การแยกข้อมูลคอลัมน์เดียวเป็น 2 คอลัมน์

🤔 ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบรายงานและวางข้อมูลอยู่ในคอลัมน์เดียว เมื่อจะนำไปใช้งานต่อจะมีความยุ่งยากลำบาก เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานควรแยกออกมาเป็น 2 คอลัมน์หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล เพื่อที่จะทำให้เป็น Database เสียก่อน เพื่อความสะดวกหากต้องการนำไปใช้ทำรายงานในรูปแบบที่ต้องการต่อไป

Video ด้านล่างนี้แสดงการนำข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเป็นรูปแบบรายงานแต่อยู่ในคอลัมน์เดียว โดย Product จะเยื้องซ้าย ส่วนข้อมูล Quantity ที่เป็นตัวเลขจะเยื้องขวา เราจะนำข้อมูลดังกล่าวแยกออกมาเป็น 2 คอลัมน์ด้วย VBA เพื่อให้แสดงเป็น Database จะได้สะดวกในการนำไปทำรายงานตามต้องการ

Video แสดงการนำข้อมูลในคอลัมน์เดียวแยกเป็น 2 คอลัมน์