Category Archives: Functions

การใช้ Max, Min แทน If

ปกติเราใช้ฟังก์ชั่น If เมื่อทำงานกับข้อมูลตัวเลขที่ต้องการเลือกมาตามเงื่อนไขอย่างน้อยสองเงื่อนไข ยกตัวอย่างเช่น เงื่อนไขคือ ถ้า A1 มีค่าน้อยกว่า 0 ให้ B1 แสดงค่าเป็น 0 ถ้า A1 ไม่น้อยกว่า 0 ให้ B1 แสดงค่าใน A1 ปกติเราสามารถเขียนสูตร If ที่ B1 ได้ดังนี้ =If(A1<0,0,a1) กรณีเช่นนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชั่น Max

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฟังก์ชั่น SUM

มี Short cut เมนูมาให้สามารถคลิกเลือกเพื่อ Sum ข้อมูลได้ ถ้าจะเลือกอย่างอื่นต้องคลิก Dropdown เพื่อเลือกอีกครั้ง เมื่อกด Alt+= ก็จะขึ้นฟังก์ชั่น Sum มาให้เลย ถ้าเราเลือกเซลล์ว่างใต้กลุ่มข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วคลิกเครื่องหมาย Sum หรือทำตามข้อ 2 จะเป็นการ Sum ตัวเลขด้านบนมาให้ ถ้าเราเลือกเซลล์ว่างด้านขวา

การค้นหาทีเดียวทั้งไฟล์

การค้นหาข้อมูล ค่าตั้งต้นของโปรแกรม Excel สามารถค้นหาข้อมูลได้ใน Sheet ที่กำลังทำงานเท่านั้น สามารถค้นหาได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ กดแป้น Ctrl+F แล้วคีย์ค่าที่ต้องการค้นหาในช่อง Find what: คลิกปุ่ม Find จากนั้นหากต้องการหาค่าถัดไปให้คลิกปุ่ม Find Next หากคลุมพื้นที่ก่อนเข้าเมนูค้นหา

การรวมยอดโดยไม่รวมบรรทัดที่ซ่อน

หลาย ๆ ท่านใช้การซ่อนบรรทัด (Hide) ไว้แทนการลบทิ้ง โดยเผื่อไว้ว่าโอกาสหน้าจะกลับมาใช้ จะได้ไม่ต้องคีย์เพิ่มเข้าไปใหม่ แต่หากมีการใช้สูตร Sum เพื่อรวมยอดตัวเลขไว้ ยอดผลรวมนั้นจะรวมบรรทัดที่ซ่อนด้วย การรวมยอดเพื่อไม่ให้รวมบรรทัดที่ซ่อนไว้สามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชั่น Subtotal ครับ

เทคนิคการกรอกเวลาที่มากกว่า 9999:59:59

ปกติการกรอกเวลาที่มากกว่า 9999:59:59 จะไม่สามารถแสดงเป็นเวลาได้ แต่แสดงเป็น Text แทน เนื่องจากเป็นข้อจำกัดหนึ่งของ Excel การกรอกเวลาที่เกินกว่านั้นจำเป็นต้องมีเทคนิคครับ เนื่องจากว่า Excel สามารถแสดงค่าที่มากกว่า 9999:59:59 ได้ เพียงแต่ค่านั้นต้องมาจากการคำนวณไม่ใช่กรอกเข้าไปโดยตรง

วัน เวลา ใน Excel

จั่วหัวเรื่องวันเวลาเป็นเรื่องที่น่าสนใจและไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ สำหรับเราชาวพลพรรค Excel เพราะจะต้องเข้าใจตามหัวข้อเหล่านี้เป็นตัวอย่าง

ใน Excel 2003 เราจะซ้อน IF มากกว่า 7 ชั้นได้อย่างไร?

Excel ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2003 ลงไปสามารถซ้อน IF ได้แค่ 7 ชั้นซึ่งบางคนก็อยากได้มากกว่านั้น Excel 2007 เป็นต้นไปจึงให้มาถึง 64 ชั้น และคิดว่าน่าจะเพียงพอแก่การงง และแม้ว่า Excel 2003 จะสามารถซ้อน IF ได้แค่ 7 ชั้นก็ตาม เรายังสามารถประยุกต์ให้สามารถซ้อนได้เกิน 7 ชั้นได้อย่างไม่ลำบาก แค่เพียงเราเข้าใจ

การรวมค่าจากการปัดเศษด้วยสูตรเดียว

ปกติหากเราต้องการหาค่ารวมจากการปัดเศษ จะต้องเขียนสูตร Round ก่อนแล้วค่อย Sum ค่าที่ได้ทั้งหมดออกมาอีกที การใช้วิธีลัดเพื่อรวมค่าที่ปัดเศษทีเดียวทั้งหมดโดยไม่ต้องเขียนสูตร Round ไว้ก่อนจะทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดเซลล์ได้มาก ยกตัวอย่างเช่น A2:A6 ประกอบด้วย

การปัดเศษตามจำนวนที่ต้องการ

การปัดเศษแบบปกติใน Excel สามารถใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการปัดเศษ ซึ่งได้แก่ Mround Round Roundup Rounddown Ceiling Floor Int Trunc แต่หากต้องการปัดตามจำนวนที่ต้้องการ ยกตัวอย่างเช่นปัดคราวละ 5 หมายถึงว่าหากหลักหน่วยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 ให้ปัดเป็น 5 ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดเป็น 0 สามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น Round ได้ดังนี้ครับ

แทรกบรรทัดผลรวมสูตรไม่ขยายตามจะทำอย่างไร?

ปกติเมื่อเราแทรกบรรทัดที่เป็นผลรวมแล้วมีการกรอกตัวเลขเพิ่ม จะต้องมาแก้ไขสูตรผลรวมใหม่เพื่อให้รวมบรรทัดที่แทรกด้วยเสมอ ยกตัวอย่างเช่น A1:A5 มีข้่อมูลดังนี้ 5 2 3 4 8 และที่ A6 เขียนสูตร =Sum(A1:A5) หากเราแทรกที่บรรทัด A6 แล้วคีย์ตัวเลขใด ๆ สูตรใน A7 จะไม่รวมตัวเลขที่เพิ่งคีย์ไปล่าสุด และยังคงแสดงเป็น

หาค่าสุดท้าย

 คิดว่าหลายท่านคงเจอปัญหากับการหาค่าสุดท้ายในบรรทัด หรือในคอลัมน์กันบ้าง ซึ่งคงต้องปวดหัวมากหากต้องมาหาด้วยตาเองทุกครั้ง การหาค่าสุดท้ายในบรรทัดหรือคอลัมน์นั้นก็มีให้เลือกหลายสูตรครับ แต่ผมขอแนะนำเพื่อให้นำไปใช้งานได้แบบง่าย ๆ กันสัก 3 สูตรแล้วค่อยประยุกต์ให้เข้ากับงานของตนต่อไปครับ

แยกภาษาไทยออกจากอังกฤษหรืออังกฤษออกจากไทย

Site Map

กรณีที่มีการเขียนภาษาอังกฤษต่อด้วยภาษาไทยหรือตรงกันข้ามกัน ในลักษณะที่เป็นคำติดกัน ไม่เว้นด้วยวรรคหรืออักขระอื่นใดคั่น หากต้องการแยกคำออกมา สามารถใช้สูตรในการแยกออกจากกันโดยพิจาณาค่าอักขระออกมาได้ครับ สมมุติ