Page 1 of 1

แก้ไขกราฟ ใน Power Point

Posted: Mon Jun 19, 2017 1:39 pm
by Nantita
รบกวนสอบถามวิธีการแก้ไขข้อมูลกราฟ ใน Power Point
หากมีการแก้ไขข้อมูลในช่องสีเขียว ให้กราฟ LINK แก้ไขตาม

Re: แก้ไขกราฟ ใน Power Point

Posted: Mon Jun 19, 2017 7:39 pm
by snasui
:D ช่องสีเขียวไม่เกียวกับข้อมูลในกราฟ เป็นการสร้าง Object ขึ้นมาใหม่ต่างหากครับ

กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกขวาลงในกราฟแล้วเลือก Edit Data จะมีตารางให้แก้ไขข้อมูลครับ

กราฟใน Microsoft Office สามารถแสดงตารางข้อมูลพร้อมกันไปได้โดยคลิกที่กราฟ > เข้าเมนู Design > Quick Layout > เลือก Layout ที่แสดงตารางใต้กราฟครับ