Tag Archives: Mid

การจัดเรียงบ้านเลขที่

 การจัดเรียงบ้านเลขที่นั้นไม่สามารถทำได้อย่างง่าย ๆ เนื่องจากบ้านเลขที่มักจะมีเครื่องหมายทับ (/) ปนอยู่ด้วย ทำให้เครื่องมือของ Excel ที่ใช้ในการจัดเรียงไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ การจัดเรียงบ้านเลขที่จึงต้องอาศัยวิธีการอื่นเข้ามาช่วย

ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ใช้บ่อย

 การใช้งานพื้นฐานทั่วไปจะมีการใช้งานบ่อย ๆ อยู่จำนวนหนึ่งไม่กี่ฟังก์ชั่นตามที่เรียบเรียงมาด้านล่างครับ ซึ่งเราควรจะศึกษาให้เข้าใจและใช้ให้เป็นเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการใช้งานแบบประยุกต์ต่อไป หากเราเข้าใจการใช้งานฟังก์ชั่นพวกนี้แล้ว จะช่วยให้การทำงานกับ Excel ที่ต้องการการคำนวณหาคำตอบ

สูตรหาลำดับข้อความภายในอีกข้อความ

 การหาลำดับข้อความใด ๆ จากสายอักขระข้อความ (ข้อความที่ติดกันในเซลล์เดียว) เป็นเรื่องไม่ยากนักหากว่าข้อความที่จะนำไปค้นหานั้นเป็นแค่ข้อความเดี่ยว แต่หากนำสายอักขระข้อความไปหาจากอีกสายอักขระข้อความย่อมไม่ง่ายนัก

เทคนิคการตัดข้อความที่คั่นด้วยเครื่องหมายต่าง ๆ

การตัดข้อความกรณีที่มีเครื่องหมายต่าง ๆ คั่นระหว่างข้อความ นอกจากจะใช้ Text to columns ได้แล้ว เรายังสามารถใช้สูตรมาจัดการได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องทำ Text to columns ซ้ำ ๆ ครับ โดยหลักการก็คือจัดการแปลงเครื่องหมายที่ใช้คั่นข้อความให้เป็นค่าว่างเสียก่อน

แยกภาษาไทยออกจากอังกฤษหรืออังกฤษออกจากไทย

กรณีที่มีการเขียนภาษาอังกฤษต่อด้วยภาษาไทยหรือตรงกันข้ามกัน และต้องการแยกคำออกมา สามารถใช้สูตรในการแยกภาษาออกมาได้ครับ สมมุติ เซลล์ A1 มีคำว่า Bangkokกรุงเทพมหานคร ต้องการแยก Bangkok และกรุงเทพมหานครให้อยู่คนละเซลล์สามารถทำได้ดังนี้