About Me

About

🌍 snasui.com คืออะไร

snasui.com คือเว็บเพจที่เป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ประกอบด้วย 2 ส่วนคือส่วนที่เป็น Excel Tips and Tricks เป็นบทความเทคนิคการใช้งาน Excel and VBA และ Excel Forum สำหรับการถามตอบปัญหา Excel and VBA และโปรแกรมในชุด Microsoft Office โดยในระยะหลังได้เพิ่มการถามตอบเกี่ยวกับ Programming เช่น VB, C#, SQL เข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกจึงจะสามารถถามตอบปัญหาและเห็นไฟล์แนบประกอบการถามตอบรวมถึงดาวน์โหลดโปรแกรมที่แจกฟรีได้

ด้วยการตอบปัญหาที่แม่นยำ รวดเร็ว ตรงประเด็นของสมาชิก ไม่ปล่อยให้มีกระทู้ร้างแม้แต่กระทู้เดียว ทำให้ Excel Forum ของ snasui.com มีจำนวนโพสต์และไฟล์แนบเป็นอันดับ 1 ของประเทศในปัจจุบัน

📋 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นกระดานถามตอบ Excel and VBA ที่มีความหลากหลายแนวความคิดของมวลสมาชิก ทั้งในเชิงการแก้ปัญหาและเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้เชิงลึกที่เกี่ยวข้อง เป็นความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและนักพัฒนา สามารถค้นหาได้ง่าย ใช้ภาษาเหมาะสม เน้นความถูกต้อง รองรับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ

👨‍🌾 ผู้ก่อตั้ง

snasui.com ก่อตั้งเมื่อเดือน มกราคม ปี 2010 โดยคุณสันติพงศ์ ณสุย ผู้ได้รับประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist – Expert (Excel 2003) รางวัล Microsoft Most Valuable Professional (MVP Excel 2010-2017)

คุณสันติพงศ์ ณสุย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความสามารถหลายด้านทั้งศิลปะด้านกวี ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยการตอบปัญหาใน Forum Excel ทั้งต่างประเทศและในประเทศเป็นงานอดิเรกมาเกือบ 20 ปีในนามผู้ใช้ที่ชื่อ “snasui” หรือในชื่อไทยที่ชื่อ “คนควน” ปัจจุบันมียอดตอบปัญหาใน snasui.com เกิน 2 หมื่นโพสต์ เป็น 1 ใน 20 ของผู้ตอบปัญหา Excel and VBA มากที่สุดในโลกและเป็นผู้ตอบปัญหา Excel and VBA มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในไทย

มีประสบการณ์ในการสอน Excel และพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Excel เป็น Front-End ใหักับองค์กรขนาดใหญ่มากว่า 15 ปี เป็นคนไทยผู้หนึ่งที่มีความสามารถในการประยุกต์พลิกแพลงองค์ความรู้เกี่ยวกับ Excel and VBA ด้วยความเชี่ยวชาญระดับโลก

🎯 เป้าหมาย

เป็นกระดานถามตอบและให้ความรู้เกี่ยวกับ Excel and VBA อันดับ 1 ของประเทศ

 

Santipong Nasui

Santipong Nasui

snasui (คนควน)
MBA in Accounting, MVP-Excel (2010-2017), MOS

MVP_Horizontal_FullColor_snasui01