Tag Archives: Format

เปลี่ยนรูปแบบข้อมูลของทั้งไฟล์ใน Excel 2003

ในการเปลี่ยนรูปแบบเซลล์ของ Excel 2003 ไม่ว่าจะสีตัวอักษร สีพื้นหลัง ขีดเส้นใต้ ตัวเอียง ตัวหนา ขนาดตัวอักษร ฯลฯ หากต้องการเปลี่ยนเฉพาะพื้นที่เราสามารถที่จะคลุมพื้นที่เป้าหมายแล้วเลือกกำหนด Format ตามต้องการ แต่กรณีที่เราต้องการเปลี่ยนทีเดียวทั้งไฟล์นั้น

การลบ Text Format

 ในการนำข้อมูลจากโปรแกรมอื่นเช่น SQL, Oracle, หรือจาก Web เข้ามายัง Excel ในบางครั้งพบว่าจะมีเครื่องหมาย ‘ (เครื่องหมายฝนทอง) ติดมาหน้าตัวอักษรและตัวเลขด้วย เครื่องหมายฝนทองที่อยู่ด้านหน้าสุดนำหน้าอักขระใด ๆ ในเซลล์เช่นนี้ใน Excel ถือว่าเป็นการจัดรูปแบบข้อมูลให้เป็น Text ครับ

เทคนิคการทำไฟเขียวไฟแดงเพื่อนำเสนอข้อมูลใน Excel 2003

ในการนำเสนอรายงานด้วย Excel 2003 ให้ดูน่าสนใจ นอกจากจะนำเสนอด้วยกราฟและรูปแบบตัวเลขแล้ว การทำไฟเขียวไฟแดงเพื่อการวิเคราะห์ผลต่างจะทำให้ผู้วิเคราะห์ง่ายต่อการ สังเกต ทั้งผู้ที่ใช้รายงานก็ง่ายต่อการอ่านรายงานนั้นเช่นกัน วิธีการทำไฟเขียวไฟแดง