การนำข้อมูลมาแสดงตามจำนวนรายการที่กำหนดโดยสามารถระบุหน้าที่ต้องการ

การนำข้อมูลมาแสดงตามจำนวนรายการที่กำหนดโดยสามารถระบุหน้าที่ต้องการ

กรณีฐานข้อมูลมีรายการจำนวนมากและเราต้องการนำมาแสดงเฉพาะจำนวนบรรทัดที่ต้องการ เฉพาะหน้าที่ต้องการเพื่อที่ว่าปริมาณข้อมูลจะได้ไม่มากเกินไป เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในการนำข้อมูลมาลงแบบฟอร์มต่าง ๆ เหมาะแก่การดูหรือเพื่อการพิมพ์ เราสามารถประยุกต์ใช้ Scroll Bar มาช่วยในการทำงานลักษณะนี้ได้ More »

การรวมข้อมูลหลายชีตด้วย Wildcard

การรวมข้อมูลหลายชีตด้วย Wildcard

ในการรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ชีต โดยมีชีตหลักเพื่อไว้สรุปข้อมูลจากชีตย่อย ๆ นั้น หากชีตที่ต้องการรวมข้อมูลอยู่ติดกัน สามารถทำได้โดยเลือกเซลล์ที่ต้องการใช้แสดงผลรวมในชีตหลัก คีย์สูตร =Sum( คลิกแถบชีตแรกที่ต้องการวมข้อมูล กดแป้น Shift ค้างไว้ คลิกเลือกแถบชีตสุดท้ายที่ต้องการรวมข้อมูล More »

การเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการ

การเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการ

นการนำข้อมูลจากแหล่งใด ๆ มาแสดงตามเงื่อนไขนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น Advanced Filter, Array Fomulas, PivotTable, Consolidation หรือ เขียนโปรแกรมด้วย VBA ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการกระทำโดยไม่ต้องเพิ่มคอลัมน์ช่วยที่ฐานข้อมูลแต่อย่างใด ลักษณะเช่นนี้เป็นแนวทางการทำงานกับฐานข้อมูลที่ควรจะเป็น More »

การแทรกบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล

การแทรกบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล

กรณีที่มีข้อมูลเรียงต่อเนื่องกันไปลงด้านล่างแล้วต้องการจะแทรกบรรทัดว่างระหว่างแต่ละบรรทัดของข้อมูล โดยเลือกที่จะกำหนดได้ว่าจะให้แทรกกี่บรรทัด นอกจากจะใช้สูตรและ VBA แล้ว เราสามารถใช้เทคนิคการจัดเรียงเข้ามาช่วยได้ครับ More »

ทิปการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Microsoft Excel

ทิปการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Microsoft Excel

Link ไปข้างหน้าหรือหลังดีกว่ากัน หลีกเลี่ยงการ Link ไปข้างหน้า เช่นใช้ A1 ทำการ Link ไป Z1000 อาจจะเกิดการคำนวณที่ช้าลงหากมีสูตรที่หลากหลายจำนวนมากเนื่องจาก Excel จะปรับลำดับการคำนวณ ทำให้เกิดการรอผลการคำนวณจากสูตรอื่น ๆ More »

 

การหา Unique Value จากค่าที่ได้จากการกรอง

สำหรับการหาค่า Unique Value เราสามารถหาได้จากหลาย ๆ วิธีตาม Link นี้ครับ การหารายการเฉพาะที่ไม่ซ้ำ แต่หากเป็นการหาค่าที่ไม่ซ้ำจากรายการที่ได้จากการกรองต้องพึ่งสูตรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ยกตัวอย่างมีข้อมูลอยู่ที่ A2:B10 หลังจากกรองแล้วให้นับเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำ

ฟังก์ชันการเชื่อมข้อมูล

ปกติการเชื่อมข้อมูลเราสามารถใช้เครื่องหมาย & หรือฟังก์ชัน Concatenate มาช่วยได้ ยกตัวอย่างเช่น ต้องการเชื่อมข้อมูลที่อยู่ในช่วงเซลล์ A1:A5 เราสามารถเขียนสูตรได้ดังต่อไปนี้ =A1&A2&A3&A4&A5 =Concatenate(A1,A2,A3,A4,A5) กรณีที่มีเซลล์จำนวนมาก

กลับเครื่องหมายลบด้านหลังตัวเลขให้มาอยู่ด้านหน้า

ในบางข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น เช่น Export มาจาก SAP ตัวเลขที่มีค่าเป็นลบเครื่องหมายลบจะอยู่ด้านหลังตัวเลข การจะกลับเครื่องหมายลบให้มาอยู่ด้านหน้าตัวเลขให้ทำดังนี้ คลุมคอลัมน์ที่เป็นตัวเลข (คลุมครั้งละ 1 คอลัมน์เท่านั้น) เข้าเมนู Data เลือก Text to columns Finish Revised: January 29, 2017 at 07:29

จัดรูปแบบตัวเลขในข้อความที่นำมาเชื่อมกัน

ปกติแล้วเราสามารถนำข้อความมาเชื่อมกันได้ด้วยเครื่องหมาย & หรือฟังก์ชั่น Concatenate แต่หากเชื่อมข้อความกับตัวเลขแล้ว ข้อความที่เป็นตัวเลขจะไม่มีคอมม่าคั่น แถมหากมีจุดทศนิยมด้วย จะแสดงจุดทศนิยมทั้งหมดเท่าที่มี สมมุติ A1 = ยอดขายต่อหน่วย B1 = 2,030.648395

การย้ายแถวหรือคอลัมน์แบบลัด

เราสามารถย้ายแถวหรือคอลัมน์หรือย้ายเซลล์ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ด้วยเมาส์ด้วยวิธีง่าย ๆ ด้วยการคลิกขวา สมมุติต้องการย้ายคอลัมน์ C มาไว้ที่คอลัมน์ A ให้ทำดังนี้ คลิกที่หัวคอลัมน์ C นำเมาส์ไปชี้ที่ขอบของพื้นที่ที่ถูกเลือกจนเห็นลูกศรเป็น 4 ทิศ คลิกขวาค้างแล้วลากไปวางที่คอลัมน์ A แล้วปล่อยเมาส์ เลือก Shift right and move

การควบคุม Option Button ที่สร้างขึ้นเองด้วย VBA

ปกติแล้ว Excel มี Option Button ให้เลือกใช้อยู่เรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาใหม่แต่อย่างใด แต่หากต้องการจะสร้างขึ้นมาเองเพื่อสามารถกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่นการใส่สี ตีเส้น แรเงา หรือทำเป็นรูปแบบ 3 มิติ เพื่อความสวยงามก็สามารถทำได้ครับ

การแปลงข้อมูลแบบรายงานให้เป็น Database ด้วย VBA

กรณีที่ต้องทำงานกับข้อมูลที่ถูกแปลงมาเป็นรายงานแล้วนั้น ค่อนข้างจะยุ่งยากลำบากในการนำมาจัดการต่อ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูล การจัดเรียง การนำไปแสดงเป็นกราฟ ฯลฯ ในหลายกรณีจึงจำเป็นต้องนำข้อมูลมาเรียงเสียใหม่ให้เป็น Database เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

การรวมข้อมูลจากหลายชีทด้วย VBA

กรณีต้องการรวมข้อมูลจากหลายชีทโดยนำข้อมูลมาต่อกันด้วยสูตรนั้นสามารถศึกษาได้จาก การนำข้อมูลจากหลาย Sheet มาต่อกันใน Sheet เดียว สำหรับที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นนำข้อมูลจากหลายชีทมารวมในชีทเดียวกันด้วย VBA โดยทำการจัดเรียงใหม่และแทรกบรรทัดผลรวมของแต่ละชุดไว้ให้ด้วย ซึ่งข้อมูลต้นแหล่ง

การบันทึกข้อมูลแยกรายลูกค้าด้วย VBA

กรณีที่ต้องส่งข้อมูลใด ๆ ให้กับลูกค้าอยู่เป็นประจำ และมีความจำเป็นต้องแยกบันทึกข้อมูลเป็นแต่ละไฟล์ตามรายชื่อลูกค้า หากต้องทำด้วยวิธีปกติโดยไม่พึ่งพา VBA คงสิ้นเปลืองเวลาไม่น้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณลูกค้า ถ้าหากมีลูกค้าจำนวนมาก ย่อมต้องใช้เวลามาก

การนำรายการแรกที่ได้จากการ Filter มาแสดง

การนำบรรทัดแรกของข้อมูลที่ได้จากการ Filter มาแสดงไม่สามารถใช้สูตร Link มาแบบธรรมดาได้ ทั้งนี้เนื่องจากบรรทัดของข้อมูลที่ได้จากการ Filter นั้นจะไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับว่ารายการที่ได้จากการ Filter นั้นอยู่ในบรรทัดใดบ้าง การนำข้อมูลที่พบตัวแรกของรายการ

การค้นหาตัวเลขทะเบียนรถที่ถูกโฉลก

สำหรับท่านที่ต้องการเลือกเลขทะเบียนรถเองโดยมีเงื่อนไขในการคัดเลือก ยกตัวอย่างเช่นต้องการให้ ให้รวมตัวเลขทุกตัวแล้วได้ค่าเป็น 9, 18, 27 หรือ 36 สามารถคัดชุดที่มีตัวเลขที่ไม่ต้องการออกไปได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่นไม่รวมตัวเลขที่มีค่าต่อไปนี้ 0, 3, 7, 8 การหาค่าดังกล่าวสามารถใช้สูตรหรือ VBA มาคำนวณได้ครับ

การกำหนด Headers และ Footers เป็นตัวเลขไทย

การกำหนด Headers และ Footers เป็นตัวเลขไทย สามารถใช้เครื่องหมาย &, [ ] และข้อความประกอบกันเพื่อให้แสดงตัวเลขหน้า จำนวนหน้า วันที่ และเวลา เป็นตัวเลขไทย กรณีเป็น Excel 2003 สามารถเข้าเมนููเพื่อกำหนด Headers และ Footers ตามด้านล่าง