การนำข้อมูลมาแสดงตามจำนวนรายการที่กำหนดโดยสามารถระบุหน้าที่ต้องการ

การนำข้อมูลมาแสดงตามจำนวนรายการที่กำหนดโดยสามารถระบุหน้าที่ต้องการ

กรณีฐานข้อมูลมีรายการจำนวนมากและเราต้องการนำมาแสดงเฉพาะจำนวนบรรทัดที่ต้องการ เฉพาะหน้าที่ต้องการเพื่อที่ว่าปริมาณข้อมูลจะได้ไม่มากเกินไป เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในการนำข้อมูลมาลงแบบฟอร์มต่าง ๆ เหมาะแก่การดูหรือเพื่อการพิมพ์ เราสามารถประยุกต์ใช้ Scroll Bar มาช่วยในการทำงานลักษณะนี้ได้ More »

การรวมข้อมูลหลายชีตด้วย Wildcard

การรวมข้อมูลหลายชีตด้วย Wildcard

ในการรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ชีต โดยมีชีตหลักเพื่อไว้สรุปข้อมูลจากชีตย่อย ๆ นั้น หากชีตที่ต้องการรวมข้อมูลอยู่ติดกัน สามารถทำได้โดยเลือกเซลล์ที่ต้องการใช้แสดงผลรวมในชีตหลัก คีย์สูตร =Sum( คลิกแถบชีตแรกที่ต้องการวมข้อมูล กดแป้น Shift ค้างไว้ คลิกเลือกแถบชีตสุดท้ายที่ต้องการรวมข้อมูล More »

การเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการ

การเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการ

นการนำข้อมูลจากแหล่งใด ๆ มาแสดงตามเงื่อนไขนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น Advanced Filter, Array Fomulas, PivotTable, Consolidation หรือ เขียนโปรแกรมด้วย VBA ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการกระทำโดยไม่ต้องเพิ่มคอลัมน์ช่วยที่ฐานข้อมูลแต่อย่างใด ลักษณะเช่นนี้เป็นแนวทางการทำงานกับฐานข้อมูลที่ควรจะเป็น More »

การแทรกบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล

การแทรกบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล

กรณีที่มีข้อมูลเรียงต่อเนื่องกันไปลงด้านล่างแล้วต้องการจะแทรกบรรทัดว่างระหว่างแต่ละบรรทัดของข้อมูล โดยเลือกที่จะกำหนดได้ว่าจะให้แทรกกี่บรรทัด นอกจากจะใช้สูตรและ VBA แล้ว เราสามารถใช้เทคนิคการจัดเรียงเข้ามาช่วยได้ครับ More »

ทิปการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Microsoft Excel

ทิปการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Microsoft Excel

Link ไปข้างหน้าหรือหลังดีกว่ากัน หลีกเลี่ยงการ Link ไปข้างหน้า เช่นใช้ A1 ทำการ Link ไป Z1000 อาจจะเกิดการคำนวณที่ช้าลงหากมีสูตรที่หลากหลายจำนวนมากเนื่องจาก Excel จะปรับลำดับการคำนวณ ทำให้เกิดการรอผลการคำนวณจากสูตรอื่น ๆ More »

 

การ List รายชื่อ Sheet

เนื่องจากมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการ List รายชื่อชีตค่อนข้างบ่อย และจากการตรวจสอบพบว่ามีการค้นหาเกี่ยวกับการ List รายชื่อชีตมากขึ้นเรื่อย ๆ เลยนำมาเขียนไว้ที่นี่เพื่อจะได้ใช้อ้างอิง ไม่ต้องเขียนใหม่ หรือ Copy มาแปะทุกครั้งที่เจอคำถาม สำหรับ วิธีการนี้ใช้ Excel 4 Macro Function มาช่วย

เกี่ยวกับการคำนวณในสมุดงาน

การคำนวณเป็นกระบวนการในการคำนวณสูตรแล้วแสดงผลลัพธ์เป็นค่าในเซลล์ที่มีสูตร เมื่อใดที่ Microsoft Excel มีการคำนวณ หากสูตรที่มีอยู่แล้วถูกคำนวณใหม่ Excel จะทำการคำนวณเซลล์ที่อ้างถึงเซลล์อื่นใหม่อีกครั้งเมื่อเซลล์ที่ถูกอ้างถึงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงค่า การคำนวณชนิดนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการคำนวณ

การแสดงรายการโดยไม่รวมค่าที่ซ้ำ

กรณีที่เรามีข้อมูลซึ่งประกอบด้วยค่าที่ซ้ำกันจำนวนมาก หากต้องการที่จะให้โปรแกรมแสดงรายการทั้งหมดโดยไม่รวมค่าที่ซ้ำ สามารถใช้ Advanced Filter ทำได้ดังนี้

การสั่งให้คำนวณแผ่นงานหรือสมุดงาน

ในการสั่งให้ Excel ทำการคำนวณสามารถใช้ Shortcut ดังข้างล่างนี้ กด F9 จะทำการคำนวณสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการคำนวณครั้งสุดท้ายในสมุดงานที่เปิดอยู่ทั้งหมด ถ้าสมุดงานถูกตั้งค่าเป็นการคำนวณอัตโนมัติ ก็ไม่จำเป็นต้องกดเป็น F9 เพื่อคำนวณ กด SHIFT+F9 จะทำการคำนวณสูตร

การเติมข้อมูลด้วยเซลล์ก่อนหน้า

การเติมช่องว่างด้วยเซลล์ก่อนหน้ามีประโยชน์มากกับท่านที่กำลังจะทำฐานข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่ได้มาอาจไม่อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ อันได้แก่ข้อมูลที่ได้มาจากการดึง SAP, Oracle, Web หรือโปรแกรมอื่น ๆ ซึ่งได้จัดกลุ่มหรือดึงมาแบบมีเงื่อนไข ทำให้เกิดเซลล์ว่างอยู่ภายใต้หัวข้อ และเราจำเป็นต้องเติมช่องว่าง

การรวมค่าจากการปัดเศษด้วยสูตรเดียว

ปกติหากเราต้องการหาค่ารวมจากการปัดเศษ จะต้องเขียนสูตร Round ก่อนแล้วค่อย Sum ค่าที่ได้ทั้งหมดออกมาอีกที การใช้วิธีลัดเพื่อรวมค่าที่ปัดเศษทีเดียวทั้งหมดโดยไม่ต้องเขียนสูตร Round ไว้ก่อนจะทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดเซลล์ได้มาก ยกตัวอย่างเช่น A2:A6 ประกอบด้วย

เทคนิคระดับเทพ

ผมทราบว่าหลายท่านรอคอยที่จะให้ผมเขียนทิป เทคนิคในการทำงานกับ Excel และนี่ก็เป็นบางส่วนที่ช่วยให้การทำงานกับ Excel เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และหากใครต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Microsoft Excel ความรู้ตามด้านล่างนี้เป็นสิ่งที่ท่านควรทราบ เพราะจะทำให้ท่านทำงานได้อย่างรวดเร็ว

การปัดเศษตามจำนวนที่ต้องการ

การปัดเศษแบบปกติใน Excel สามารถใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการปัดเศษ ซึ่งได้แก่ Mround Round Roundup Rounddown Ceiling Floor Int Trunc แต่หากต้องการปัดตามจำนวนที่ต้้องการ ยกตัวอย่างเช่นปัดคราวละ 5 หมายถึงว่าหากหลักหน่วยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 ให้ปัดเป็น 5 ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดเป็น 0 สามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น Round ได้ดังนี้ครับ

แทรกบรรทัดผลรวมสูตรไม่ขยายตามจะทำอย่างไร?

ปกติเมื่อเราแทรกบรรทัดที่เป็นผลรวมแล้วมีการกรอกตัวเลขเพิ่ม จะต้องมาแก้ไขสูตรผลรวมใหม่เพื่อให้รวมบรรทัดที่แทรกด้วยเสมอ ยกตัวอย่างเช่น A1:A5 มีข้่อมูลดังนี้ 5 2 3 4 8 และที่ A6 เขียนสูตร =Sum(A1:A5) หากเราแทรกที่บรรทัด A6 แล้วคีย์ตัวเลขใด ๆ สูตรใน A7 จะไม่รวมตัวเลขที่เพิ่งคีย์ไปล่าสุด และยังคงแสดงเป็น

การป้องกันการคีย์ค่าซ้ำ

บางข้อมูลอาจจำเป็นต้องจัดเก็บไว้เพียง Record เดียวเท่านั้น หากเราไม่ป้องกันการคีย์ค่าซ้ำไว้ จะเสียเวลามาตรวจสอบเสมอว่ามีค่าที่กำลังบันทึกอยู่แล้วหรือไม่ แต่ถ้ากำหนดได้ว่าถ้าซ้ำแล้วให้มีข้อความเตือน จะทำให้ประหยัดเวลาในการตรวจสอบได้มาก

หาค่าสุดท้าย

 คิดว่าหลายท่านคงเจอปัญหากับการหาค่าสุดท้ายในบรรทัด หรือในคอลัมน์กันบ้าง ซึ่งคงต้องปวดหัวมากหากต้องมาหาด้วยตาเองทุกครั้ง การหาค่าสุดท้ายในบรรทัดหรือคอลัมน์นั้นก็มีให้เลือกหลายสูตรครับ แต่ผมขอแนะนำเพื่อให้นำไปใช้งานได้แบบง่าย ๆ กันสัก 3 สูตรแล้วค่อยประยุกต์ให้เข้ากับงานของตนต่อไปครับ

แยกภาษาไทยออกจากอังกฤษหรืออังกฤษออกจากไทย

Site Map

กรณีที่มีการเขียนภาษาอังกฤษต่อด้วยภาษาไทยหรือตรงกันข้ามกัน ในลักษณะที่เป็นคำติดกัน ไม่เว้นด้วยวรรคหรืออักขระอื่นใดคั่น หากต้องการแยกคำออกมา สามารถใช้สูตรในการแยกออกจากกันโดยพิจาณาค่าอักขระออกมาได้ครับ สมมุติ