะศึกษาให้เข้าใจและใช้ให้เป็นเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการใช้งานแบบประยุกต์ต่อไป หากเราเข้าใจการใช้งานฟังก์ชั่นพวกนี้แล้ว จะช่วยให้การทำงานกับ Excel ที่ต้องการการคำนวณหาคำตอบ

การค้นหาตัวเลขทะเบียนรถที่ถูกโฉลก

สำหรับท่านที่ต้องการเลือกเลขทะเบียนรถเองโดยมีเงื่อนไขในการคัดเลือก ยกตัวอย่างเช่นต้องการให้ ให้รวมตัวเลขทุกตัวแล้วได้ค่าเป็น 9, 18, 27 หรือ 36 สามารถคัดชุดที่มีตัวเลขที่ไม่ต้องการออกไปได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่นไม่รวมตัวเลขที่มีค่าต่อไปนี้ 0, 3, 7, 8 การหาค่าดังกล่าวสามารถใช้สูตรหรือ VBA มาคำนวณได้ครับ

การตัดข้อความกรณีที่คำนำหน้านามติดกับชื่อ

กรณีที่คำนำหน้านามไม่ติดกับชื่อ สามารถใช้ Excel จัดการได้ง่าย ๆ ครับไม่ว่าจะด้วยสูตรหรือใช้ Text to columns แต่หากเมื่อใดที่คำนำหน้านามมีความหลากหลายทั้งยังอยู่ติดกับชื่อแล้ว การจัดการจะยุ่งยากขึ้นครับ ตามตัวอย่างนี้จะแสดงวิธีการหนึ่งที่จะแยกคำนำหน้านาม

การคำนวณจากพื้นที่แบบสามเหลี่ยม

การคำนวณที่คิดว่ายาก ไม่น่าจะเป็นไปได้ อย่างเช่นกรณีที่คำนวณหาข้อมูลในพื้นที่สามเหลี่ยมนั้น ขอบอกว่า Excel สามารถทำได้สบายมากครับ แต่สูตรค่อนข้างจะซับซ้อน สูตรที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นสูตรที่ผมใช้ตอบปัญหาเมื่อ เม.ย. 2550 การหาข้อมูลในพื้นที่สามเหลี่ยมใช้ประโยชน์ในการใดได้บ้าง ขอยกตัวอย่างง่าย ๆ

การใช้ Max, Min แทน If

ปกติเราใช้ฟังก์ชั่น If เมื่อทำงานกับข้อมูลตัวเลขที่ต้องการเลือกมาตามเงื่อนไขอย่างน้อยสองเงื่อนไข ยกตัวอย่างเช่น เงื่อนไขคือ ถ้า A1 มีค่าน้อยกว่า 0 ให้ B1 แสดงค่าเป็น 0 ถ้า A1 ไม่น้อยกว่า 0 ให้ B1 แสดงค่าใน A1 ปกติเราสามารถเขียนสูตร If ที่ B1 ได้ดังนี้ =If(A1<0,0,a1) กรณีเช่นนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชั่น Max