รวมข้อมูลที่กระจัดกระจายมาเป็น Database

🖥 การ Import ข้อมูลจากระบบอื่นเข้ามาใน Excel หรือแม้กระทั่งการดาวน์โหลดข้อมูลออกมาจากระบบหลักของกิจการ ในบางครั้งกลับพบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีความไม่เป็นระเบียบ เช่นมีบรรทัดทัดว่าง มีคอลัมน์ว่างเกินความต้องการ หรือข้อมูลกระจายเป็นกลุ่ม ๆ 😫

Video ด้านล่างนี้แสดงการใช้ VBA รวมรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายเป็นกลุ่ม ๆ ในหลาย ๆ พื้นที่มาเรียงใหม่ให้เป็น Database พร้อมที่จะใช้ทำรายงาน สามารถทำซ้ำได้ตามต้องการ กรณีที่เราทำซ้ำด้วยข้อมูลที่ได้รับข้อมาใหม่ โปรแกรมจะมีการ Clear ข้อมูลเดิมใน Database ทิ้งไปก่อนแล้วนำข้อมูลล่าสุดมาเรียงให้ใหม่ 👍

Video แสดงการรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายมาเป็น Database