Category Archives: Text Functions

Text Functions

🔥 Text Functions คือกลุ่มฟังก์ชั่นที่ใช้ในการจัดการข้อความ เช่นการตัดคำ การนับ การเปลี่ยนแทนค่าเดิมเป็นค่าใหม่ การนับจำนวนอักขระ การแสดงเป็นอักษรตัวใหญ่ แสดงเป็นอักษรตัวเล็ก การ Clean หรือลบอักขระที่เกินจำเป็นเช่นค่าที่ไม่สามารถแสดงทาง

การแกะสูตรการหาจำนวนอักขระจากข้อความ

สำหรับหัวข้อนี้ผมอยากแนะนำให้พวกเราได้สัมผัสกับการใช้ฟังก์ชั่นง่าย ๆ ซ้อนกันหลายฟังก์ชั่นเพื่อหาคำตอบตามต้องการ ก็คิดขึ้นมาได้ว่า การหาจำนวนครั้งที่ปรากฏของตัวอักษรในประโยคน่าจะเป็นโจทย์ที่ดีในการแนะนำฟังก์ชั่นที่มองดูว่าซับซ้อนนี้ ซึ่งอันที่จริงแล้วเป็นฟังก์ชั่นที่ง่าย ๆ

ฟังก์ชันการเชื่อมข้อมูล

ปกติการเชื่อมข้อมูลเราสามารถใช้เครื่องหมาย & หรือฟังก์ชัน Concatenate มาช่วยได้ ยกตัวอย่างเช่น ต้องการเชื่อมข้อมูลที่อยู่ในช่วงเซลล์ A1:A5 เราสามารถเขียนสูตรได้ดังต่อไปนี้ =A1&A2&A3&A4&A5 =Concatenate(A1,A2,A3,A4,A5) กรณีที่มีเซลล์จำนวนมาก

จัดรูปแบบตัวเลขในข้อความที่นำมาเชื่อมกัน

ปกติแล้วเราสามารถนำข้อความมาเชื่อมกันได้ด้วยเครื่องหมาย & หรือฟังก์ชั่น Concatenate แต่หากเชื่อมข้อความกับตัวเลขแล้ว ข้อความที่เป็นตัวเลขจะไม่มีคอมม่าคั่น แถมหากมีจุดทศนิยมด้วย จะแสดงจุดทศนิยมทั้งหมดเท่าที่มี สมมุติ A1 = ยอดขายต่อหน่วย B1 = 2,030.648395

เทคนิคการตัดข้อความที่คั่นด้วยเครื่องหมายต่าง ๆ

การตัดข้อความกรณีที่มีเครื่องหมายต่าง ๆ คั่นระหว่างข้อความ นอกจากจะใช้ Text to columns ได้แล้ว เรายังสามารถใช้สูตรมาจัดการได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องทำ Text to columns ซ้ำ ๆ ครับ โดยหลักการก็คือจัดการแปลงเครื่องหมายที่ใช้คั่นข้อความให้เป็นค่าว่างเสียก่อน

เทคนิคการตัดคำกรณีอักขระมีความยาวไม่เท่ากัน

สำหรับการตัดคำด้านซ้ายหรือขวาของข้อความกรณีที่ความยาวของอักขระที่ตัดเท่ากันมักจะไม่ค่อยเป็นปัญหาครับ แต่หากความยาวของอักขระไม่เท่ากันแล้วหากต้องการจะตัดมาจำนวนหนึ่งไม่ว่าจะทางขวาหรือทางซ้ายของข้อความก็ต้องพิจารณาเงื่อนไขให้ดีว่าหลังจากตัดข้อความมาแล้วให้คำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ ยกตัวอย่างตามด้านล่าง

การตัดข้อความกรณีที่คำนำหน้านามติดกับชื่อ

กรณีที่คำนำหน้านามไม่ติดกับชื่อ สามารถใช้ Excel จัดการได้ง่าย ๆ ครับไม่ว่าจะด้วยสูตรหรือใช้ Text to columns แต่หากเมื่อใดที่คำนำหน้านามมีความหลากหลายทั้งยังอยู่ติดกับชื่อแล้ว การจัดการจะยุ่งยากขึ้นครับ ตามตัวอย่างนี้จะแสดงวิธีการหนึ่งที่จะแยกคำนำหน้านาม

แยกภาษาไทยออกจากอังกฤษหรืออังกฤษออกจากไทย

Site Map

กรณีที่มีการเขียนภาษาอังกฤษต่อด้วยภาษาไทยหรือตรงกันข้ามกัน ในลักษณะที่เป็นคำติดกัน ไม่เว้นด้วยวรรคหรืออักขระอื่นใดคั่น หากต้องการแยกคำออกมา สามารถใช้สูตรในการแยกออกจากกันโดยพิจาณาค่าอักขระออกมาได้ครับ สมมุติ

การดึงตัวเลขออกจากตัวอักษร

 ในกรณีที่มีข้อมูลและตัวเลขผสมกันอยู่เป็นกลุ่ม ๆ และมีตำแหน่งที่ไม่แน่นอน กลุ่มตัวเลขสามารถอยู่ชิดซ้าย ชิดขวา หรืออยู่ตรงกลางข้อความ ซึ่งหากต้องการนำเฉพาะตัวเลขออกมาใช้งานต่อโดยการคีย์ใหม่นั้นเป็นเรื่องที่วุ่นวายพอสมควร แต่น่ายินดีว่าเราสามารถใช้สูตรที่สกัดเอาเฉพาะตัวเลขที่อยู่ติดกันเป็นกลุ่ม ๆ นี้มาใช้งานได้ครับ