Page 1 of 1

การปรับ Font ใน Browser

Posted: Fri Apr 06, 2012 8:15 pm
by snasui
:D เพื่อเพิ่มความสะดวกในการอ่านเวบ ขอนำเสนอการปรับ Font ใน Browser ต่าง ๆ ให้ดูสบายตายิ่งขึ้นดังนี้ครับ
  1. Chrome
  2. Internet Explorer
  3. Firefox
การปรับ Font ใน Chrome

Re: การปรับ Font ใน Browser

Posted: Fri Apr 06, 2012 8:19 pm
by snasui
การปรับ Font ใน Internet Explorer

Re: การปรับ Font ใน Browser

Posted: Fri Apr 06, 2012 8:22 pm
by snasui
การปรับ Font ใน Firefox

Re: การปรับ Font ใน Browser

Posted: Sat Apr 07, 2012 1:30 pm
by bank9597
:lol: :lol: :lol:
ขอบคุณอาจารย์มากๆครับ อยากปรับฟอนต์ให้ใหญ่อยู่พอดีเลย :tt: :tt:

Re: การปรับ Font ใน Browser

Posted: Sun Apr 08, 2012 10:06 am
by tahc
ขอบคุณมากมายครับอาจารย์ งมหาอยู่ตั้งนานครับ