Tag Archives: Find

การจัดเรียงบ้านเลขที่

 การจัดเรียงบ้านเลขที่นั้นไม่สามารถทำได้อย่างง่าย ๆ เนื่องจากบ้านเลขที่มักจะมีเครื่องหมายทับ (/) ปนอยู่ด้วย ทำให้เครื่องมือของ Excel ที่ใช้ในการจัดเรียงไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ การจัดเรียงบ้านเลขที่จึงต้องอาศัยวิธีการอื่นเข้ามาช่วย

เราจะทราบได้อย่างไรว่าเซลล์ไหน Link มาจากไฟล์อื่น

ในการเรียนรู้งานที่ต้องทำงานต่อจากผู้อื่นเรามักจะมีปัญหาในการติดตามข้อมูลในไฟล์นั้น ๆ ว่าเซลล์ใดบ้างที่เป็นการเชื่อมโยง (link) มาจากไฟล์อื่น หากจะต้องตรวจสอบกันทีละเซลล์คงจะเสียเวลาอย่างมากมายหากไฟล์นั้นมีการเชื่อมโยงจำนวนมาก สำหรับการตรวจสอบการเชื่อมโยงมาจากไฟล์อื่นอย่างรวดเร็วนั้น

การตัดข้อความกรณีที่คำนำหน้านามติดกับชื่อ

กรณีที่คำนำหน้านามไม่ติดกับชื่อ สามารถใช้ Excel จัดการได้ง่าย ๆ ครับไม่ว่าจะด้วยสูตรหรือใช้ Text to columns แต่หากเมื่อใดที่คำนำหน้านามมีความหลากหลายทั้งยังอยู่ติดกับชื่อแล้ว การจัดการจะยุ่งยากขึ้นครับ ตามตัวอย่างนี้จะแสดงวิธีการหนึ่งที่จะแยกคำนำหน้านาม

การค้นหาทีเดียวทั้งไฟล์

การค้นหาข้อมูล ค่าตั้งต้นของโปรแกรม Excel สามารถค้นหาข้อมูลได้ใน Sheet ที่กำลังทำงานเท่านั้น สามารถค้นหาได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ กดแป้น Ctrl+F แล้วคีย์ค่าที่ต้องการค้นหาในช่อง Find what: คลิกปุ่ม Find จากนั้นหากต้องการหาค่าถัดไปให้คลิกปุ่ม Find Next หากคลุมพื้นที่ก่อนเข้าเมนูค้นหา