การนำข้อมูลมาแสดงตามจำนวนรายการที่กำหนดโดยสามารถระบุหน้าที่ต้องการ

การนำข้อมูลมาแสดงตามจำนวนรายการที่กำหนดโดยสามารถระบุหน้าที่ต้องการ

กรณีฐานข้อมูลมีรายการจำนวนมากและเราต้องการนำมาแสดงเฉพาะจำนวนบรรทัดที่ต้องการ เฉพาะหน้าที่ต้องการเพื่อที่ว่าปริมาณข้อมูลจะได้ไม่มากเกินไป เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในการนำข้อมูลมาลงแบบฟอร์มต่าง ๆ เหมาะแก่การดูหรือเพื่อการพิมพ์ เราสามารถประยุกต์ใช้ Scroll Bar มาช่วยในการทำงานลักษณะนี้ได้ More »

การรวมข้อมูลหลายชีตด้วย Wildcard

การรวมข้อมูลหลายชีตด้วย Wildcard

ในการรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ชีต โดยมีชีตหลักเพื่อไว้สรุปข้อมูลจากชีตย่อย ๆ นั้น หากชีตที่ต้องการรวมข้อมูลอยู่ติดกัน สามารถทำได้โดยเลือกเซลล์ที่ต้องการใช้แสดงผลรวมในชีตหลัก คีย์สูตร =Sum( คลิกแถบชีตแรกที่ต้องการวมข้อมูล กดแป้น Shift ค้างไว้ คลิกเลือกแถบชีตสุดท้ายที่ต้องการรวมข้อมูล More »

การเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการ

การเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการ

นการนำข้อมูลจากแหล่งใด ๆ มาแสดงตามเงื่อนไขนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น Advanced Filter, Array Fomulas, PivotTable, Consolidation หรือ เขียนโปรแกรมด้วย VBA ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการกระทำโดยไม่ต้องเพิ่มคอลัมน์ช่วยที่ฐานข้อมูลแต่อย่างใด ลักษณะเช่นนี้เป็นแนวทางการทำงานกับฐานข้อมูลที่ควรจะเป็น More »

การแทรกบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล

การแทรกบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล

กรณีที่มีข้อมูลเรียงต่อเนื่องกันไปลงด้านล่างแล้วต้องการจะแทรกบรรทัดว่างระหว่างแต่ละบรรทัดของข้อมูล โดยเลือกที่จะกำหนดได้ว่าจะให้แทรกกี่บรรทัด นอกจากจะใช้สูตรและ VBA แล้ว เราสามารถใช้เทคนิคการจัดเรียงเข้ามาช่วยได้ครับ More »

ทิปการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Microsoft Excel

ทิปการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Microsoft Excel

Link ไปข้างหน้าหรือหลังดีกว่ากัน หลีกเลี่ยงการ Link ไปข้างหน้า เช่นใช้ A1 ทำการ Link ไป Z1000 อาจจะเกิดการคำนวณที่ช้าลงหากมีสูตรที่หลากหลายจำนวนมากเนื่องจาก Excel จะปรับลำดับการคำนวณ ทำให้เกิดการรอผลการคำนวณจากสูตรอื่น ๆ More »

 

Professional macro recording

🧐 การเรียนรู้ VBA ที่ดีที่สุดช่องทางหนึ่งคือการบันทึก Macro แล้วนำ Code ที่ได้ไปปรับใช้ ซึ่ง Code ที่ได้มีความถูกต้องแน่นอน แม้ว่าเราไม่สามารถบันทึก Macro ได้ทุกงานก็ตาม แต่สิ่งที่ได้จากการบันทึก Macro น่าจะเพียงพอต่อการทำงานขั้นพื้นฐาน

Running no on categories

🙄 การให้ลำดับที่กับข้อมูลสามารถใช้ฟังก์ชั่นแบบง่าย ๆ ทำได้ทั้งในกลุ่มเดียวกันให้มีเลขลำดับต่างกันและในกลุ่มเดียวกันให้มีเลขลำดับเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดกลุ่มข้อมูล สะดวกในการทำรายงานด้วยความสามารถอื่น ๆ เช่น

การใช้ Count, Search และ Lookup ค้นหาข้อมูล

🔭 ปัญหาใหญ่ของผู้ที่ทำงานกับ Excel อย่างหนึ่งที่สำคัญคือการค้นหาข้อมูล แม้ว่า Excel จะมีเครื่องมือสำหรับการค้นหามาให้อย่างเพียบพร้อมแล้วก็ตาม กรณีต้องการค้นหาแล้วนำข้อมูลที่พบทั้งหมดมาแสดงให้ด้วยทันทีไม่ว่าข้อมูลนั้น

Convert B.E. to A.D.

😩 Excel รับรู้วันที่ในรูปแบบของ ค.ศ. และวันที่จะต้องคีย์และกำหนดรูปแบบให้เป็นตัวเลขเท่านั้น หากคีย์มาเป็น Text และไม่เป็น ค.ศ. จำเป็นจะต้องแปลงวันที่วันที่ให้เป็นตัวเลขและเป็น ค.ศ. ก่อนเสมอจึงจะนำไปคำนวณหรือใช้งานต่อได้โดยง่าย

Create report and chart

📗 การสรุปข้อมูุลเป็นรายงานและการสร้างกราฟเป็นประโยชน์สำคัญที่สุดอันดับต้น ๆ ของการใช้งาน Excel โดยในยุคปัจจุบันนั้น Excel ถูกพัฒนาให้สามารถนำเข้าข้อมูลจำนวนมหาศาลจากแหล่งต่าง ๆ ได้หลากหลายแหล่ง พร้อมแปลงเป็นรายงานด้วย 

Lookup

👁 Lookup เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการค้นหาข้อมูลที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ความสามารถที่่สำคัญอย่างหนึ่งคือมีความแข็งแรงพอที่จะใช้งานแบบ Array โดยไม่จำเป็นต้องกดแป้น Ctrl+Shift+Enter ซึ่งมีเพียงไม่กี่ฟังก์ชั่นที่สามารถทำได้เช่นนี้ อีกความเก่งกาจที่สำคัญ

Index

📚 ฟังก์ชั่น Index เป็นการนำข้อมูลในช่วงข้อมูลเป้าหมายมาแสดง หากช่วงข้อมูลเป้าหมายเป็นตาราง เราสามารถกำหนดได้ว่าให้นำตำแหน่งใดในแนวบรรทัดและตำแหน่งใดในแนวคอลัมน์ของตารางนั้นมาแสดง หากช่วงข้อมูลเป้าหมายเป็นคอลัมน์เดียวหรือบรรทัดเดียวก็ให้กำหนด

Data Validation

🙂 Data Validation คือการตรวจสอบความถูกต้อง มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น แจ้งข้อความให้ผู้ใช้งานทราบว่าเซลล์ปัจจุบันต้องคีย์ข้อมูลใด ใช้แสดงรายการให้ผู้ใช้เลือกแทนการคีย์ข้อมูลเข้าไปเองเพื่อให้ข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน แสดงข้อความเตือนตามแต่จะกำหนด

Sumproduct

😎 Sumproduct คือฟังก์ชั่นที่มีความเก่งกาจและอรรถประโยชน์ฟังก์ชั่นหนึ่งของ Excel สามารถที่จะใช้นับก็ได้ รวมก็ได้ สามารถใช้แทน Countif, Countifs, Sumif, Sumifs ได้ ปกติเราจะใช้ Sumproduct คำนวณหาผลลัพธ์ที่มีเงื่อนไขซับซ้อนโดยไม่จำเป็นต้องกดแป้นแบบ Arrray 

Advanced Filter

📥 ความสามารถอันชาญฉลาดของ Excel ประการหนึ่งคือสามารถที่จะกรองข้อมูลหลายเงื่อนไขแบบซับซ้อนได้ตามต้องการ ความสามารถนั้นเรียกว่า Advanced Filter เข้าผ่านเมนู Data > Advanced โดยสามารถที่จะกรองข้อมูล

ฟังก์ชั่น Count, Counta, Countif, Sumif และ Match

🖱 ฟังก์ชั่นพื้นฐานสำหรับการใช้งาน Excel ที่ใช้บ่อยและสามารถจัดการงานของเราให้ลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มฟังก์ชั่นในจำนวนนั้นได้แก่ Count, Counta, Countif, Sumif และ Match โดย Count จะใช้นับตัวเลข Counta จะนับทุกค่ายกเว้นเซลล์ว่าง Countif 

Text to Columns, Import Data และ PivotTable

📊 ข้อมูลในลักษณะที่ไม่พร้อมที่จะนำไปใช้งานในทันทีเช่น ข้อมูลที่เชื่อมกันด้วยอักขระต่าง ๆ และอยู่ในคอลัมน์เดียวแทนที่จะแยกออกเป็นหลายคอลัมน์ หรือข้อมูลที่เป็นตัวเลขแต่จัดเป็นข้อความ หรือข้อมูลที่เป็นวันที่แต่ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความ เป็นต้น ข้อมูล