Page 1 of 1

แจกไฟล์รวม Link 471 ฟังก์ชั่นของ Excel ในปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Posted: Sat Mar 31, 2018 12:32 pm
by snasui
:D เป็นไฟล์รวม Link คำอธิบายฟังก์ชั่นของ Excel ทั้่งหมดที่มีในปัจจุบัน (ปัจจุบันมี 471 ฟังก์ชั่น) มีทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ :shock:

Re: แจกไฟล์รวม Link 471 ฟังก์ชั่นของ Excel ในปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Posted: Sun Apr 01, 2018 7:51 pm
by krongyee
thx bro

Re: แจกไฟล์รวม Link 471 ฟังก์ชั่นของ Excel ในปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Posted: Tue Apr 03, 2018 12:36 pm
by tahc
ขอบคุณมากมายครับอาจารย์

Re: แจกไฟล์รวม Link 471 ฟังก์ชั่นของ Excel ในปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Posted: Thu Apr 05, 2018 11:42 pm
by DhitiBank
ขอด้วยคนครับ ขอบคุณมากๆ ครับ