การค้นหาข้อมูลหลายชีตด้วย VBA

🔍 เมื่อข้อมูลแยกกันอยู่หลายชีตการเข้าถึงข้อมูลจะยุ่งยากขึ้นมาทันที แม้เราจะมีฟังก์ชั่นการค้นหาของ Excel ที่มีความสามารถสูงส่งก็ยังไม่มีความเป็นอัตโนมัติพอที่่จะให้เราทำงานได้โดยสะดวกรวดเร็ว วิธีการที่จะให้เกิดความสะดวกในการค้นหาข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วนำมาเรียงต่อกันในชีตเดียวได้อย่างรวดเร็วได้นั้นคือการใช้ VBA 🔎

Video ด้านล่างนี้เป็นการเขียนโปรแกรมค้นหาข้อมูลจากหลายชีตแล้วนำรายการที่พบมาเรียงต่อกันในชีตเดียว พร้อมทั้งวิธีสร้างปุ่มกดเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล เหมาะสำหรับผู้ที่มีข้อมูลจำนวนมาก ๆ แยกกันอยู่ในหลาย ๆ ชีต จะช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาได้อย่างมหาศาล 👍

Video แสดงการค้นหาข้อมูลจากหลายชีต