Category Archives: Excel Tutorial

เทคนิคการทำ Validation แบบสัมพันธ์กันหลายระดับ

🔀 Validation หมายถึงการตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่คีย์ลงใน Excel โดยมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนว่า ให้เซลล์เป้าหมายของเราสามารถรับค่าใดได้บ้าง หากไม่ได้คีย์ค่าตามที่กำหนดก็ให้แจ้งผู้ใช้ด้วยข้อความลักษณะต่าง ๆ ตามระดับความสำคัญเช่น แจ้งข้อความเพื่อทราบ

Text Functions

🔥 Text Functions คือกลุ่มฟังก์ชั่นที่ใช้ในการจัดการข้อความ เช่นการตัดคำ การนับ การเปลี่ยนแทนค่าเดิมเป็นค่าใหม่ การนับจำนวนอักขระ การแสดงเป็นอักษรตัวใหญ่ แสดงเป็นอักษรตัวเล็ก การ Clean หรือลบอักขระที่เกินจำเป็นเช่นค่าที่ไม่สามารถแสดงทาง

Running no on categories

🙄 การให้ลำดับที่กับข้อมูลสามารถใช้ฟังก์ชั่นแบบง่าย ๆ ทำได้ทั้งในกลุ่มเดียวกันให้มีเลขลำดับต่างกันและในกลุ่มเดียวกันให้มีเลขลำดับเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดกลุ่มข้อมูล สะดวกในการทำรายงานด้วยความสามารถอื่น ๆ เช่น

การใช้ Count, Search และ Lookup ค้นหาข้อมูล

🔭 ปัญหาใหญ่ของผู้ที่ทำงานกับ Excel อย่างหนึ่งที่สำคัญคือการค้นหาข้อมูล แม้ว่า Excel จะมีเครื่องมือสำหรับการค้นหามาให้อย่างเพียบพร้อมแล้วก็ตาม กรณีต้องการค้นหาแล้วนำข้อมูลที่พบทั้งหมดมาแสดงให้ด้วยทันทีไม่ว่าข้อมูลนั้น

Convert B.E. to A.D.

😩 Excel รับรู้วันที่ในรูปแบบของ ค.ศ. และวันที่จะต้องคีย์และกำหนดรูปแบบให้เป็นตัวเลขเท่านั้น หากคีย์มาเป็น Text และไม่เป็น ค.ศ. จำเป็นจะต้องแปลงวันที่วันที่ให้เป็นตัวเลขและเป็น ค.ศ. ก่อนเสมอจึงจะนำไปคำนวณหรือใช้งานต่อได้โดยง่าย

Create report and chart

📗 การสรุปข้อมูุลเป็นรายงานและการสร้างกราฟเป็นประโยชน์สำคัญที่สุดอันดับต้น ๆ ของการใช้งาน Excel โดยในยุคปัจจุบันนั้น Excel ถูกพัฒนาให้สามารถนำเข้าข้อมูลจำนวนมหาศาลจากแหล่งต่าง ๆ ได้หลากหลายแหล่ง พร้อมแปลงเป็นรายงานด้วย 

Lookup

👁 Lookup เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการค้นหาข้อมูลที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ความสามารถที่่สำคัญอย่างหนึ่งคือมีความแข็งแรงพอที่จะใช้งานแบบ Array โดยไม่จำเป็นต้องกดแป้น Ctrl+Shift+Enter ซึ่งมีเพียงไม่กี่ฟังก์ชั่นที่สามารถทำได้เช่นนี้ อีกความเก่งกาจที่สำคัญ

Index

📚 ฟังก์ชั่น Index เป็นการนำข้อมูลในช่วงข้อมูลเป้าหมายมาแสดง หากช่วงข้อมูลเป้าหมายเป็นตาราง เราสามารถกำหนดได้ว่าให้นำตำแหน่งใดในแนวบรรทัดและตำแหน่งใดในแนวคอลัมน์ของตารางนั้นมาแสดง หากช่วงข้อมูลเป้าหมายเป็นคอลัมน์เดียวหรือบรรทัดเดียวก็ให้กำหนด

Data Validation

🙂 Data Validation คือการตรวจสอบความถูกต้อง มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น แจ้งข้อความให้ผู้ใช้งานทราบว่าเซลล์ปัจจุบันต้องคีย์ข้อมูลใด ใช้แสดงรายการให้ผู้ใช้เลือกแทนการคีย์ข้อมูลเข้าไปเองเพื่อให้ข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน แสดงข้อความเตือนตามแต่จะกำหนด

Sumproduct

😎 Sumproduct คือฟังก์ชั่นที่มีความเก่งกาจและอรรถประโยชน์ฟังก์ชั่นหนึ่งของ Excel สามารถที่จะใช้นับก็ได้ รวมก็ได้ สามารถใช้แทน Countif, Countifs, Sumif, Sumifs ได้ ปกติเราจะใช้ Sumproduct คำนวณหาผลลัพธ์ที่มีเงื่อนไขซับซ้อนโดยไม่จำเป็นต้องกดแป้นแบบ Arrray 

Advanced Filter

📥 ความสามารถอันชาญฉลาดของ Excel ประการหนึ่งคือสามารถที่จะกรองข้อมูลหลายเงื่อนไขแบบซับซ้อนได้ตามต้องการ ความสามารถนั้นเรียกว่า Advanced Filter เข้าผ่านเมนู Data > Advanced โดยสามารถที่จะกรองข้อมูล

ฟังก์ชั่น Count, Counta, Countif, Sumif และ Match

🖱 ฟังก์ชั่นพื้นฐานสำหรับการใช้งาน Excel ที่ใช้บ่อยและสามารถจัดการงานของเราให้ลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มฟังก์ชั่นในจำนวนนั้นได้แก่ Count, Counta, Countif, Sumif และ Match โดย Count จะใช้นับตัวเลข Counta จะนับทุกค่ายกเว้นเซลล์ว่าง Countif