การรวมข้อมูลหลายเงื่อนไขด้วย Sumif

การรวมข้อมูลหลายเงื่อนไขด้วย Sumif

เราสามารถรวมข้อมูลตามเงื่อนไขโดยมีเงื่อนไขเพียงเงื่อนไขเดียวด้วยฟังก์ชั่น Sumif ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่คำนวณตามกรณีนี้ได้รวดเร็วที่สุดหรือหากเป็นการรวมหลายเงื่อนไขและแต่ละเงื่อนไขอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน เราสามารถใช้ Sumif+Sumif+Sumif+… ไปเรื่อย ๆ More »

การสรุปข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย Sumproduct

การสรุปข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย Sumproduct

สูตร Sumproduct นั้นใช้รวมหรือนับค่าตามเงื่อนไข คือ ถ้าระบุเฉพาะช่วงข้อมูลที่เป็นเงื่อนไข จะเป็นการนับ ถ้าระบุช่วงข้อมูลที่ต้องการผลลัพธ์ไว้ด้วยจะเป็นการรวม ยกตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั่น Sumproduct เพื่อสรุปข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Database ใน Sheet1 More »

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฟังก์ชั่น SUM

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฟังก์ชั่น SUM

มี Short cut เมนูมาให้สามารถคลิกเลือกเพื่อ Sum ข้อมูลได้ ถ้าจะเลือกอย่างอื่นต้องคลิก Dropdown เพื่อเลือกอีกครั้ง เมื่อกด Alt+= ก็จะขึ้นฟังก์ชั่น Sum มาให้เลย ถ้าเราเลือกเซลล์ว่างใต้กลุ่มข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วคลิกเครื่องหมาย Sum หรือทำตามข้อ 2 จะเป็นการ Sum ตัวเลขด้านบนมาให้ ถ้าเราเลือกเซลล์ว่างด้านขวา More »

การรวมยอดโดยไม่รวมบรรทัดที่ซ่อน

การรวมยอดโดยไม่รวมบรรทัดที่ซ่อน

หลาย ๆ ท่านใช้การซ่อนบรรทัด (Hide) ไว้แทนการลบทิ้ง โดยเผื่อไว้ว่าโอกาสหน้าจะกลับมาใช้ จะได้ไม่ต้องคีย์เพิ่มเข้าไปใหม่ แต่หากมีการใช้สูตร Sum เพื่อรวมยอดตัวเลขไว้ ยอดผลรวมนั้นจะรวมบรรทัดที่ซ่อนด้วย การรวมยอดเพื่อไม่ให้รวมบรรทัดที่ซ่อนไว้สามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชั่น Subtotal ครับ และนอกจากหายอดรวมแล้ว ยังหาค่าเฉลี่ย ค่าน้อยที่สุด More »

การรวมค่าจากการปัดเศษด้วยสูตรเดียว

การรวมค่าจากการปัดเศษด้วยสูตรเดียว

ปกติหากเราต้องการหาค่ารวมจากการปัดเศษ จะต้องเขียนสูตร Round ก่อนแล้วค่อย Sum ค่าที่ได้ทั้งหมดออกมาอีกที การใช้วิธีลัดเพื่อรวมค่าที่ปัดเศษทีเดียวทั้งหมดโดยไม่ต้องเขียนสูตร Round ไว้ก่อนจะทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดเซลล์ได้มาก ยกตัวอย่างเช่น A2:A6 ประกอบด้วย More »

 

การป้องกันการคีย์ค่าซ้ำ

บางข้อมูลอาจจำเป็นต้องจัดเก็บไว้เพียง Record เดียวเท่านั้น หากเราไม่ป้องกันการคีย์ค่าซ้ำไว้ จะเสียเวลามาตรวจสอบเสมอว่ามีค่าที่กำลังบันทึกอยู่แล้วหรือไม่ แต่ถ้ากำหนดได้ว่าถ้าซ้ำแล้วให้มีข้อความเตือน จะทำให้ประหยัดเวลาในการตรวจสอบได้มาก ยกตัวอย่างต้องการป้องกันการคีย์ค่าซ้ำในเซลล์ A2:A20 เราสามารถป้องกันการคีย์ค่าซ้ำได้ดังนี้

หาค่าสุดท้าย

คิดว่าหลายท่านคงเจอปัญหากับการหาค่าสุดท้ายในบรรทัด หรือในคอลัมน์กันบ้าง ซึ่งคงต้องปวดหัวมากหากต้องมาหาด้วยตาเองทุกครั้่ง การหาค่าสุดท้ายในบรรทัดหรือคอลัมน์นั้นก็มีให้เลือกหลายสูตรครับ แต่ผมขอแนะนำเพื่อให้นำไปใช้งานได้แบบง่าย ๆ กันสัก 3 สูตรแล้วค่อยประยุกต์ให้เข้ากับงานของตนต่อไปครับ

แยกภาษาไทยออกจากอังกฤษหรืออังกฤษออกจากไทย

Extract Text

กรณีที่มีการเขียนภาษาอังกฤษต่อด้วยภาษาไทยหรือตรงกันข้ามกัน และต้องการแยกคำออกมา สามารถใช้สูตรในการแยกภาษาออกมาได้ครับ สมมุติ เซลล์ A1 มีคำว่า Bangkokกรุงเทพมหานคร ต้องการแยก Bangkok และกรุงเทพมหานครให้อยู่คนละเซลล์สามารถทำได้ดังนี้

การดึงตัวเลขออกจากตัวอักษร

ในบางกรณีที่มีการนำข้อมูลเข้าจากโปรแกรมอื่น เป็นไปได้ว่าบางเซลล์มีตัวเลขผสมกับอักขระในลักษณะเป็นกลุ่ม ๆ เช่น สมมุติ A1:A3 มีค่าตามลำดับดังนี้ A1: ABC123XYZ A2: 456ABC A3: XYZ789 หากจะดึง 123, 456, 789 ออกมาจากอักขระด้านบนตามลำดับ สามารถใช้สูตรที่ B1 ได้ดังนี้

การแปลงค่าตัวเลขที่จัดเก็บเป็น Text ให้เป็น Number

TextToNumber

มีหลายกรณีที่เราพบว่าข้อมูลตัวเลขถูกจัดเก็บเป็น Text ทำให้เราไม่สามารถทำการ Vlookup หรือนำมาหาผลรวมได้ จำเป็นต้องแปลงให้เป็นค่าตัวเลขหรือ Number เสียก่อน ซึ่งการทำดังกล่าวมีหลายวิธีครับ เช่น

การปลด Link ที่ URL หรือ E-Mail Address

Hyperlink Picture

ปกติ เมื่อเราคีย์ URL เช่น http://www.google.com หรือคีย์อีเมลเช่น snasui@gmail.com โปรแกรมจะสร้าง Link มาให้ด้วยเสมอ ซึ่งสามารถไปกำหนดไม่ให้สร้าง Link ได้ครับ แต่ถ้าหากเดิมเราไม่ได้กำหนดไว้ก่อนและต้องการแก้ไขไม่ให้มี Link ในภายหลังก็สามารถทำได้เช่นกัน สมมุติข้อมูลอยู่ที่ A1:A5