การนำข้อมูลมาแสดงตามจำนวนรายการที่กำหนดโดยสามารถระบุหน้าที่ต้องการ

การนำข้อมูลมาแสดงตามจำนวนรายการที่กำหนดโดยสามารถระบุหน้าที่ต้องการ

กรณีฐานข้อมูลมีรายการจำนวนมากและเราต้องการนำมาแสดงเฉพาะจำนวนบรรทัดที่ต้องการ เฉพาะหน้าที่ต้องการเพื่อที่ว่าปริมาณข้อมูลจะได้ไม่มากเกินไป เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในการนำข้อมูลมาลงแบบฟอร์มต่าง ๆ เหมาะแก่การดูหรือเพื่อการพิมพ์ เราสามารถประยุกต์ใช้ Scroll Bar มาช่วยในการทำงานลักษณะนี้ได้ More »

การรวมข้อมูลหลายชีตด้วย Wildcard

การรวมข้อมูลหลายชีตด้วย Wildcard

ในการรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ชีต โดยมีชีตหลักเพื่อไว้สรุปข้อมูลจากชีตย่อย ๆ นั้น หากชีตที่ต้องการรวมข้อมูลอยู่ติดกัน สามารถทำได้โดยเลือกเซลล์ที่ต้องการใช้แสดงผลรวมในชีตหลัก คีย์สูตร =Sum( คลิกแถบชีตแรกที่ต้องการวมข้อมูล กดแป้น Shift ค้างไว้ คลิกเลือกแถบชีตสุดท้ายที่ต้องการรวมข้อมูล More »

การเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการ

การเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการ

นการนำข้อมูลจากแหล่งใด ๆ มาแสดงตามเงื่อนไขนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น Advanced Filter, Array Fomulas, PivotTable, Consolidation หรือ เขียนโปรแกรมด้วย VBA ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการกระทำโดยไม่ต้องเพิ่มคอลัมน์ช่วยที่ฐานข้อมูลแต่อย่างใด ลักษณะเช่นนี้เป็นแนวทางการทำงานกับฐานข้อมูลที่ควรจะเป็น More »

การแทรกบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล

การแทรกบรรทัดว่างระหว่างข้อมูล

กรณีที่มีข้อมูลเรียงต่อเนื่องกันไปลงด้านล่างแล้วต้องการจะแทรกบรรทัดว่างระหว่างแต่ละบรรทัดของข้อมูล โดยเลือกที่จะกำหนดได้ว่าจะให้แทรกกี่บรรทัด นอกจากจะใช้สูตรและ VBA แล้ว เราสามารถใช้เทคนิคการจัดเรียงเข้ามาช่วยได้ครับ More »

ทิปการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Microsoft Excel

ทิปการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Microsoft Excel

Link ไปข้างหน้าหรือหลังดีกว่ากัน หลีกเลี่ยงการ Link ไปข้างหน้า เช่นใช้ A1 ทำการ Link ไป Z1000 อาจจะเกิดการคำนวณที่ช้าลงหากมีสูตรที่หลากหลายจำนวนมากเนื่องจาก Excel จะปรับลำดับการคำนวณ ทำให้เกิดการรอผลการคำนวณจากสูตรอื่น ๆ More »

 

การให้ลำดับข้อมูลคะแนนโดยค่าเดียวกันได้ลำดับเดียวกันและไม่ข้ามลำดับ

หัวข้อนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณครูที่ให้ลำดับคะแนนของนักเรียน เนื่องจากฟังก์ชั่น Rank ที่มากับ Excel สามารถที่จะจัดลำดับคะแนนได้ แต่จะมีข้อจำกัดที่ว่า คะแนนที่เท่ากันจะได้ลำดับเท่ากัน แต่ลำดับคะแนนถัดไปจะถูกข้ามลำดับ ไมได้ Run ลำดับต่อเนื่องกันไป

เทคนิคการตัดคำกรณีอักขระมีความยาวไม่เท่ากัน

สำหรับการตัดคำด้านซ้ายหรือขวาของข้อความกรณีที่ความยาวของอักขระที่ตัดเท่ากันมักจะไม่ค่อยเป็นปัญหาครับ แต่หากความยาวของอักขระไม่เท่ากันแล้วหากต้องการจะตัดมาจำนวนหนึ่งไม่ว่าจะทางขวาหรือทางซ้ายของข้อความก็ต้องพิจารณาเงื่อนไขให้ดีว่าหลังจากตัดข้อความมาแล้วให้คำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ ยกตัวอย่างตามด้านล่าง

การสร้าง Folder ใหม่โดยใช้ VBA

กรณีที่เราต้องส่งไฟล์ให้กับผู้ใช้งาน โดยกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องให้ผู้ใช้งาน Save File ไว้ใน Folder ที่กำหนดไว้ใน Code VBA เท่านั้น หากยังไม่มี Folder ดังกล่าวให้สร้าง Folder ขึ้นมาก่อนแล้วค่อย Save File โดยสมมุติว่าให้ Save File ชื่อ Test.xls ไว้ที่ D:ProgramMasterFile

การหาตัวเลขที่หายไปจากชุดข้อมูล

Select data with conditions

ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการจัดทำข้อมูลคือ กรณีมีข้อมูลแบบตัวเลข แต่ข้อมูลชุดนั้นไม่ได้มีข้อมูลทุกลำดับ มีการเว้นช่วงลำดับไปบ้าง และจำเป็นต้องหาข้อมูลที่ถูกเว้นช่วงไปนั้นว่ามีค่าใดบ้าง หากว่าเป็นการหาลำดับที่เว้นไปจากข้อมูลที่มีจำนวนมากแล้ว

ประเภทข้อมูลใน Excel

สำหรับ Excel แล้ว สิ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับประเภทข้อมูลใน  Excel คือ Excel รองรับข้อมูลแบบใดบ้าง การวางตำแหน่งภายในเซลล์ของข้อมูลแบบต่าง ๆ เป็นอย่างไร  Excel รองรับข้อมูลแบบใดบ้าง? ข้อมูลที่คีย์ลงใน Excel สามารถมีได้ 4 รูปแบบคือ ข้อมูลประเภทตัวอักษร ได้แก่ตัวหนังสือ เช่น Santipong

เทคนิคการจัดเรียงข้อมูลภายในกลุ่มโดยมีข้อมูลหลาย ๆ กลุ่ม

กรณีมีข้อมูลแยกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มมีจำนวนข้อมูลเท่ากัน หากต้องการเรียงข้อมูลภายในแต่ละกลุ่มตามข้อมูลหลักก็สามารถใช้สูตรมาช่วยได้ครับ ยกตัวอย่างเช่น บรรทัดที่ 1-5 เป็นกลุ่มที่ 1 บรรทัดที่ 6-10 เป็นกลุ่มที่ 2 บรรทัดที่ 11-15 เป็นกลุ่มที่ 3 ซึ่งข้อมูลในแต่ล่ะกลุ่มไม่ได้จัดเรียง

เราจะทราบได้อย่างไรว่าเซลล์ไหน Link มาจากไฟล์อื่น

ในการเรียนรู้งานที่ต้องทำงานต่อจากผู้อื่นเรามักจะมีปัญหาในการติดตามข้อมูลในไฟล์นั้น ๆ ว่าเซลล์ใดบ้างที่เป็นการเชื่อมโยง (link) มาจากไฟล์อื่น หากจะต้องตรวจสอบกันทีละเซลล์คงจะเสียเวลาอย่างมากมายหากไฟล์นั้นมีการเชื่อมโยงจำนวนมาก สำหรับการตรวจสอบการเชื่อมโยงมาจากไฟล์อื่นอย่างรวดเร็วนั้น

การสุ่มโดยไม่เอาค่าซ้ำแบบ Advanced

เราทราบการสุ่มจากค่าทั้งหมดโดยไม่เอาค่าที่ซ้ำ จากหัวข้อการสุ่มโดยไม่เอาค่าซ้ำอย่างง่ายมาแล้ว ในหัวข้อนี้มาดูการสุ่มค่าจากค่าทั้งหมดโดยไม่เอาค่าที่ซ้ำแบบ Advanced กันบ้าง จุดมุ่งหมายของการนำเสนอวิธีนี้เพียงแต่อยากให้ ทราบว่า Excel สามารถทำอะไรที่ยาก ๆ และซับซ้อนได้อย่างน่าทึ่ง ซึ่งขึ้นกับความสามารถของผู้ใช้

การใช้ VBA สร้าง Code จากรายชื่อตามเงื่อนไขที่กำหนด

มีเพื่อนสมาชิกใน Pantip ได้สอบถามถึงโปรแกรมหรือใช้ฟังก์ชั่นของ Excel ในการสร้าง Code ตามเงื่อนไข ซึ่งต้องการจัดเก็บประวัติเรียงตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อ แล้วตามด้วยตัวเลขตามอักษรอีก 3 หลัก และมีเครื่องหมาย “-“ คั่นระหว่างชื่อและนามสกุล โดยแสดงชื่อและนามสกุลเป็นเลข 4 หลักเท่านั้น

เทคนิคการเลือกเซลล์ที่ไม่ได้ทำการ Locked เพื่อ Clear ข้อมูลในคราวเดียว

กรณีที่เราสร้างไฟล์เพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล บางกรณีจำเป็นที่จะต้องมีการ Protect Worksheet เพื่อไม่ให้แก้ไขเซลล์ที่สำคัญและเปิดให้แก้ไขได้เฉพาะบางเซลล์ หากเปิดให้มีการแก้ไขได้หลาย ๆ เซลล์ในพื้นที่ไม่ติดกัน ในขั้นตอน Clear ข้อมูลจะค่อนข้างลำบาก

เทคนิคการจัดเรียงข้อมูลเป็นชุด ๆ

การเรียงลำดับข้อมูลใหม่ โดยแต่ละรายการอยู่ต่างชุดกันแต่อยู่ตำแหน่งเดียวกันของแต่ละชุด สามารถนำมาจัดเรียงใหม่โดยให้ตำแหน่งเดียวกันของแต่ละชุดมาเรียงต่อกันได้ไม่ยากครับ การเรียงลำดับข้อมูลโดยวิธีดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชั่นเพื่อให้ลำดับข้อมูลใหม่ ดูภาพตัวอย่างและวิธีการตามด้านล่างครับ

เทคนิคการทำ Validation แบบสัมพันธ์กัน

การทำ Validation ให้มีความสัมพันธ์กันหมายถึงเมื่อเลือกข้อมูลจาก Validation ข้อมูลหลักมาแล้ว ใน Validation ถัดมาจะโชว์เฉพาะข้อมูลย่อยของข้อมูลหลักเท่านั้น เพราะหากแสดงข้อมูลออกมาทั้งหมดแล้ว ข้อมูลหลักกับข้อมูลย่อยอาจจะไม่สัมพันธ์กัน