การรวมข้อมูลหลายชีตด้วย Wildcard

Party smile ในการรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ชีต โดยมีชีตหลักเพื่อไว้สรุปข้อมูลจากชีตย่อย ๆ นั้น

หากชีตที่ต้องการรวมข้อมูลอยู่ติดกัน สามารถทำได้โดย

 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการใช้แสดงผลรวมในชีตหลัก
 2. คีย์สูตร =Sum(
 3. คลิกแถบชีตแรกที่ต้องการรวมข้อมูล
 4. กดแป้น Shift ค้างไว้
 5. คลิกเลือกแถบชีตสุดท้ายที่ต้องการวมข้อมูล
 6. ปล่อยแป้น Shift
 7. คีย์วงเล็บปิดแล้ว Enter สมมุติว่าต้องการรวมข้อมูล B7 ของ Sheet2 ถึง Sheet30 สูตรจะมีลักษณะเป็นเช่นด้านล่าง
  =Sum(Sheet2:Sheet30!B7)

หากชีตที่ต้องการรวมข้อมูลไม่อยู่ติดกัน สามารถทำได้โดย

 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการใช้แสดงผลรวมในชีตหลัก
 2. คีย์สูตร =Sum(
 3. คลิกแถบชีตแรกที่ต้องการรวมข้อมูล
 4. คลิกเลือกเซลล์ในชีตแรกที่ต้องการข้อมูล
 5. คีย์เครื่องหมายคอมม่า
 6. คลิกแถบชีตถัดมาที่ต้องการรวมข้อมูล
 7. คลิกเซลล์ในชีตถัดมาที่ต้องการรวมข้อมูล
 8. ทำข้อ 6-7 ซ้ำจนครบทุกชีต
 9. คีย์วงเล็บปิดแล้ว Enter สมมุติต้องการวามข้อมูลใน B7 ของชีตเหล่านี้คือ Sheet2, Sheet3, Sheet9 และ Sheet30 สูตรจะได้เป็นเช่นด้านล่าง
  =Sum(Sheet2!B7,Sheet3!B7,Sheet9!B7,Sheet30!B7)

ในการทำงานจริง หากมีการกำหนดชีตไว้เป็นกลุ่ม ๆ โดยสามารถแยกแยกระหว่างกลุ่มได้แล้ว เราสามารถนำ Wildcard มาใช้เพื่อความสะดวกในการรวมข้อมูลได้ ยกตัวอย่างเช่นตามภาพด้านล่าง มีการแยกชีตเป็นกลุ่ม PBx, PDx เป็นต้น (x คือเลขต่อท้ายชื่อชีต)

SumAllSheetWithWildCard

หากเราต้องการรวมข้อมูลของชีตที่ขึ้นต้นด้วย PD ทั้งหมดสามารถทำได้ดังนี้

 1. ที่ชีต SumPD คลิกเลือกเซลล์ C2
 2. คีย์สูตร
  =Sum('PD*'!C2)
  Enter

โดยเราจะแทนตัวเลขต่าง ๆ ที่ต่อท้ายชื่อชีตด้วย Wildcard (เครื่องหมาย *) สูตรจะกลายเป็น =SUM('PD1:PD3'!C2) ซึ่งจะรวมข้อมูลในเซลล์ C2 ของทุกชีตที่ขึ้นต้นด้วย PD มาให้ตามต้องการ Hot smile

Revised: January 29, 2017 at 07:04