Create report and chart

📗 การสรุปข้อมูุลเป็นรายงานและการสร้างกราฟเป็นประโยชน์สำคัญที่สุดอันดับต้น ๆ ของการใช้งาน Excel โดยในยุคปัจจุบันนั้น Excel ถูกพัฒนาให้สามารถนำเข้าข้อมูลจำนวนมหาศาลจากแหล่งต่าง ๆ ได้หลากหลายแหล่ง พร้อมแปลงเป็นรายงานด้วย  Tools ที่ถูกปรับปรุงให้มีความสามารถยอดเยี่ยมเพิ่มขึ้นในทุก ๆ Version ของ Excel 📊

Video ด้านล่างนี้เป็นการสาธิตการนำข้อมูลจากหลายชีตมาต่อกันในชีตเดียวด้วยวิธีง่าย ๆ จากนั้นสร้างเป็นกราฟเพื่อให้ง่ายต่อการดูข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบได้สะดวก รวดเร็ว จะได้ทราบถึงเทคนิคการใช้งานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานกับข้อมูลที่แยกกันอยู่หลายชีต ทั้งวิธีการกำหนดข้อมูลในกราฟเองเมื่อกราฟที่ได้จาก Excel ไม่อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ 💰

Video แสดงการสร้างรายงานและกราฟแบบกำหนดเอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบตาม Video ได้ที่ Example file
สอบถามปัญหาการใช้งาน Excel และ VBAได้ที่ snasui.com