เลือกข้อมูลที่เข้าเงื่อนไขมาเรียงใหม่ด้วย VBA

🙄 การเลือกข้อมูลที่อยู่ในตารางหลายคอลัมน์หลายบรรทัดมาเรียงใหม่โดยพิจาณาจากค่าในเซลล์ว่าต้องเข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดจึงจะนำมาใช้งาน โดยไม่ได้เลือกมาเฉพาะค่าในเซลล์ แต่เลือกคอลัมน์แรกของตารางที่ตรงกับค่าดังกล่าวและบรรทัดที่เป็นหัวคอลัมน์ที่ตรงกับค่าดังกล่าวมาด้วย งานลักษณะนี้หากต้องเลือกด้วยสายตาย่อมจะเสียเวลามาก จำเป็นต้องพึ่งพา VBA เข้ามาช่วยจัดการ 🙂

Video ด้านล่างนี้สาธิตการเขียน Code เพื่อหาค่าตามเงื่อนไขที่ต้องการจากตารางโดยเลือกเฉพาะค่าที่น้อยกว่า 0 หากพบค่านั้นจะนำค่าในคอลัมน์แรกของบรรทัดนั้น พร้อมกับค่าในบรรทัดแรกซึ่งเป็นหัวคอลัมน์ของข้อมูลมาด้วย สามารถที่จะนำประยุกต์ใช้ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ซับซ้อยกว่านี้ได้ตามต้องการ เหมาะที่จะใช้กับข้อมูลจำนวนมากและเหมาะกับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ VBA สามารถที่จะลดเวลาการทำงานกับข้อมูลจำนวนมากให้เหลือระดับวินาที 👍

Video แสดงการค้นหาข้อมูลที่น้อยกว่า 0