การนำข้อมูลมาแสดงตามจำนวนรายการที่กำหนดโดยสามารถระบุหน้าที่ต้องการ

การนำข้อมูลมาแสดงตามจำนวนรายการที่กำหนดโดยสามารถระบุหน้าที่ต้องการ

กรณีฐานข้อมูลมีรายการจำนวนมากและเราต้องการนำมาแสดงเฉพาะจำนวนบรรทัดที่ต้องการ เฉพาะหน้าที่ต้องการเพื่อที่ว่าปริมาณข้อมูลจะได้ไม่มากเกินไป เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในการนำข้อมูลมาลงแบบฟอร์มต่าง ๆ เหมาะแก่การดูหรือเพื่อการพิมพ์ เราสามารถประยุกต์ใช้ Scroll Bar มาช่วยในการทำงานลักษณะนี้ได้ More »

การรวมข้อมูลหลายชีตด้วย Wildcard

การรวมข้อมูลหลายชีตด้วย Wildcard

ในการรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ชีต โดยมีชีตหลักเพื่อไว้สรุปข้อมูลจากชีตย่อย ๆ นั้น หากชีตที่ต้องการรวมข้อมูลอยู่ติดกัน สามารถทำได้โดยเลือกเซลล์ที่ต้องการใช้แสดงผลรวมในชีตหลัก คีย์สูตร =Sum( คลิกแถบชีตแรกที่ต้องการวมข้อมูล กดแป้น Shift ค้างไว้ คลิกเลือกแถบชีตสุดท้ายที่ต้องการรวมข้อมูล More »

การเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการ

การเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการ

นการนำข้อมูลจากแหล่งใด ๆ มาแสดงตามเงื่อนไขนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น Advanced Filter, Array Fomulas, PivotTable, Consolidation หรือ เขียนโปรแกรมด้วย VBA ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการกระทำโดยไม่ต้องเพิ่มคอลัมน์ช่วยที่ฐานข้อมูลแต่อย่างใด ลักษณะเช่นนี้เป็นแนวทางการทำงานกับฐานข้อมูลที่ควรจะเป็น More »

การแทรกบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล

การแทรกบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล

กรณีที่มีข้อมูลเรียงต่อเนื่องกันไปลงด้านล่างแล้วต้องการจะแทรกบรรทัดว่างระหว่างแต่ละบรรทัดของข้อมูล โดยเลือกที่จะกำหนดได้ว่าจะให้แทรกกี่บรรทัด นอกจากจะใช้สูตรและ VBA แล้ว เราสามารถใช้เทคนิคการจัดเรียงเข้ามาช่วยได้ครับ More »

ทิปการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Microsoft Excel

ทิปการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Microsoft Excel

Link ไปข้างหน้าหรือหลังดีกว่ากัน หลีกเลี่ยงการ Link ไปข้างหน้า เช่นใช้ A1 ทำการ Link ไป Z1000 อาจจะเกิดการคำนวณที่ช้าลงหากมีสูตรที่หลากหลายจำนวนมากเนื่องจาก Excel จะปรับลำดับการคำนวณ ทำให้เกิดการรอผลการคำนวณจากสูตรอื่น ๆ More »

 

เทคนิคการ Match Data ด้วย Subtotal

ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขโดยเฉพาะนักบัญชีมักจะมีปัญหาด้านนี้กันมากครับ คือ ต้องการนำตัวเลขทางด้านบวกจับคู่กับตัวเลขทางด้านลบซึ่งมีค่าเท่ากัน เป็นการหาตัวเลขที่ไม่เข้าคู่ เพื่อจะได้ดำเนินการหาสาเหตุต่อไป VDO ทางด้านล่างนี้ สาธิตการจัดกลุ่มตัวเลข

การสรุปข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย Sumproduct

สูตร Sumproduct นั้นใช้รวมหรือนับค่าตามเงื่อนไข คือ ถ้าระบุเฉพาะช่วงข้อมูลที่เป็นเงื่อนไข จะเป็นการนับ ถ้าระบุช่วงข้อมูลที่ต้องการผลลัพธ์ไว้ด้วยจะเป็นการรวม ยกตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั่น Sumproduct เพื่อสรุปข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Database ใน Sheet1

สูตรสำหรับตรวจสอบจำนวนวันในเดือนกุมภาพันธ์

เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับว่า ถ้าจะหาว่าปีใดเดือน ก.พ. มี 29 วันจะใช้สูตรอย่างไร โดยไม่ต้องหันไปเปิดปฏิทิน หลังจากที่คิดเล่น ๆ จนเมื่อยแล้วก็มาดูเฉลยกันครับ สมมุติ A1 คือวันเดือนปี การจะหาว่าปีตามเซลล์ A1 เดือน ก.พ. มีกี่วัน ที่ B1 คีย์สูตรดังนี้ครับ

การสุ่มข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันเป็นชุด ๆ (VBA)

การสุ่มข้อมูลเป็นชุด ๆ ด้วยสูตรสามารถดูได้ที่นี่ครับ ด้านล่างนี้จะแสดงตัวอย่างการเขียน Code ให้สุ่มข้อมูลออกมาเป็นชุด ๆ ในแต่ละชุดไม่ซ้ำกัน โดยเรียกใช้ Proceture RandomUnique ภาพตัวอย่าง

การลบชื่อที่ให้ไว้กับเซลล์จำนวนมากในคราวเดียว (VBA)

การให้ชื่อไว้กับเซลล์หรือช่วงเซลล์จำนวนมากจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น หากไม่ใช้ชื่อนั้น ๆ แล้วควรจะทำการลบชื่อทิ้งไป การลบชื่อโดยเข้าเมนู Formulas > Name Manager จะสามารถลบได้คราวละชื่อเท่านั้น หากต้องการลบชื่อจำนวนมาก ๆ ออกทั้งหมดในคราวเดียว

การจัดเรียงข้อมูลที่กระจัดกระจายไว้ในคอลัมน์เดียว (VBA)

การจัดเรียงข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่หลายคอลัมน์ให้มาเรียงในคอลัมน์เดียว นั้น ดูเหมือนว่าหากใช้ VBA ค่อนข้างจะสะดวกกว่าการใช้สูตรครับ ตัวอย่างตามด้านล่างจะเป็นการจัดเรียงข้อมูลที่อยู่ตั้งแต่คอลัมน์ B เป็นต้นไปมาเรียงใหม่ในคอลัมน์ A โดยเรียงเป็นชุดข้อมูล

การทำตัวห้อย, ตัวยก (VBA)

สำหรับการทำตัวห้อย ตัวยกใน Excel จะไม่สามารถจัดการด้วยฟังก์ชั่นได้ กรณีต้องการจัดตัวห้อยตัวยกจำนวนมาก จำเป็นต้องใช้ VBA เข้ามาช่วยในการจัดการครับ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการทำตัวห้อย และตัวยก ตามลำดับ ซึ่งเป็นการทำตัวห้อย ตัวยกที่ 3 อักขระหลังสุด โดยให้คลุมพื้นที่ที่ต้องการ แล้วทำการ Run Code ครับ

การเปลี่ยนตัวอักษรในภาษาอังกฤษให้เป็นตัวเล็ก, ใหญ่ หรือ ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ (VBA)

สำหรับการเปลี่ยนตัวอักษรภาษาอังกฤษจากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ หรือตรงกันข้ามหรือเปลี่ยนจากคำนำหน้าให้เป็นตัวใหญ่ โดยปกติสามารถใช้ฟังก์ชั่น Upper(), Lower() หรือ Proper() ได้ แต่หากข้อมูลที่ได้รับมากระจัดกระจาย

การสลับเซลล์ (VBA)

หากต้องการสลับเซลล์โดยสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้เซลล์ใดสลับกับเซลล์ใด ด้วยความสามารถของ Excel ไม่สามารถทำได้ ต้องใช้ VBA เข้ามาช่วย ตัวอย่าง Code ด้านล่างนี้จะเป็นการสลับเซลล์ใด ๆ ตามที่ต้องการ โดยมี Input Box ขึ้นมาให้สำหรับการเลือกเซลล์ที่ต้องการสลับ

การนำข้อมูลจากหลาย Sheet มาต่อกันใน Sheet เดียว

 ปัญหาหนึ่งสำหรับการทำรายงานคือข้อมูลแยกกันอยู่หลายชีตแทนที่จะเรียงต่อกันในชีตเดียว ทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากในการใช้สูตรสรุปข้อมูลเพื่อทำรายงาน ในกรณีที่ข้อมูลมีรูปแบบเหมือนกันแต่แต่แยกเป็นหลาย Sheet และต้องการนำมาต่อกันเป็นฐานข้อมูลใน Sheet เดียวกันนั้น สามารถใช้สูตรทำได้ครับ แต่อาจจะมีวิธีการหลายขั้นตอน ดังจะแสดงตามด้านล่าง

การตัดข้อความกรณีที่คำนำหน้านามติดกับชื่อ

กรณีที่คำนำหน้านามไม่ติดกับชื่อ สามารถใช้ Excel จัดการได้ง่าย ๆ ครับไม่ว่าจะด้วยสูตรหรือใช้ Text to columns แต่หากเมื่อใดที่คำนำหน้านามมีความหลากหลายทั้งยังอยู่ติดกับชื่อแล้ว การจัดการจะยุ่งยากขึ้นครับ ตามตัวอย่างนี้จะแสดงวิธีการหนึ่งที่จะแยกคำนำหน้านาม

การใช้สูตรสุ่มข้อมูลเป็นชุด ๆ โดยกำหนดได้ว่าให้ไม่ซ้ำกันภายในชุด

Select data with conditions

เหตุการณ์ของการสุ่มอย่างที่ว่านี้คือ สุ่มออกมาเป็นชุด ๆ โดยให้ข้อมูลไม่ซ้ำกันภายในชุดนั้นใช้ในกรณีไหนบ้าง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็เรื่องของการจัดกลุ่มแข่งขันกีฬาสีครับ เป็นที่น่าดีใจว่า Excel เองสามารถที่จะสุ่มเช่นนี้ด้วยสูตรได้เหมือนกัน โดยไม่ต้องพึ่งพา VBA