การรวมข้อมูลหลายเงื่อนไขด้วย Sumif

การรวมข้อมูลหลายเงื่อนไขด้วย Sumif

เราสามารถรวมข้อมูลตามเงื่อนไขโดยมีเงื่อนไขเพียงเงื่อนไขเดียวด้วยฟังก์ชั่น Sumif ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่คำนวณตามกรณีนี้ได้รวดเร็วที่สุดหรือหากเป็นการรวมหลายเงื่อนไขและแต่ละเงื่อนไขอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน เราสามารถใช้ Sumif+Sumif+Sumif+… ไปเรื่อย ๆ More »

การสรุปข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย Sumproduct

การสรุปข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย Sumproduct

สูตร Sumproduct นั้นใช้รวมหรือนับค่าตามเงื่อนไข คือ ถ้าระบุเฉพาะช่วงข้อมูลที่เป็นเงื่อนไข จะเป็นการนับ ถ้าระบุช่วงข้อมูลที่ต้องการผลลัพธ์ไว้ด้วยจะเป็นการรวม ยกตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั่น Sumproduct เพื่อสรุปข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Database ใน Sheet1 More »

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฟังก์ชั่น SUM

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฟังก์ชั่น SUM

มี Short cut เมนูมาให้สามารถคลิกเลือกเพื่อ Sum ข้อมูลได้ ถ้าจะเลือกอย่างอื่นต้องคลิก Dropdown เพื่อเลือกอีกครั้ง เมื่อกด Alt+= ก็จะขึ้นฟังก์ชั่น Sum มาให้เลย ถ้าเราเลือกเซลล์ว่างใต้กลุ่มข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วคลิกเครื่องหมาย Sum หรือทำตามข้อ 2 จะเป็นการ Sum ตัวเลขด้านบนมาให้ ถ้าเราเลือกเซลล์ว่างด้านขวา More »

การรวมยอดโดยไม่รวมบรรทัดที่ซ่อน

การรวมยอดโดยไม่รวมบรรทัดที่ซ่อน

หลาย ๆ ท่านใช้การซ่อนบรรทัด (Hide) ไว้แทนการลบทิ้ง โดยเผื่อไว้ว่าโอกาสหน้าจะกลับมาใช้ จะได้ไม่ต้องคีย์เพิ่มเข้าไปใหม่ แต่หากมีการใช้สูตร Sum เพื่อรวมยอดตัวเลขไว้ ยอดผลรวมนั้นจะรวมบรรทัดที่ซ่อนด้วย การรวมยอดเพื่อไม่ให้รวมบรรทัดที่ซ่อนไว้สามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชั่น Subtotal ครับ และนอกจากหายอดรวมแล้ว ยังหาค่าเฉลี่ย ค่าน้อยที่สุด More »

การรวมค่าจากการปัดเศษด้วยสูตรเดียว

การรวมค่าจากการปัดเศษด้วยสูตรเดียว

ปกติหากเราต้องการหาค่ารวมจากการปัดเศษ จะต้องเขียนสูตร Round ก่อนแล้วค่อย Sum ค่าที่ได้ทั้งหมดออกมาอีกที การใช้วิธีลัดเพื่อรวมค่าที่ปัดเศษทีเดียวทั้งหมดโดยไม่ต้องเขียนสูตร Round ไว้ก่อนจะทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดเซลล์ได้มาก ยกตัวอย่างเช่น A2:A6 ประกอบด้วย More »

 

การนำข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์เดียวไปเรียงหลายคอลัมน์

สำหรับการนำข้อมูลที่เรียงข้อมูลในคอลัมน์เดียวไปเรียงใหม่ให้อยู่ในหลายคอลัมน์ โดยกำหนดได้ว่าแต่ละคอลัมน์มีข้อมูลเพียงกี่บรรทัดเราสามารถใช้สูตรมาจัดการได้ครับ ตัวอย่างเช่นข้อมูลอยู่ที่ A2:A100 และต้องการเรียงใหม่ที่คอลัมน์ B เริ่มจาก B2 เป็นต้นไปโดยสามารถเลือกได้

การดึงรูปจาก Folder ที่ต้องการมาแสดงใน Excel

สำหรับการดึงรูปจาก Folder ที่เก็บในเครื่องมาแสดงใน Excel โดยปรับภาพให้พอดีกับขนาดเซลล์ด้วยเสมอนั้นจำเป็นต้องใช้ VBA มาช่วยเพื่อการกระทำดังกล่าวครับ ซึ่งการดึงภาพจาก Folder ในเครื่องมาแสดงแทนการเก็บภาพไว้ในตาราง Excel แล้วค่อยใช้สูตรดึงภาพมาแสดง

การจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือตรงกันข้ามด้วยสูตร

สำหรับการจัดเรียงข้อมูลด้วยสูตรนั้น ประโยชน์ที่ได้คือสามารถลดเวลาในการจัดเรียงข้อมูลกรณีที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเรียงอัตโนมัติตามที่ต้องการ ไม่ต้องทำการจัดเรียงเองทุกครั้งที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลง แต่สูตรที่ใช้เรียงข้อมูลนั้น

การสุ่มแบบคัดออก

การสุ่มข้อมูลแบบคัดออกนี้ สามารถนำไปใช้ในการแจกรางวัล ผู้ที่ได้รางวัลแล้วจะถูกคัดออกไม่นำมาสุ่มต่อ ปกติจะเป็นการสุ่มขึ้นมาเป็นครั้ง ๆ ไป ไม่ได้สุ่มขึ้นมาพร้อมกันแบบหลาย ๆ คน การทำเช่นนั้นต้องอาศัย VBA มาช่วยในการสุ่มครับ โดยมีวิธีการคือ เตรียมชีทรายชื่อที่ต้องการสุ่มสมมุติชื่อชีท Names

เทคนิคการตัดข้อความที่คั่นด้วยเครื่องหมายต่าง ๆ

การตัดข้อความกรณีที่มีเครื่องหมายต่าง ๆ คั่นระหว่างข้อความ นอกจากจะใช้ Text to columns ได้แล้ว เรายังสามารถใช้สูตรมาจัดการได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องทำ Text to columns ซ้ำ ๆ ครับ โดยหลักการก็คือจัดการแปลงเครื่องหมายที่ใช้คั่นข้อความให้เป็นค่าว่างเสียก่อน

การให้ลำดับข้อมูลคะแนนโดยค่าเดียวกันได้ลำดับเดียวกันและไม่ข้ามลำดับ

หัวข้อนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณครูที่ให้ลำดับคะแนนของนักเรียน เนื่องจากฟังก์ชั่น Rank ที่มากับ Excel สามารถที่จะจัดลำดับคะแนนได้ แต่จะมีข้อจำกัดที่ว่า คะแนนที่เท่ากันจะได้ลำดับเท่ากัน แต่ลำดับคะแนนถัดไปจะถูกข้ามลำดับ ไมได้ Run ลำดับต่อเนื่องกันไป

เทคนิคการตัดคำกรณีอักขระมีความยาวไม่เท่ากัน

สำหรับการตัดคำด้านซ้ายหรือขวาของข้อความกรณีที่ความยาวของอักขระที่ตัดเท่ากันมักจะไม่ค่อยเป็นปัญหาครับ แต่หากความยาวของอักขระไม่เท่ากันแล้วหากต้องการจะตัดมาจำนวนหนึ่งไม่ว่าจะทางขวาหรือทางซ้ายของข้อความก็ต้องพิจารณาเงื่อนไขให้ดีว่าหลังจากตัดข้อความมาแล้วให้คำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ ยกตัวอย่างตามด้านล่าง

การสร้าง Folder ใหม่โดยใช้ VBA

กรณีที่เราต้องส่งไฟล์ให้กับผู้ใช้งาน โดยกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องให้ผู้ใช้งาน Save File ไว้ใน Folder ที่กำหนดไว้ใน Code VBA เท่านั้น หากยังไม่มี Folder ดังกล่าวให้สร้าง Folder ขึ้นมาก่อนแล้วค่อย Save File โดยสมมุติว่าให้ Save File ชื่อ Test.xls ไว้ที่ D:ProgramMasterFile

การหาตัวเลขที่หายไปจากชุดข้อมูล

Select data with conditions

ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการจัดทำข้อมูลคือ กรณีมีข้อมูลแบบตัวเลข แต่ข้อมูลชุดนั้นไม่ได้มีข้อมูลทุกลำดับ มีการเว้นช่วงลำดับไปบ้าง และจำเป็นต้องหาข้อมูลที่ถูกเว้นช่วงไปนั้นว่ามีค่าใดบ้าง หากว่าเป็นการหาลำดับที่เว้นไปจากข้อมูลที่มีจำนวนมากแล้ว

ประเภทข้อมูลใน Excel

สำหรับ Excel แล้ว สิ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับประเภทข้อมูลใน  Excel คือ Excel รองรับข้อมูลแบบใดบ้าง การวางตำแหน่งภายในเซลล์ของข้อมูลแบบต่าง ๆ เป็นอย่างไร Excel รองรับข้อมูลแบบใดบ้าง ข้อมูลที่คีย์ลงใน Excel สามารถมีได้ 4 รูปแบบคือ ข้อมูลประเภทตัวอักษร ได้แก่ตัวหนังสือ เช่น Santipong

เทคนิคการจัดเรียงข้อมูลภายในกลุ่มโดยมีข้อมูลหลาย ๆ กลุ่ม

กรณีมีข้อมูลแยกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มมีจำนวนข้อมูลเท่ากัน หากต้องการเรียงข้อมูลภายในแต่ละกลุ่มตามข้อมูลหลักก็สามารถใช้สูตรมาช่วยได้ครับ ยกตัวอย่างเช่น บรรทัดที่ 1-5 เป็นกลุ่มที่ 1 บรรทัดที่ 6-10 เป็นกลุ่มที่ 2 บรรทัดที่ 11-15 เป็นกลุ่มที่ 3 ซึ่งข้อมูลในแต่ล่ะกลุ่มไม่ได้จัดเรียง

เราจะทราบได้อย่างไรว่าเซลล์ไหน Link มาจากไฟล์อื่น

ในการเรียนรู้งานที่ต้องทำงานต่อจากผู้อื่นเรามักจะมีปัญหาในการติดตามข้อมูลในไฟล์นั้น ๆ ว่าเซลล์ใดบ้างที่เป็นการเชื่อมโยง (link) มาจากไฟล์อื่น หากจะต้องตรวจสอบกันทีละเซลล์คงจะเสียเวลาอย่างมากมายหากไฟล์นั้นมีการเชื่อมโยงจำนวนมาก สำหรับการตรวจสอบการเชื่อมโยงมาจากไฟล์อื่นอย่างรวดเร็วนั้น