การนำข้อมูลมาแสดงตามจำนวนรายการที่กำหนดโดยสามารถระบุหน้าที่ต้องการ

Smile กรณีฐานข้อมูลมีรายการจำนวนมากและเราต้องการนำมาแสดงเฉพาะจำนวนบรรทัดที่ต้องการ เฉพาะหน้าที่ต้องการเพื่อที่ว่าปริมาณข้อมูลจะได้ไม่มากเกินไป เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในการนำข้อมูลมาลงแบบฟอร์มต่าง ๆ เหมาะแก่การดูหรือเพื่อการพิมพ์ เราสามารถประยุกต์ใช้ Scroll Bar มาช่วยในการทำงานลักษณะนี้ได้

การทำรายงานลักษณะดังกล่าวนั้น จะมีส่วนประกอบหลัก ๆ ตามด้านล่าง

 1. ฐานข้อมูล
 2. รายงานตามจำนวนบรรทัดที่ต้องการ
 3. Scroll Bar กำหนดจำนวนบรรทัดที่ต้องการนำมาแสดงผล
 4. Scroll Bar กำหนดหน้าที่ต้องการนำมาแสดงผล

ภาพประกอบการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงตามจำนวนบรรทัดที่กำหนดโดยสามารถระบุหน้าที่ต้องการนำมาแสดง

ShowData_Line_Page001

จากภาพด้านบนมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

A. แสดงเมนู Developer เพื่อสะดวกต่อการเรียกใช้ Scroll Bar

 1. คลิกขวาที่ตำแหน่งใด ๆ บน Ribbon
 2. เลือก Customize Ribbon
 3. เลือก Developer
 4. คลิก OK

การทำเช่นนี้จะมีเมนู Developer ขึ้นมาให้ใช้งาน ดูขั้นตอนตามภาพด้านล่างประกอบ

ShowData_Line_Page002

ShowData_Line_Page003

B. สร้างปุ่ม Scroll Bar ขึ้นมา 2 ปุ่ม เพื่อใช้คลิกเลือกจำนวนบรรทัดและระบุหน้าที่ต้องการแสดงผล โดยมีขั้นตอนคือ

 1. เข้าเมนู Developer
 2. คลิกปุ่ม Insert
 3. คลิกปุ่ม Scroll Bar
 4. นำไปวาดในตำแหน่งที่ต้องการ

ภาพประกอบการสร้างปุ่ม Scroll Bar

ShowData_Line_Page004

C. กำหนดค่าให้กับ Scroll Bar แต่ละปุ่มโดยคลิกขวาที่ Scroll Bar แล้วเลือก Format Control

 1. กำหนดค่าให้กับปุ่มที่ใช้แสดง “จำนวนรายการ” ตามภาพ
  ShowData_Line_Page005
 2. กำหนดค่าให้กับปุ่มที่ใช้แสดง “หน้าที่” ตามภาพ
  ShowData_Line_Page006

D. เขียนสูตรเพื่อนำข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนที่เลือกจาก Scroll Bar

 1. เซลล์ M2 คีย์สูตร
  =K2*L2
  Enter
 2. เซลล์ F2 คีย์สูตร
  =IF(ROWS(F$2:F2)>$K$2,"",$M$2-$K$2+ROWS(F$2:F2))
  Enter > Copy ลงด้านล่าง
 3. เซลล์ G2 คีย์สูตร
  =IFERROR(INDEX(B$2:B$41,$F2),"")
  Enter > Copy ไปด้านขวาถึง I2 แล้ว Copy ลงด้านล่าง
 4. เซลล์ L3 คีย์สูตร
  ="หน้าละ "&K2&" รายการ"
  Enter
 5. เซลล์ L4 คีย์สูตร
  ="หน้าที่ "&L2
  Enter

หลังจากการกำหนดค่าให้กับ Scroll Bar และเขียนสูตรต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกที่ Scroll Bar เพื่อเลือกดูข้อมูลได้ตามต้องการ Smile

Revised: January 29, 2017 at 07:00