:!: โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
   1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
   2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image

JavaScript อยากทำให้ค่าใน txtNumber14 หรือ txtNumber15 ไปอยุ่ในช่อง textbox อื่นแบบมีข้อแม้

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับ Excel
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟลที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
yodpao.b
Silver
Silver
Posts: 746
Joined: Tue Jul 19, 2011 2:47 pm

JavaScript อยากทำให้ค่าใน txtNumber14 หรือ txtNumber15 ไปอยุ่ในช่อง textbox อื่นแบบมีข้อแม้

#1

Postby yodpao.b » Tue Dec 29, 2015 9:23 pm

รบกวนอาจารย์และท่านอื่นๆด้วยครับ ใช้ JavaScript
อยากทำให้ค่าใน txtNumber14 หรือ txtNumber15 ไปอยุ่ในช่อง textbox อื่นแบบมีข้อแม้
เมื่อคลิกปุ่ม button zzzzz
ดังรูป
Capture1.PNG

คำถาม อยากทำให้ค่าใน txtNumber14 หรือ txtNumber15 ไปอยุ่ในช่อง qqq2

โดยมีข้อแม้คือ ค่าในช่อง aaaaaaaa มีค่า <= 27296 ให้นำค่าใน txtNumber14 ไปอยุ่ในช่อง qqq2
แต่ถ้าค่าในช่อง aaaaaaaa มีค่า > 27296 ให้นำค่าใน txtNumber15 ไปอยุ่ในช่อง qqq2


หมายยเหตุ
code txtNumber14 และ txtNumber15 ผมสั่งให้แสดงแค่ 1 ช่อง โดยให้ดูในช่อง aaaaa เป็นหลัก ซึ่งใช้ข้อแม้เหมือนด้านบน
Capture2.PNG
ค่าในช่อง qqq2 ผิดครับต้องได้ 11.00 ครับ
Capture3.PNG
ค่าในช่อง qqq2 ถูกครับ
ใช้โคดดังนี้

Code: Select all

<div class="panel-body">
    <!--<p>Lorem ipsum dolor sit amet,</p>-->
    <div class="form-group">
        <label>aaaaaaa</label>
        <select class="form-control" name="txtNumber11" id="txtNumber11" value="" onChange="chksatatus(this.value);" onclick ="chkNum()">
            <!--<option value="8000" selected>8,000</option>-->   
            <option value="8000">8,000</option>
            <option value="9000">9,000</option>
            <option value="10000">10,000</option>
            <option value="11000">11,000</option>
            <option value="12000">12,000</option>
            <option value="13000">13,000</option>
            <option value="14000">14,000</option>
            <option value="15000">15,000</option>
            <option value="16000">16,000</option>
            <option value="17000">17,000</option>
            <option value="18000">18,000</option>
            <option value="19000">19,000</option>
            <option value="20000">20,000</option>
            <option value="21000">21,000</option>
            <option value="22000">22,000</option>
            <option value="23000">23,000</option>
            <option value="24000">24,000</option>
            <option value="25000">25,000</option>
            <option value="26000">26,000</option>
            <option value="27000">27,000</option>
            <option value="28000">28,000</option>
            <option value="29000">29,000</option>
            <option value="30000">30,000</option>
            <option value="31000">31,000</option>
            <option value="32000">32,000</option>
            <option value="33000">33,000</option>
            <option value="34000">34,000</option>
            <option value="35000">35,000</option>
            <option value="36000">36,000</option>
            <option value="37000">37,000</option>
            <option value="38000">38,000</option>
            <option value="39000">39,000</option>
            <option value="40000">40,000</option>
        </select>
    </div>               


    <label>EER</label>
    <input class="form-control" type="text" name="txtNumber14" id="txtNumber14" value="11.60" onblur="masks(this, 11.60, 12.80);" onclick ="chkNum()" onKeyUp="if (isNaN(this.value)) {
                alert('กรุณากรอกตัวเลข');
                this.value = '';
            }"/>
    <input class="form-control" type="text" name="txtNumber15" id="txtNumber15" value="11.00" onblur="masks(this, 11.00, 12.80);" onclick ="chkNum()" onKeyUp="if (isNaN(this.value)) {
                alert('กรุณากรอกตัวเลข');
                this.value = '';
            }"/>


</div>
<br><br>

<div >                   
    <button type="button" class="btn btn-info" name="btnSum" value="Sum" OnClick="calculate1();">zzzzzzzzzzzzzzz</button>                                       
</div>

<br><br>

<div class="form-group">
    <label>qqq1</label>
    <input class="form-control" id="disabledInput11" type="text" value="" placeholder="Disabled input BTU/h" disabled>
</div>
<br><br>
<div class="form-group">
    <label>qqq2</label>
    <input class="form-control" id="disabledInput12" type="text" value="" placeholder="Disabled input BTU/h/W" disabled>
</div><script language="JavaScript">

    function chksatatus(sx) {
        if (sx <= 27296) {
            document.getElementById("txtNumber14").style.display = 'block';
            document.getElementById("txtNumber15").style.display = 'none';
        } else {
            document.getElementById("txtNumber14").style.display = 'none';
            document.getElementById("txtNumber15").style.display = 'block';
        }
    }

    function masks(name, min, max) {
        if (!name.value.match(/^\d*(\.\d*)?$/) && name.value.length > 0) {
            name.value = '';
            return false;
        } else {

            if (name.value >= min && name.value <= max) {
                return true;
            } else {
                name.value = '';
                alert('กรุณาป้อนข้อมูลระหว่าง ' + min + '-' + max);
                return false;
            }

        }
    }

    function calculate1() {
        //alert("พื้นที่ห้องขนาด");

        var agv_power = 3.96
        var co2 = 0.5113

        var cal_btu1;
        index = document.getElementById("txtNumber11").selectedIndex;
        selected_text = document.getElementById("txtNumber11").options[index].text;
        document.getElementById("disabledInput11").value = selected_text + " Btu/h";

        //var num11 = parseInt(selected_text.replace(",", "")); หรือบรรทัดล่าง
        var num11 = Number(document.getElementById("txtNumber11").value);
        var num14 = Number(document.getElementById("txtNumber14").value);
        var num15 = Number(document.getElementById("txtNumber15").value);

        var cal_eer1 = num14;
        document.getElementById("disabledInput12").value = cal_eer1.toFixed(2).replace(/(\d)(?=(\d{3})+\.)/g, '$1,') + " Btu/h/W";
       
    }

   

</script>


<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script src="../bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>

<!-- Metis Menu Plugin JavaScript -->
<script src="../bower_components/metisMenu/dist/metisMenu.min.js"></script>

<!-- Morris Charts JavaScript -->
<!--<script src="../bower_components/raphael/raphael-min.js"></script>
<script src="../bower_components/morrisjs/morris.min.js"></script>
<script src="../js/morris-data.js"></script>-->

<!-- Custom Theme JavaScript -->
<script src="../dist/js/sb-admin-2.js"></script>


ขอบคุณครับ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 22353
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Contact:

Re: JavaScript อยากทำให้ค่าใน txtNumber14 หรือ txtNumber15 ไปอยุ่ในช่อง textbox อื่นแบบมีข้อแม้

#2

Postby snasui » Thu Dec 31, 2015 7:00 am

:D ตัวอย่าง Code ครับ

Code: Select all

var myNum;
       if(num11<=27296) {
          myNum = num14;
        }
          else {
          myNum = num15;
        }
        //document.getElementById("disabledInput12").value = cal_eer1.toFixed(2).replace(/(\d)(?=(\d{3})+\.)/g, '$1,') + " Btu/h/W";
       document.getElementById("disabledInput12").value = myNum.toFixed(2).replace(/(\d)(?=(\d{3})+\.)/g, '$1,') + " Btu/h/W";

yodpao.b
Silver
Silver
Posts: 746
Joined: Tue Jul 19, 2011 2:47 pm

Re: JavaScript อยากทำให้ค่าใน txtNumber14 หรือ txtNumber15 ไปอยุ่ในช่อง textbox อื่นแบบมีข้อแม้

#3

Postby yodpao.b » Thu Dec 31, 2015 1:11 pm

ขอบคุณครับอาจารย์
ใช้ได้ดีมากครับ
Pageนี้ใกล้เสร็จแล้วครับ
เหลือแต่ คำสั่งเวลาพิมพ์ผิดแล้วให้มันฟ้องข้อความครับ
อันนี้ผมจะลองทำเองครับ

เรียนอาจารย์ครับ
อย่างใน vba เราเปิดฟอร์มทำงานหน้าหลักอยู่ เราสามารถคลิกปุ่มให้ฟอร์มเล็กๆขึ้นมาซ้อนบนฟอร์มหลักได้

คำถาม ใน web สามารถทำได้ไหมครับ
ถ้าได้และอาจารย์พอมีตัวอย่างขอซัก 1 โคดครับ ขอบคุณครับ

ตอนนี้ผมใช้วิธีเขียนลงใน Page เดียวกัน ทำปุ่มเรียกและซ่อนฟอร์มไปก่อนก็สะดวกดีเหมือนกันครับแต่มันดูแปลกๆครับ


yodpao.b
Silver
Silver
Posts: 746
Joined: Tue Jul 19, 2011 2:47 pm

Re: JavaScript อยากทำให้ค่าใน txtNumber14 หรือ txtNumber15 ไปอยุ่ในช่อง textbox อื่นแบบมีข้อแม้

#5

Postby yodpao.b » Mon Jan 04, 2016 11:01 pm

แบบนี้เลยครับ ผมคงต้องใช้เวลากับเรื่องนี้นานหน่อย
ขอบคุณครับ


Return to “Other”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests