การนำข้อมูลมาแสดงตามจำนวนรายการที่กำหนดโดยสามารถระบุหน้าที่ต้องการ

การนำข้อมูลมาแสดงตามจำนวนรายการที่กำหนดโดยสามารถระบุหน้าที่ต้องการ

กรณีฐานข้อมูลมีรายการจำนวนมากและเราต้องการนำมาแสดงเฉพาะจำนวนบรรทัดที่ต้องการ เฉพาะหน้าที่ต้องการเพื่อที่ว่าปริมาณข้อมูลจะได้ไม่มากเกินไป เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในการนำข้อมูลมาลงแบบฟอร์มต่าง ๆ เหมาะแก่การดูหรือเพื่อการพิมพ์ เราสามารถประยุกต์ใช้ Scroll Bar มาช่วยในการทำงานลักษณะนี้ได้ More »

การรวมข้อมูลหลายชีตด้วย Wildcard

การรวมข้อมูลหลายชีตด้วย Wildcard

ในการรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ชีต โดยมีชีตหลักเพื่อไว้สรุปข้อมูลจากชีตย่อย ๆ นั้น หากชีตที่ต้องการรวมข้อมูลอยู่ติดกัน สามารถทำได้โดยเลือกเซลล์ที่ต้องการใช้แสดงผลรวมในชีตหลัก คีย์สูตร =Sum( คลิกแถบชีตแรกที่ต้องการวมข้อมูล กดแป้น Shift ค้างไว้ คลิกเลือกแถบชีตสุดท้ายที่ต้องการรวมข้อมูล More »

การเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการ

การเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการ

นการนำข้อมูลจากแหล่งใด ๆ มาแสดงตามเงื่อนไขนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น Advanced Filter, Array Fomulas, PivotTable, Consolidation หรือ เขียนโปรแกรมด้วย VBA ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการกระทำโดยไม่ต้องเพิ่มคอลัมน์ช่วยที่ฐานข้อมูลแต่อย่างใด ลักษณะเช่นนี้เป็นแนวทางการทำงานกับฐานข้อมูลที่ควรจะเป็น More »

การแทรกบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล

การแทรกบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล

กรณีที่มีข้อมูลเรียงต่อเนื่องกันไปลงด้านล่างแล้วต้องการจะแทรกบรรทัดว่างระหว่างแต่ละบรรทัดของข้อมูล โดยเลือกที่จะกำหนดได้ว่าจะให้แทรกกี่บรรทัด นอกจากจะใช้สูตรและ VBA แล้ว เราสามารถใช้เทคนิคการจัดเรียงเข้ามาช่วยได้ครับ More »

ทิปการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Microsoft Excel

ทิปการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Microsoft Excel

Link ไปข้างหน้าหรือหลังดีกว่ากัน หลีกเลี่ยงการ Link ไปข้างหน้า เช่นใช้ A1 ทำการ Link ไป Z1000 อาจจะเกิดการคำนวณที่ช้าลงหากมีสูตรที่หลากหลายจำนวนมากเนื่องจาก Excel จะปรับลำดับการคำนวณ ทำให้เกิดการรอผลการคำนวณจากสูตรอื่น ๆ More »

 

Sumproduct+Sumif (2)

📚 เมื่อเราผนึกกำลัง Sumprduct และ Sumif เข้าด้วยกันเพื่อสรุปรวมข้อมูลในมิติใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการเขียนสูตรที่ซับซ้อนหรือใช้ VBA เข้ามาจัดการ น่าสนใจเป็นยิ่งนักว่ารายงานลักษณะที่ว่านั้นเป็นอย่างไร 📚📚📚

การเปรียบเทียบข้อมูลด้วย Match

📄 การเปรียบเทียบข้อมูลจากสองแหล่งหรือมากกว่าจะมีความยุ่งยากหากข้อมูลแต่ละแหล่งมีปริมาณมหาศาล เราจะเปรียบเทียบข้อมูลจากสองแหล่งเพื่อหาความแตกต่างอย่างง่ายและเร็วได้อย่างไร 🙄

การแบ่งข้อมูลเป็นหลายบรรทัดด้วย Justify

📖 ข้อมูลในเซลล์เดียวมีความยาวจนล้นหน้าจอจะเป็นอุปสรรคต่อการอ่านใจความทั้งหมด เราจะแบ่งบรรทัดของข้อมูลให้มีความยาวตามที่เรากำหนดเพื่อให้สะดวกต่อการอ่านได้อย่างไร ❓

Goal Seek

🤔 กรณีที่เราทราบค่าปลายทางแต่ไม่ทราบค่าต้นทาง หากจะคำนวณย้อนกลับอย่างน้อยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเทียบบรรยัติไตรยางค์จึงจะหาค่าต้นทางมาได้ เป็นที่น่าสนใจว่า หากเราจะใช้ Excel หาค่าต้นทางโดยไม่ต้องคำนวณเองจะมีวิธีการอย่างไร 😱

Sumproduct + Sumif (1)

💻 Sumif ใช้สำหรับการรวมข้อมูลแบบมีเงื่อนไขเพียงเงื่อนไขเดียว ส่วน Sumproduct ใช้สำหรับหาผลรวมของผลคูณของข้อมูล เรามาดูกันว่าจะประยุกต์ใช้ Sumproduct กับ Sumif เพื่อให้หาผลรวมของข้อมูลหลายรายการจากรายการทั้งหมดได้อย่างไร 🤔

การใช้ Conditional Formatting ทำไฟเขียว ไฟเหลือง ไฟแดง

🚦 การรายงานข้อมูลในแบบตัวเลขให้ดูน่าสนใจ เพื่อให้ผู้ใช้รายงานสามารถพิจารณาเฉพาะข้อมูลที่บ่งชี้ว่าจะต้องเข้าไปจัดการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ง่าย เราใช้เทคนิคการทำไฟเขียว ไฟเหลือง ไฟแดงกำกับข้อมูลในรายงานได้ครับ 🚥

การรวมข้อมูลจากหลายชีตมาไว้ในชีตเดียวอย่างง่ายและเร็ว

💡 ข้อมูลชนิดเดียวกันที่แยกกันอยู่คนละชีตจะขาดความสะดวกในการนำมาจัดทำรายงาน เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานต่อ จึงควรจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาเรียงต่อกันในชีตเดียวเสียก่อน 😉

การสกัดข้อมูลมาใช้อย่างง่ายและเร็วด้วย Flash Fill

⚡ Flash Fill เป็นความสามารถในการสกัดข้อมูลจากต้นแหล่งมาใช้ที่ทรงประสิทธิภาพที่ถูกเพิ่มเข้าในให้ใน Excel 2013 เป็นต้นไป เป็นความสามารถที่ช่วยลดการเขียนฟังก์ชั่นที่ซับซ้อนเพื่อการสกัดข้อมูลได้เป็นอย่างดียิ่ง 👍

สร้าง PivotTable จากข้อมูลหลายชีตที่มีความสัมพันธ์กัน

📊 การสร้างรายงาน PivotTable จากข้อมูลที่อยู่หลายชีตด้วย Excel Version 2013 เป็นต้นไปนั้นไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป เนื่องจากได้เพิ่ม Data Model (ตารางข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน) ให้สะดวกต่อการจัดทำรายงานจากข้อมูลที่อยู่หลาย ๆ แหล่งได้

Vlookup หลายไฟล์และหลายชีตในคราวเดียว

😀 การใช้ Vlookup ให้ทำการค้นหาข้อมูลจากหลายชีตพร้อมกันในคราวเดียวนับว่าเป็นการใช้ Vlookup ขั้นสูงที่มีการใช้สูตรอย่างซับซ้อน แต่เรายังสามารถพัฒนาความสามารถของ Vlookup ให้เหนือไปกว่านั้นได้อีก 😳😮

Vlookup หลายชีตพร้อมกันในคราวเดียว

😎 เมื่อสามารถใช้ Vlookup หาค่าจากหลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียวได้ หากเราจะประยุกต์ Vlookup ทำสิ่งที่ท้าทายกว่านั้น คือให้สามารถค้นหาค่าในหลายชีตพร้อมกันในคราวเดียวจะสามารถทำได้หรือไม่ 😱

Vlookup หาค่าจากบรรทัดด้านบน

💻 อะไร ๆ ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ในการใช้ Vlookup เราได้เห็นการ Vlookup จากขวาไปซ้าย ทั้ง Vlookup หลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียวมาแล้ว ถ้าให้ Vlookup จากบรรทัดล่างไปยังบรรทัดบนจะเป็นไปได้หรือไม่ 👀