Category Archives: Functions

Text Functions

🔥 Text Functions คือกลุ่มฟังก์ชั่นที่ใช้ในการจัดการข้อความ เช่นการตัดคำ การนับ การเปลี่ยนแทนค่าเดิมเป็นค่าใหม่ การนับจำนวนอักขระ การแสดงเป็นอักษรตัวใหญ่ แสดงเป็นอักษรตัวเล็ก การ Clean หรือลบอักขระที่เกินจำเป็นเช่นค่าที่ไม่สามารถแสดงทาง

การใช้ Count, Search และ Lookup ค้นหาข้อมูล

🔭 ปัญหาใหญ่ของผู้ที่ทำงานกับ Excel อย่างหนึ่งที่สำคัญคือการค้นหาข้อมูล แม้ว่า Excel จะมีเครื่องมือสำหรับการค้นหามาให้อย่างเพียบพร้อมแล้วก็ตาม กรณีต้องการค้นหาแล้วนำข้อมูลที่พบทั้งหมดมาแสดงให้ด้วยทันทีไม่ว่าข้อมูลนั้น

Convert B.E. to A.D.

😩 Excel รับรู้วันที่ในรูปแบบของ ค.ศ. และวันที่จะต้องคีย์และกำหนดรูปแบบให้เป็นตัวเลขเท่านั้น หากคีย์มาเป็น Text และไม่เป็น ค.ศ. จำเป็นจะต้องแปลงวันที่วันที่ให้เป็นตัวเลขและเป็น ค.ศ. ก่อนเสมอจึงจะนำไปคำนวณหรือใช้งานต่อได้โดยง่าย

Lookup

👁 Lookup เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการค้นหาข้อมูลที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ความสามารถที่่สำคัญอย่างหนึ่งคือมีความแข็งแรงพอที่จะใช้งานแบบ Array โดยไม่จำเป็นต้องกดแป้น Ctrl+Shift+Enter ซึ่งมีเพียงไม่กี่ฟังก์ชั่นที่สามารถทำได้เช่นนี้ อีกความเก่งกาจที่สำคัญ

Index

📚 ฟังก์ชั่น Index เป็นการนำข้อมูลในช่วงข้อมูลเป้าหมายมาแสดง หากช่วงข้อมูลเป้าหมายเป็นตาราง เราสามารถกำหนดได้ว่าให้นำตำแหน่งใดในแนวบรรทัดและตำแหน่งใดในแนวคอลัมน์ของตารางนั้นมาแสดง หากช่วงข้อมูลเป้าหมายเป็นคอลัมน์เดียวหรือบรรทัดเดียวก็ให้กำหนด

ฟังก์ชั่น Count, Counta, Countif, Sumif และ Match

🖱 ฟังก์ชั่นพื้นฐานสำหรับการใช้งาน Excel ที่ใช้บ่อยและสามารถจัดการงานของเราให้ลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มฟังก์ชั่นในจำนวนนั้นได้แก่ Count, Counta, Countif, Sumif และ Match โดย Count จะใช้นับตัวเลข Counta จะนับทุกค่ายกเว้นเซลล์ว่าง Countif 

Indirect

🏹 หลายท่านเคยเห็นการใช้งานฟังก์ชั่น Indirect มาบ่อยครั้ง แต่ยังไม่เข้าใจหรือจับจุดไม่ได้ว่าแท้ที่จริงแล้ว Indirect มีความหมายและมีความสามารถอะไรบ้างและเราจะประยุกต์ใช้ Indirect ได้อย่างไร 🎯

การแยกข้อมูลเป็นรายชีตพร้อมกันในคราวเดียว

😎 เราทราบมาแล้วว่าสามารถนำข้อมูลหลายชีตมาต่อกันในชีตเดียวได้ด้วยสูตร แล้วในทางกลับกันหากเรามีข้อมูลอยู่ในชีตเดียวแล้วต้องการกระจายเป็นหลายชีตจะทำได้หรือไม่ 😯

Vlookup หลายไฟล์และหลายชีตในคราวเดียว

😀 การใช้ Vlookup ให้ทำการค้นหาข้อมูลจากหลายชีตพร้อมกันในคราวเดียวนับว่าเป็นการใช้ Vlookup ขั้นสูงที่มีการใช้สูตรอย่างซับซ้อน แต่เรายังสามารถพัฒนาความสามารถของ Vlookup ให้เหนือไปกว่านั้นได้อีก 😳😮

Vlookup หลายชีตพร้อมกันในคราวเดียว

😎 เมื่อสามารถใช้ Vlookup หาค่าจากหลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียวได้ หากเราจะประยุกต์ Vlookup ทำสิ่งที่ท้าทายกว่านั้น คือให้สามารถค้นหาค่าในหลายชีตพร้อมกันในคราวเดียวจะสามารถทำได้หรือไม่ 😱

Vlookup หาค่าจากบรรทัดด้านบน

💻 อะไร ๆ ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ในการใช้ Vlookup เราได้เห็นการ Vlookup จากขวาไปซ้าย ทั้ง Vlookup หลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียวมาแล้ว ถ้าให้ Vlookup จากบรรทัดล่างไปยังบรรทัดบนจะเป็นไปได้หรือไม่ 👀

Vlookup หลายคอลัมน์พร้อมกันในคราวเดียว

😯 Vlookup จากขวาไปซ้ายนับว่าน่าทึ่งในความสามารถเป็นอย่างมาก แต่นั่นเป็นเพียงความสามารถขั้นกลางของ Vlookup เท่านั้น สิ่งที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นคือเราสามารถใช้ Vlookup ค้นหาค่าจากหลายคอลัมน์พร้อมกันได้