Category Archives: Date and time functions

สูตรสำหรับตรวจสอบจำนวนวันในเดือนกุมภาพันธ์

เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับว่า ถ้าจะหาว่าปีใดเดือน ก.พ. มี 29 วันจะใช้สูตรอย่างไร โดยไม่ต้องหันไปเปิดปฏิทิน หลังจากที่คิดเล่น ๆ จนเมื่อยแล้วก็มาดูเฉลยกันครับ สมมุติ A1 คือวันเดือนปี การจะหาว่าปีตามเซลล์ A1 เดือน ก.พ. มีกี่วัน ที่ B1 คีย์สูตรดังนี้ครับ

เทคนิคการกรอกเวลาที่มากกว่า 9999:59:59

ปกติการกรอกเวลาที่มากกว่า 9999:59:59 จะไม่สามารถแสดงเป็นเวลาได้ แต่แสดงเป็น Text แทน เนื่องจากเป็นข้อจำกัดหนึ่งของ Excel การกรอกเวลาที่เกินกว่านั้นจำเป็นต้องมีเทคนิคครับ เนื่องจากว่า Excel สามารถแสดงค่าที่มากกว่า 9999:59:59 ได้ เพียงแต่ค่านั้นต้องมาจากการคำนวณไม่ใช่กรอกเข้าไปโดยตรง

วัน เวลา ใน Excel

จั่วหัวเรื่องวันเวลาเป็นเรื่องที่น่าสนใจและไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ สำหรับเราชาวพลพรรค Excel เพราะจะต้องเข้าใจตามหัวข้อเหล่านี้เป็นตัวอย่าง