Tag Archives: Find

Text Functions

🔥 Text Functions คือกลุ่มฟังก์ชั่นที่ใช้ในการจัดการข้อความ เช่นการตัดคำ การนับ การเปลี่ยนแทนค่าเดิมเป็นค่าใหม่ การนับจำนวนอักขระ การแสดงเป็นอักษรตัวใหญ่ แสดงเป็นอักษรตัวเล็ก การ Clean หรือลบอักขระที่เกินจำเป็นเช่นค่าที่ไม่สามารถแสดงทาง

การค้นหาข้อมูลหลายชีตด้วย VBA

🔍 เมื่อข้อมูลแยกกันอยู่หลายชีตการเข้าถึงข้อมูลจะยุ่งยากขึ้นมาทันที แม้เราจะมีฟังก์ชั่นการค้นหาของ Excel ที่มีความสามารถสูงส่งก็ยังไม่มีความเป็นอัตโนมัติพอที่่จะให้เราทำงานได้โดยสะดวกรวดเร็ว วิธีการที่จะให้เกิดความสะดวกในการค้นหาข้อมูลตามที่เราต้องการ

การค้นหาข้อมูลด้วย VBA

🔎 การค้นหาใน Excel สามารถกดแป้น Ctrl+F เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบที่ใช้สำหรับการค้นหา กรอกข้อมูลที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Find Next หรือ Find All แล้วแต่ว่าต้องการค้นหาไปทีละค่าหรือค้นหาทั้งหมด การค้นหาดังกล่าวเป็นการวิ่งไปยังเซลล์ที่พบข้อมูล

การจัดเรียงบ้านเลขที่

 การจัดเรียงบ้านเลขที่นั้นไม่สามารถทำได้อย่างง่าย ๆ เนื่องจากบ้านเลขที่มักจะมีเครื่องหมายทับ (/) ปนอยู่ด้วย ทำให้เครื่องมือของ Excel ที่ใช้ในการจัดเรียงไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ การจัดเรียงบ้านเลขที่จึงต้องอาศัยวิธีการอื่นเข้ามาช่วย

เราจะทราบได้อย่างไรว่าเซลล์ไหน Link มาจากไฟล์อื่น

ในการเรียนรู้งานที่ต้องทำงานต่อจากผู้อื่นเรามักจะมีปัญหาในการติดตามข้อมูลในไฟล์นั้น ๆ ว่าเซลล์ใดบ้างที่เป็นการเชื่อมโยง (link) มาจากไฟล์อื่น หากจะต้องตรวจสอบกันทีละเซลล์คงจะเสียเวลาอย่างมากมายหากไฟล์นั้นมีการเชื่อมโยงจำนวนมาก สำหรับการตรวจสอบการเชื่อมโยงมาจากไฟล์อื่นอย่างรวดเร็วนั้น

การตัดข้อความกรณีที่คำนำหน้านามติดกับชื่อ

กรณีที่คำนำหน้านามไม่ติดกับชื่อ สามารถใช้ Excel จัดการได้ง่าย ๆ ครับไม่ว่าจะด้วยสูตรหรือใช้ Text to columns แต่หากเมื่อใดที่คำนำหน้านามมีความหลากหลายทั้งยังอยู่ติดกับชื่อแล้ว การจัดการจะยุ่งยากขึ้นครับ ตามตัวอย่างนี้จะแสดงวิธีการหนึ่งที่จะแยกคำนำหน้านาม

การค้นหาทีเดียวทั้งไฟล์

การค้นหาข้อมูล ค่าตั้งต้นของโปรแกรม Excel สามารถค้นหาข้อมูลได้ใน Sheet ที่กำลังทำงานเท่านั้น สามารถค้นหาได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ กดแป้น Ctrl+F แล้วคีย์ค่าที่ต้องการค้นหาในช่อง Find what: คลิกปุ่ม Find จากนั้นหากต้องการหาค่าถัดไปให้คลิกปุ่ม Find Next หากคลุมพื้นที่ก่อนเข้าเมนูค้นหา