Page 1 of 1

ออกแบบนามบัตร

Posted: Sun Dec 18, 2016 12:10 am
by kjkjjkdfg879
อยากสอบถามคนที่เคยใช้บริการของ https://www.gogoprint.co.th/ ค่ะ คือฉันกำลังจะออกแบบนามบัตร และอยากทราบว่าต้องเฟสเป็นไฟล์อะไรหรอคะ

Re: ออกแบบนามบัตร

Posted: Sun Dec 18, 2016 6:18 am
by snasui
:D ลองติดต่อสอบถามไปทางช่องทางตาม Link นี้ดูครับ :arrow: ติดต่อสอบถาม