การลบอักขระที่ไม่ต้องการออกด้วย VBA

🖱 เมื่อเราพบว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นในแต่ละเซลล์มีอักขระแปลกปลอมปะปนอยู่ในหลายตำแหน่ง ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าอยู่ที่อักขระที่เท่าไรบ้าง หากจะลบด้วยมือจะต้องใช้เวลามาก เราจะจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างไร 🤢

Video ด้านล่างนี้สาธิตการเขียน VBA เข้ามาจัดการโดยมีการวนลูปเข้าไปยังแต่ละเซลล์ และลูปเข้าไปในแต่ละอักขระในเซลล์นั้น ๆ หากพบว่าเป็นอักขระที่ต้องการจึงจะเก็บมาใช้ หากไม่ใช่อักขระที่ต้องการเราก็จะข้ามอักขระนั้นไป สำหรับการเขียน VBA จะเหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ Excel หรือโปรแกรมในชุด Microsoft Office มาก่อน ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่ครับ 🙂

Video สาธิตการลบอักขระที่ไม่ต้องการด้วย VBA