การนำข้อมูลมาแสดงตามจำนวนรายการที่กำหนดโดยสามารถระบุหน้าที่ต้องการ

การนำข้อมูลมาแสดงตามจำนวนรายการที่กำหนดโดยสามารถระบุหน้าที่ต้องการ

กรณีฐานข้อมูลมีรายการจำนวนมากและเราต้องการนำมาแสดงเฉพาะจำนวนบรรทัดที่ต้องการ เฉพาะหน้าที่ต้องการเพื่อที่ว่าปริมาณข้อมูลจะได้ไม่มากเกินไป เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในการนำข้อมูลมาลงแบบฟอร์มต่าง ๆ เหมาะแก่การดูหรือเพื่อการพิมพ์ เราสามารถประยุกต์ใช้ Scroll Bar มาช่วยในการทำงานลักษณะนี้ได้ More »

การรวมข้อมูลหลายชีตด้วย Wildcard

การรวมข้อมูลหลายชีตด้วย Wildcard

ในการรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ชีต โดยมีชีตหลักเพื่อไว้สรุปข้อมูลจากชีตย่อย ๆ นั้น หากชีตที่ต้องการรวมข้อมูลอยู่ติดกัน สามารถทำได้โดยเลือกเซลล์ที่ต้องการใช้แสดงผลรวมในชีตหลัก คีย์สูตร =Sum( คลิกแถบชีตแรกที่ต้องการวมข้อมูล กดแป้น Shift ค้างไว้ คลิกเลือกแถบชีตสุดท้ายที่ต้องการรวมข้อมูล More »

การเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการ

การเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการ

นการนำข้อมูลจากแหล่งใด ๆ มาแสดงตามเงื่อนไขนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น Advanced Filter, Array Fomulas, PivotTable, Consolidation หรือ เขียนโปรแกรมด้วย VBA ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการกระทำโดยไม่ต้องเพิ่มคอลัมน์ช่วยที่ฐานข้อมูลแต่อย่างใด ลักษณะเช่นนี้เป็นแนวทางการทำงานกับฐานข้อมูลที่ควรจะเป็น More »

การแทรกบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล

การแทรกบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล

กรณีที่มีข้อมูลเรียงต่อเนื่องกันไปลงด้านล่างแล้วต้องการจะแทรกบรรทัดว่างระหว่างแต่ละบรรทัดของข้อมูล โดยเลือกที่จะกำหนดได้ว่าจะให้แทรกกี่บรรทัด นอกจากจะใช้สูตรและ VBA แล้ว เราสามารถใช้เทคนิคการจัดเรียงเข้ามาช่วยได้ครับ More »

ทิปการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Microsoft Excel

ทิปการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Microsoft Excel

Link ไปข้างหน้าหรือหลังดีกว่ากัน หลีกเลี่ยงการ Link ไปข้างหน้า เช่นใช้ A1 ทำการ Link ไป Z1000 อาจจะเกิดการคำนวณที่ช้าลงหากมีสูตรที่หลากหลายจำนวนมากเนื่องจาก Excel จะปรับลำดับการคำนวณ ทำให้เกิดการรอผลการคำนวณจากสูตรอื่น ๆ More »

 

เมื่อคีย์ข้อมูลแล้วให้ย้ายข้อมูลไปแสดงผลต่อจากข้อมูลด้านบน

ปกติการคีย์ข้อมูลแล้วให้นำข้อมูลไปวางใน Database นั้นดูเป็นเรื่องปกติและสามารถทำได้ด้วย VBA ครับ แต่ที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นการคีย์ข้อมูลลงในฐานข้อมูลแล้วให้โปรแกรมทำการเรียงข้อมูลให้ใหม่ซึ่งออกจะแปลกไปสักหน่อย โดยให้เซลล์ที่เพิ่งคีย์ไปนั้นย้ายไปต่อท้าย

การเลื่อนการแสดงผลข้อมูลตามค่าที่กำหนด

สำหรับการเลื่อนการแสดงผลข้อมูลออกไป น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการเลื่อนนัดการผ่อนชำระหรืองานที่เกี่ยวกับการรับเงินเป็นงวด ๆ หรือการประมาณการต่าง ๆ ซึ่งเมื่อระบุงวดที่เลื่อนออกไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าการรับชำระเริ่มที่งวดใดและสิ้นสุดที่งวดใด ยกตัวอย่างตามภาพด้านล่าง

การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย VBA

ตัวอย่างการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นการใช้ VBA ในการจัดการ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลาย ๆ วิธีครับ โดยมีฐานข้อมูลพนักงานอยู่ที่ชีท Database ส่วนชีท Report จะเป็นการดึงรายชื่อของพนักงานมาแสดงตามแผนกที่เลือกในเซลล์ E2 ของชีท Report

การเติมค่าที่คีย์เป็นช่วงให้แสดงทุกรายการด้วย VBA

กรณีที่มีการคีย์ค่าเป็นช่วงแล้วต้องการให้แสดงทุกรายการในช่วงนั้น ๆ คงต้องพึ่งพา VBA ในการจัดการครับ ยกตัวอย่างเช่น ตามภาพด้านล่าง ค่าในช่วง A2:A5 จะมีการคีย์แบบช่วง และที่ B2:B5 คือตัวอย่างผลลัพธ์ที่ต้องการ ภาพประกอบค่าที่คีย์เป็นช่วงและผลลัพธ์ที่ต้องการ

เทคนิคการแทรกสัญญลักษณ์ต่าง ๆ ในข้อความในตำแหน่งที่ไม่แน่นอน

กรณีที่ต้องการแทรกสัญญลักษณ์ในข้อความต่าง ๆ โดยตำแหน่งการแทรกไม่แน่นอน ทั้งข้อความแวดล้อมตำแหน่งที่ต้องการแทรกไม่เหมือนกันนั้นจะยิ่งยุ่งยากในการแทรกมากขึ้น ทั้งยังไม่สามารถจะใช้การค้นหาและแทนที่มาใช้ได้ครับ แต่ถึงจะยุ่งยากอย่างไรก็ตาม

เทคนิคการนำภาพมาแสดงใน Comment แบบ Dynamic

การนำภาพมาแสดงใน Comment เป็นวิธีที่ช่วยอธิบายค่าในเซลล์ได้ดีมากวิธีหนึ่งครับ เนื่องจาก Comment นั้นสามารถที่จะกำหนดให้ซ่อนเอาไว้ได้ เมื่อนำเมาส์มาชี้ในเซลล์จึงค่อยแสดง Comment ออกมา สำหรับวิธีที่จะแนะนำต่อไปนี้นั้นใช้ VBA เข้ามาช่วย

การแสดงรายการซ้ำตามจำนวนที่กำหนด

เราสามารถลบรายการซ้ำ ๆ ออกไปให้เหลือเพียงรายการที่ไม่ซ้ำได้หลายวิธีตาม Link นี้ครับ การหาเฉพาะรายการที่ไม่ซ้ำ และเมื่อเราจำเป็นต้องนำรายการที่ไม่ซ้ำกันนั้นมาแจกแจงให้แสดงแบบซ้ำ ๆ โดยระบุว่าแต่ละค่าซ้ำกันกี่ครั้งแล้วทำการสร้างรายการขึ้นมาใหม่ก็สามารถทำได้ด้วยสูตรครับ

การนำข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์เดียวไปเรียงหลายคอลัมน์

สำหรับการนำข้อมูลที่เรียงข้อมูลในคอลัมน์เดียวไปเรียงใหม่ให้อยู่ในหลายคอลัมน์ โดยกำหนดได้ว่าแต่ละคอลัมน์มีข้อมูลเพียงกี่บรรทัดเราสามารถใช้สูตรมาจัดการได้ครับ ตัวอย่างเช่นข้อมูลอยู่ที่ A2:A100 และต้องการเรียงใหม่ที่คอลัมน์ B เริ่มจาก B2 เป็นต้นไปโดยสามารถเลือกได้

การดึงรูปจาก Folder ที่ต้องการมาแสดงใน Excel

สำหรับการดึงรูปจาก Folder ที่เก็บในเครื่องมาแสดงใน Excel โดยปรับภาพให้พอดีกับขนาดเซลล์ด้วยเสมอนั้นจำเป็นต้องใช้ VBA มาช่วยเพื่อการกระทำดังกล่าวครับ ซึ่งการดึงภาพจาก Folder ในเครื่องมาแสดงแทนการเก็บภาพไว้ในตาราง Excel แล้วค่อยใช้สูตรดึงภาพมาแสดง

การจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือตรงกันข้ามด้วยสูตร

สำหรับการจัดเรียงข้อมูลด้วยสูตรนั้น ประโยชน์ที่ได้คือสามารถลดเวลาในการจัดเรียงข้อมูลกรณีที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเรียงอัตโนมัติตามที่ต้องการ ไม่ต้องทำการจัดเรียงเองทุกครั้งที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลง แต่สูตรที่ใช้เรียงข้อมูลนั้น

การสุ่มแบบคัดออก

การสุ่มข้อมูลแบบคัดออกนี้ สามารถนำไปใช้ในการแจกรางวัล ผู้ที่ได้รางวัลแล้วจะถูกคัดออกไม่นำมาสุ่มต่อ ปกติจะเป็นการสุ่มขึ้นมาเป็นครั้ง ๆ ไป ไม่ได้สุ่มขึ้นมาพร้อมกันแบบหลาย ๆ คน การทำเช่นนั้นต้องอาศัย VBA มาช่วยในการสุ่มครับ โดยมีวิธีการคือ เตรียมชีทรายชื่อที่ต้องการสุ่มสมมุติชื่อชีท Names

เทคนิคการตัดข้อความที่คั่นด้วยเครื่องหมายต่าง ๆ

การตัดข้อความกรณีที่มีเครื่องหมายต่าง ๆ คั่นระหว่างข้อความ นอกจากจะใช้ Text to columns ได้แล้ว เรายังสามารถใช้สูตรมาจัดการได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องทำ Text to columns ซ้ำ ๆ ครับ โดยหลักการก็คือจัดการแปลงเครื่องหมายที่ใช้คั่นข้อความให้เป็นค่าว่างเสียก่อน